Arhitektura i organizacija računara
Nastavnici
O predmetu
Literatura
Rokovi
Laboratorijske vežbe
ProjekatOBAVEŠTENJE:

Termin za odbranu projekta u februarskom ispitnom roku je petak 10.02.2017. u 10:00 u sali 25 u Paviljonu.

Na odbranu treba doneti indeks, ispravno konfigurisan simulator prema postavci zadatka, nekoliko proizvoljnih primera programa koji demonstriraju podržane instrukcije i načine adresiranja.
Pored toga svi treba da naprave program koji računa sumu vrednosti članova niza, koji počinje od adrese 0h, dužine 100h. Potrebno je inicijalizovati relevantne memorijske lokacije proizvoljnim smislenim vrednostima.

Za odbranu projekta u februarskom ispitnom roku možete se prijaviti na sledećem linku. najkasnije do 08.02.2017. do 20:00.

Na molbu studenata odbrana projekta u februarskom ispitnom roku biće organizovana 10.02.2017. Svim studentima koji izađu na ispit 06.02. biće uneta ocena na osnovu ukupnog broja poena nakon termina odbrane projekta u februarskom roku (bez obzira na to da li su odbranili projekat ili ne).

Poene osvojene na predispitnim obavezama možete pogledati ovde.

Obaveštenje o priznatim poenima sa drugih predmeta možete pogledati ovde.Gore
Glavna