Objektno orijentisano programiranje 1
(13E112OO1, 13S112OO1, IR2OO1, SI2OO1)

[ Stari sajt za vežbe ] [ Obaveštenja] [ Informacije o predmetu] [ Materijali za predavanja i vežbe]

[ Ispitni i kolokvijumski zadaci ] [ Laboratorijske vežbe ] [ Rezultati laboratorijskih vežbi, kolokvijuma i ispita]
Obaveštenja

22.02.2021.
Studenti koji su bili sprečeni zbog bolničkog lečenja ili samoizolacije da rade treću laboratorijsku vežbu ili njenu popravku, treba da podnesu prijavu za avgustovsku nadoknadu i uz prijavu skeniranu medicinsku dokumentaciju (slanjem jednog mejla svim predmetnim nastavnicima i saradnicima) koja dokazuje sprečenost prisustva.

Prijava je dostupna do petka 26.02.2021. do 21h. Naknadne prijave neće biti moguće.

Studenti koji podnesu prijavu treba da donesu originalnu dokumentaciju na uvid na laboratorijsku vežbu u avgustu.

17.02.2021.
Odseci SI/IR/OS/OT/OG: Rezultati februarskog ispita mogu se videti u sekciji Rezultati.

12.02.2021.
Odseci SI/IR/OS/OT/OG: Rezultati popravne treće laboratorijske vežbe mogu se videti u sekciji Rezultati.
Uvid u radove sa popravne treće laboratorijske vežbe biće održan 15.02.2021. u 12h u kancelariji 37.

05.02.2021.
Odseci IR/SI/OS/OT/OG: Na sledećim linkovima su otvorene forme za predaju domaćih zadataka:

Zadatak V1 : link za predaju
Zadatak V2 : link za predaju
Zadatak V3 : link za predaju
Zadatak V4 : link za predaju
Zadatak V5 : link za predaju

Potrebno je da svi studenti koji žele da prisustvuju trećoj laboratorijskoj vežbi, na kojoj će se raditi nadgradnja domaćih zadataka, svoje radove predaju putem datih formi najkasnije do subote, 6.2.2021. godine u 9 časova. Prilikom predaje svakog domaćeg zadatka potrebno je dostaviti zip arhivu u kojoj se nalaze SAMO .h i .cpp datoteke.

03.02.2021.
Odseci SI/IR/OS/OT/OG: Rezultati januarskog ispita mogu se videti u sekciji Rezultati. Uvid u radove sa treće laboratorijske vežbe biće održan 04.02.2021. u 10h u sali 60.

02.02.2021.
Odseci IR/SI/OS/OT/OG:Studenti koji žele da polažu ispit u februarskom ispitnom roku ili žele da rade nadoknadu laboratorijske vežbe, a da im se priznaju poeni sa ispita u januaru, moraju prijaviti ispit preko studentskih servisa za februarski ispitni rok. Bez prijave nismo u mogućnosti da upišemo ocenu. O čuvanju poena sa ispita iz januarskog ispitnog roka, naknadno će biti sprovedena anketa.

01.02.2021.
Odseci IR/SI/OS/OT/OG: Postavka trećeg domaćeg zadatka za popravnu laboratorijsku vežbu je postavljena u sekciji Laboratorijske vežbe. Zadaci su identični zadacima koji su bili na regularnoj trećoj laboratorijskoj vežbi.

15.01.2021.
Izmene propozicija na predmetu za sve odseke postavljene su u sekciji Informacije o predmetu.

11.01.2021.
Odseci IR/SI/OS/OT/OG: Na sledećim linkovima su otvorene forme za predaju domaćih zadataka:

Zadatak V1 : link za predaju
Zadatak V2 : link za predaju
Zadatak V3 : link za predaju
Zadatak V4 : link za predaju
Zadatak V5 : link za predaju

Potrebno je da svi studenti koji žele da prisustvuju trećoj laboratorijskoj vežbi, na kojoj će se raditi nadgradnja domaćih zadataka, svoje radove predaju putem datih formi najkasnije do srede, 13.1.2021. godine u 20 časova. Prilikom predaje svakog domaćeg zadatka potrebno je dostaviti zip arhivu u kojoj se nalaze SAMO .h i .cpp datoteke.

06.01.2021.
Odseci IR/SI/OS/OT/OG: Postavka trećeg domaćeg zadatka je postavljena u sekciji Laboratorijske vežbe.

14.12.2020.
Odsek SI:Postavku druge laboratorijske vežbe možete pogledati ovde.
Forma za predaju radova se nalazi na sledećem linku i biće otvorena do kraja dana.

11.12.2020.
Odseci IR/OS/OT/OG:Postavku druge laboratorijske vežbe možete pogledati ovde.
Forma za predaju radova se nalazi na sledećem linku i biće otvorena do kraja dana.

08.12.2020.
Odsek SI: U ponedeljak 14.12.2020. u 11:00 na platformi Teams biće održana druga laboratorijska vežba.

08.12.2020.
Odseci IR/OS/OT/OG: U petak 11.12.2020. u 12:00 na platformi Teams biće održana druga laboratorijska vežba.

08.12.2020.
Odseci IR/OS/OT/OG: U subotu 12.12.2020. u periodu od 14:00 do 15:00 na Moodle platformi biće primer kolokvijuma koji služi za vežbu i samotestiranje za studente koji već nisu odradili ovaj primer.

08.12.2020.
Odsek SI: U subotu 12.12.2020. u periodu od 15:00 do 16:00 na Moodle platformi biće primer drugog kolokvijuma koji služi za vežbu i samotestiranje.

27.11.2020.
Odseci IR/OS/OT/OG: Sutra (28.11.2020.) u periodu od 11:30 do 12:00 na Moodle platformi biće primer kolokvijuma koji služi za vežbu i samotestiranje.

24.11.2020.
Odseci IR/SI/OS/OT/OG: Postavka drugog domaćeg zadatka je postavljena u sekciji Laboratorijske vežbe.

23.11.2020.
Odseci IR/OS/OT/OG: Kolokvijum nije moguće sprovesti usled pogoršane epidemiološke situacije i odluke fakulteta da ne postoje uslovi za održavanje kolokvijuma na predmetima koje prati više od 200 studenata.
Regularni kolokvijum, čiji rezultati utiču na ocenu, iz tog razloga neće biti održan.
Kako bi studenti mogli da izvrše evaluaciju sopstvenog znanja biće organizovan udaljeni kolokvijum, čiji rezultati ne utiču na ocenu, putem interneta preko Moodle platforme u terminu koji će biti naknadno objavljen.

04.11.2020.
Odsek SI: Raspored studenata za prvi kolokvijum, koji će biti održan u četvrtak (05.11.2020.), možete pogledati ovde.
Raspored studenata na studentskim servisima NIJE validan.
Studenti su u obavezi da poštuju navedeni raspored sedenja u laboratorijskim salama.

30.10.2020.
Odseci SI/IR/OS/OT/OG: Kolokvijumi i ispit na predmetu Objektno-orijentisano programiranje 1 sprovode se kroz Moodle platformu za elektronsko učenje.
Potrebno je da se studenti prijave za predmet Objektno-orijentisano programiranje 1 2020/2021 (OOP1 20/21) na sistemu Moodle.

Prilikom prijavljivanja za predmet studenti obavezno treba da koriste svoju studentsku e-mail adresu (@student.etf.bg.ac.rs).
Prijave na kurs koje potiču sa drugih adresa biće obrisane.
Studenti sami biraju korisničko ime i lozinku za korisnički nalog i u obavezi su da ih zapamte.
Studenti koji već poseduju korisnički nalog za Moodle platformu ne treba da kreiraju novi.
Studenti koji nemaju valjanu prijavu neće biti u mogućnosti da pristupe izradi kolokvijuma i ispita.
Kreiranje korisničkog naloga: https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/login/signup.php

Na početnoj stranici kursa nalazi se primer testa.

30.10.2020.
Odseci IR/SI/OS/OT/OG: Postavka prve laboratorijske vežbe je postavljena u sekciji Laboratorijske vežbe.

26.10.2020.
Odseci IR/SI/OS/OT/OG: Postavka prvog domaćeg zadatka je postavljena u sekciji Laboratorijske vežbe.

06.10.2020.
Auditorne vežbe na predmetu neće biti održane prve nastavne nedelje kako bi se uznapredovalo sa gradivom na predavanjima.

04.10.2020.
Predavanja će se u školskoj 2020/21. godini držati preko MS Teams platforme u 2 grupe, utorkom u terminu 14-16h, od kojih će jednu držati prof. dr Dragan Milićev, a drugu prof. dr Igor Tartalja. Predavanja će se snimati. U ostalim terminima predavanja, predviđenim rasporedom časova, nastavnici će držati konsultacije.
Auditorne vežbe će biti snimljene unapred i postavljene na MS Teams platformu. U terminima predviđenim rasporedom časova, saradnici će držati konsultacije preko MS Teams platforme.

Pristup OOP1 timu na MS Teams platformi, preko koje će se držati online nastava u školskoj 2020/21. godini: OOP1 tim

03.10.2020.
Svim studentima želimo uspešan početak nove školske godine.Informacije o predmetu

Objektno orijentisano programiranje 1 je obavezan predmet na drugoj godini studija Odseka za računarsku tehniku i informatiku i Odseka za softversko inženjerstvo Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predmet je izborni za studente Odseka za signale i sisteme, Odseka za telekomunikacije i informacione tehnologije i Odseka za energetiku.

Propozicije polaganja


za sve odseke Propozicije 2020/21

Izmene propozicija polaganja


za sve odseke Izmene propozicija 2020/21

Nedeljno časova

2 predavanja + 2 auditorne vežbe + 1 laboratorijske vežbe

Kontakt
dr Igor Tartalja (tartalja@etf.bg.ac.rs), vanredni profesor (kabinet 18)
dr Dragan Milićev (dmilicev@etf.bg.ac.rs), redovni profesor (kabinet P24)
Vladimir Jocović (jocke@etf.bg.ac.rs), asistent (kabinet 37)
Uroš Radenković (uki@etf.bg.ac.rs), asistent (kabinet 37)
Marko Mićović (micko@etf.bg.ac.rs), asistent (kabinet 37)
Kristijan Žiža (ziza@etf.bg.ac.rs), asistent (kabinet P23)
Adrian Milaković (aki@etf.bg.ac.rs), asistent (kabinet 37)


Materijali za predavanja i vežbe

Preporučena literatura:
Udžbenik: Kraus L., Programski jezik C++ sa rešenim zadacima, 11. izdanje, Akademska misao, 2019.
Zbirka: Kraus L., Rešeni zadaci iz programskog jezika C++, 5. izdanje, Akademska misao, 2016.

Dopunska literatura i materijali:
- Zvaničan sajt standarda jezika C++: https://isocpp.org/std/the-standard. Na ovom sajtu se može besplatno preuzeti poslednja radna verzija dokumenta standarda jezika C++
- Sajt sa pregledom i opisom najvažnijih biblioteka jezika C++: http://www.cplusplus.com
- Sajt sa dokumentacijom jezika C++: https://en.cppreference.com


Materijali Fajl Datum poslednje promene
Predavanja 00 O predmetu OOP1
01 Uvod
02 Prosirenja C
03 Klase i objekti
04 Preklapanje operatora
05 Izvodjenje
06 Izuzeci
07 Prostori imena
08 Generici
09 Standardna biblioteka
10 Ulaz-izlaz
2020-10-05
2018-10-01
2020-10-13
2020-10-27
2018-10-30
2018-11-06
2020-12-15
2019-12-03
2020-12-15
2020-12-29
2011-12-19


Ispitni i kolokvijumski zadaci

Ispitni rok Fajl
Zavrsni kolokvijum SI (13.01.2019.) OO1K3SI190113.pdf
Zavrsni kolokvijum IR/OS/OT/OG (13.01.2019.) OO1K2IR190113.pdf
Kolokvijum 2 SI (06.12.2018.) OO1K2SI181206.pdf
Kolokvijum IR/OS/OT/OG (24.11.2018.) OO1KIR181124.pdf
Kolokvijum 1 SI (01.11.2018.) OO1K1SI181101.pdf
Zavrsni kolokvijum SI (14.01.2018.) OO1K3SI180114.pdf
Zavrsni kolokvijum IR/OS/OT/OG (14.01.2018.) OO1K2IR180114.pdf
Kolokvijum 2 SI (02.12.2017.) OO1K2SI171202.pdf
Kolokvijum IR/OS/OT/OG (25.11.2017.) OO1KIR171125.pdf
Kolokvijum 1 SI (27.10.2017.) OO1K1SI171027.pdf
Ispit (15.01.2017.) OO1I170115.pdf
Kolokvijum 2 SI (09.12.2016.) OO1K2SI161209.pdf
Kolokvijum IR (27.11.2016.) OO1KIR161127.pdf
Kolokvijum 1 SI (04.11.2016.) OO1K1SI161104.pdf
Ispit (22.01.2016.) OO1I160122.pdf
Kolokvijum 2 SI (27.11.2015.) OO1K2SI151127.pdf
Kolokvijum IR (15.11.2015.) OO1KIR151115.pdf
Kolokvijum 1 SI (23.10.2015.) OO1K1SI151023.pdf
Ispit (23.01.2015.) OO1I150123.pdf
Kolokvijum 2 SI (05.12.2014.) OO1K2SI141205.pdf
Kolokvijum IR (23.11.2014.) OO1KIR141123.pdf
Kolokvijum 1 SI (31.10.2014.) OO1K1SI141031.pdf
Ispit (16.01.2014.) OO1I140116.pdf
Kolokvijum 2 SI (29.11.2013.) OO1K2SI131129.pdf
Kolokvijum IR (17.11.2013.) OO1KIR131117.pdf
Kolokvijum 1 SI (25.10.2013.) OO1K1SI131025.pdf
PRETHODNE ROKOVE POTRAŽITI NA STAROM SAJTU

Laboratorijske vežbe

Treća laboratorijska vežba

Odseci SI/IR/OS/OT/OG:
Postavka domaćeg zadatka V1 može se videti ovde.
Postavka domaćeg zadatka V2 može se videti ovde.
Postavka domaćeg zadatka V3 može se videti ovde.
Postavka domaćeg zadatka V4 može se videti ovde.
Postavka domaćeg zadatka V5 može se videti ovde.

Druga laboratorijska vežba

Odseci SI/IR/OS/OT/OG:
Postavka domaćeg zadatka V1 može se videti ovde.
Postavka domaćeg zadatka V2 može se videti ovde.
Postavka domaćeg zadatka V3 može se videti ovde.

Prva laboratorijska vežba

Odseci IR/SI/OS/OT/OG: Postavka prve laboratorijske vežbe može se videti ovde.

Odseci IR/SI/OS/OT/OG: Postavka prvog domaćeg zadataka može se videti ovde.


Rezultati laboratorijskih vežbi, kolokvijuma i ispita

Obaveza Fajl
IR/OS/OT/OG (februar) 13E112OO1_poeni_20202021_feb
SI (februar) 13S112OO1_poeni_20202021_feb
SI/IR/OS/OT/OG (popravna 3. lab. vežba) 13E112OO1_poeni_20202021_lab3P
IR/OS/OT/OG (januar) 13E112OO1_poeni_20202021_jan
SI (januar) 13S112OO1_poeni_20202021_jan

Gore
Glavna