Laboratorijske vežbe iz Arhitekture i organizacije računara

Test
Spisak laboratorijskih vežbi :

Redni broj lab vežbe

Naziv lab vežbe

Materijali za pripremu

Primer pitalica

1

INSTRUKCIJE PRENOSA, ARITMETICKE INSTRUKCIJE, INSTRUKCIJE SKOKA, LOGICKE INSTRUKCIJE, INSTRUKCIJE POMERANJA I ROTIRANJA

Jovan Đorđević, "ARHITEKTURA RAČUNARA : edukacioni racunarski sistem : arhitektura i organizacija računarskog sistema," Akademska Misao Beograd 2003, 2.1.1-2.1.5 Primer pitalica za test za prvu vežbu

2

MEHANIZAM PREKIDA 1 (zadaci 1-4)

Jovan Đorđević, "ARHITEKTURA RAČUNARA : edukacioni racunarski sistem : arhitektura i organizacija računarskog sistema," Akademska Misao Beograd 2003, 2.1.6 Primer pitalica za test za drugu vežbu

3

SINHRONIZACIJA RADA PREOCESORA I KONTROLERA SA DMA PRI KORIŠĆENJU SISTEMSKE MAGISTRALE

Jovan Đorđević, "ARHITEKTURA RAČUNARA : edukacioni racunarski sistem : arhitektura i organizacija računarskog sistema," Akademska Misao Beograd 2003, 2.2, 2.3, 3, 5 Primer pitalica za test za trecu vežbu

4

ULAZ/IZLAZ SA KONTROLEROM BEZ DMA

Jovan Đorđević, "ARHITEKTURA RAČUNARA : edukacioni racunarski sistem : arhitektura i organizacija računarskog sistema," Akademska Misao Beograd 2003, 6.1, 6.2 Primer pitalica za test za cetvrtu vežbu

5

PROGRAMIRANI ULAZ/IZLAZ POMOĆU KONTROLERA SA DMA

Jovan Đorđević, "ARHITEKTURA RAČUNARA : edukacioni racunarski sistem : arhitektura i organizacija računarskog sistema," Akademska Misao Beograd 2003, 6.3 Primer pitalica za test za petu vežbu


FPGA:

Redni broj lab vežbe

Naziv lab vežbe

Materijali za pripremu

Primer pitalica

1

Prva uvodna vežba

Materijali za prvu uvodnu vežbu -

2

Druga uvodna vežba

Materijali za drugu uvodnu vežbu
Modifikacija sa druge uvodne vežbe
-

3

-

4

Treća uvodna vežba

Materijali za treću uvodnu vežbu
-

5

-LITERATURA

Tekst vežbe sa pitanjima:  J. Đorđević, N. Grbanović, B. Nikolić, Z. Radivojević, M. Punt, "ARHITEKTURA RAČUNARA : edukacioni računarski sistem : priručnik za simulaciju sa zadacima," Akademska misao 2015.
Opis simulatora:  J. Đorđević, "ARHITEKTURA RAČUNARA : edukacioni racunarski sistem : arhitektura i organizacija racunarskog sistema"
Simulator (32-bit) Simulator (64-bit)
Glavna