Objektno orijentisano programiranje 1
(13E112OO1, 13S112OO1, IR2OO1, SI2OO1)

[ Stari sajt za vežbe ] [ Obaveštenja] [ Informacije o predmetu] [ Materijali za predavanja i vežbe]

[ Ispitni i kolokvijumski zadaci ] [ Laboratorijske vežbe ] [ Rezultati laboratorijskih vežbi, kolokvijuma i ispita]
Obaveštenja

10.02.2019.
Odseci SI/IR/OS/OT/OG: Rezultati februarskog ispitnog roka mogu se videti u sekciji Rezultati. Termin uvida u radove biće naknadno objavljen.Uvid u radove će biti održan u sredu, 13.02.2019. u sali 60 sa početkom u 15h.

01.02.2019.
Odseci SI/IR/OS/OT/OG: Popravni završni kolokvijum i ispit se polažu prema satnici i rasporedu po salama koji su vidljivi na studentskim servisima. Prvo se polaže ispit (teorijski deo), a nakon toga popravni završni kolokvijum (praktični deo).

Svi studenti ispit (teorijski deo) polažu na računarima, dok se praktični deo polaže kao i do sada:

- studenti SI odseka na računarima

- studenti IR/OS/OT/OG odseka u vežbankama

26.01.2019.
Odseci SI/IR/OS/OT/OG: Pravo na polaganje popravnog završnog kolokvijuma u februarskom ispitnom roku će imati studenti pod sledećim uslovom:

max(Ks, Kz)>=40

gde su:

Ks - poeni stečeni na kolokvijumima u toku semestra i to:
za odsek SI: aritmetička sredina poena na prva dva kolokvijuma
za odseke IR, OS, OT i OG: broj poena na prvom kolokvijumu
Kz - broj poena na poslednjem (završnom) kolokvijumu održanom u januarskom roku (za sve odseke).

Takođe, bez obzira da li se u februaru radi samo popravni završni kolokvijum ili samo ispit ili oba, neophodno je prijaviti ispit za februar preko studentskih servisa.

20.01.2019.
Odseci SI/IR/OS/OT/OG: Rezultati ispita mogu se videti u sekciji Rezultati. Uvid u radove će biti održan u utorak, 22.01.2018. u sali 60 sa početkom u 15h.

09.01.2019.
Odseci IR/OS/OT/OG: Raspored studenata za treću laboratorijsku vežbu je postavljen u sekciji Laboratorijske vežbe. Studenti mogu međusobno da zamene termine (pronađu drugog studenta sa kojim će da zamene termin) bez javljanja profesoru i predmetnim asistentima.

08.01.2019.
Odsek SI: Raspored studenata za treću laboratorijsku vežbu je postavljen u sekciji Laboratorijske vežbe. Studenti mogu međusobno da zamene termine (pronađu drugog studenta sa kojim će da zamene termin) bez javljanja profesoru i predmetnim asistentima.

04.01.2019.
Odseci SI/IR/OS/OT/OG: Postavka drugog domaćeg zadatka je postavljena u sekciji Laboratorijske vežbe.

04.01.2019.
Odseci IR/OS/OT/OG: Treća laboratorijska vežba iz Objektno-orijentisanog programiranja 1 održaće se u petak 11.01.2019. u 3 termina 8-15h. Svi studenti koji žele da rade treću laboratorijsku vežbu treba da se prijave putem linka do utorka 08.01.2019. do 23:59h, kako bi bili raspoređeni na radno mesto. Raspored studenata biće objavljen do srede 09.01.2019. uveče.
Gradivo koje treba spremiti za test: Izvođenje (od apstraktnih klasa), Izuzeci, Šabloni

04.01.2019.
Odsek SI: Treća laboratorijska vežba iz Objektno-orijentisanog programiranja 1 održaće se u četvrtak 10.01.2019. i petak 11.01.2019. u 2 termina 8-13h. Svi studenti koji žele da rade treću laboratorijsku vežbu treba da se prijave putem linka do ponedeljka 07.01.2019. do 23:59h, kako bi bili raspoređeni na radno mesto. Raspored studenata biće objavljen do utorka 08.01.2019. uveče.
Gradivo koje treba spremiti za test: Izvođenje (od apstraktnih klasa), Izuzeci, Šabloni

21.12.2018.
Odsek SI: Rezultati drugog kolokvijuma mogu se videti u sekciji Rezultati. Termin uvida u radove će biti naknadno objavljen.

09.12.2018.
Odseci IR/OS/OT/OG: Rezultati prvog kolokvijuma mogu se videti u sekciji Rezultati. Uvid u radove će biti održan u ponedeljak 17.12.2018. u 11h, sala 60.

05.12.2018.
Odsek SI: Raspored studenata za drugi kolokvijum, koji će biti održan u četvrtak (06.12.2018.) u 14:00, možete pogledati ovde.

03.12.2018.
Odsek SI: Drugi kolokvijum iz Objektno-orijentisanog programiranja 1 održaće se u četvrtak 06.12.2018. u 14:00h. Svi studenti koji žele da rade drugi kolokvijum treba da se prijave putem forme na linku do srede 05.12.2018. do 21:00h, kako bi bili raspoređeni na radno mesto. Raspored studenata biće objavljen do srede 05.11.2018. uveče.

28.11.2018.
Odsek SI: Raspored studenata za drugu laboratorijsku vežbu je postavljen u sekciji Laboratorijske vežbe. Studenti mogu međusobno da zamene termine (pronađu drugog studenta sa kojim će da zamene termin) bez javljanja profesoru i predmetnim asistentima.

26.11.2018.
Odsek SI: Postavka prvog domaćeg zadatka je postavljena u sekciji Laboratorijske vežbe.

26.11.2018.
Odsek SI: Druga laboratorijska vežba iz Objektno-orijentisanog programiranja 1 održaće se u četvrtak 29.11.2018. u 2 termina 8-13h. Svi studenti koji žele da rade drugu laboratorijsku vežbu treba da se prijave putem linka do srede 28.11.2018. do 15:00h, kako bi bili raspoređeni na radno mesto. Raspored studenata biće objavljen do srede 28.11.2018. uveče.
Gradivo koje treba spremiti za test: Preklapanje operatora, Izvođenje (do apstraktnih klasa)

22.11.2018.
Odseci IR/OS/OT/OG: Raspored studenata za drugu laboratorijsku vežbu je postavljen u sekciji Laboratorijske vežbe. Studenti mogu međusobno da zamene termine (pronađu drugog studenta sa kojim će da zamene termin) bez javljanja profesoru i predmetnim asistentima.

19.11.2018.
Odsek SI: Uvid u radove sa K1 će biti održan u petak 23.11.2018. u 12h u paviljonu Rašović, sala 26B.

17.11.2018.
Odseci IR/OS/OT/OG: Druga laboratorijska vežba iz Objektno-orijentisanog programiranja 1 održaće se u petak 23.11.2018. u 3 termina 8-15h. Svi studenti koji žele da rade drugu laboratorijsku vežbu treba da se prijave putem linka do srede 21.11.2018. do 23:59h, kako bi bili raspoređeni na radno mesto. Raspored studenata biće objavljen do četvrtka 22.11.2018. uveče.
Gradivo koje treba spremiti za test: Klase i objekti, Preklapanje operatora.

17.11.2018.
Odseci IR/OS/OT/OG: Postavka prvog domaćeg zadatka je postavljena u sekciji Laboratorijske vežbe.

14.11.2018.
Odsek SI: Rezultati prvog kolokvijuma mogu se videti u sekciji Rezultati. Termin uvida u radove će biti naknadno objavljen.

08.11.2018.
Odseci IR/OS/OT/OG: Časovi vežbi za grupu V3 u subotu 10.11.2018. su otkazani. Časovi će se nadoknaditi održavanjem tročasa umesto dvočasa u redovnom terminu vežbi u petak 09.11.2018. i u petak 16.11.2018. u terminima 12-15h, u sali 65 .

07.11.2018.
Odsek SI: Nadoknada časova predavanja za grupu P2 održaće se u utorak 13.11.2018. u terminu 20-22h, u sali 309 .

31.10.2018.
Odsek SI: Raspored studenata za prvi kolokvijum, koji će biti održan u četvrtak (01.11.2018.) u 14:00, možete pogledati ovde.

31.10.2018.
Odseci IR/OS/OT/OG: Raspored studenata za prvu laboratorijsku vežbu je postavljen u sekciji Laboratorijske vežbe. Studenti mogu međusobno da zamene termine (pronađu drugog studenta sa kojim će da zamene termin) bez javljanja profesoru i predmetnim asistentima.

27.10.2018.
Odseci IR/OS/OT/OG: Prva laboratorijska vežba iz Objektno-orijentisanog programiranja 1 održaće se u petak 02.11.2018. u 3 termina 8-15h. Svi studenti koji žele da rade prvu laboratorijsku vežbu treba da se prijave putem linka do utorka 30.10.2018. do 23:59h, kako bi bili raspoređeni na radno mesto. Raspored studenata biće objavljen do srede 31.10.2018. uveče.
Gradivo koje treba spremiti za test: Uvod, Proširenja jezika C, Klase i objekti.

27.10.2018.
Odsek SI: Prvi kolokvijum iz Objektno-orijentisanog programiranja 1 održaće se u četvrtak 01.11.2018. u 14:00h. Svi studenti koji žele da rade prvi kolokvijum treba da se prijave putem forme na linku do utorka 30.10.2018. do 23:59h, kako bi bili raspoređeni na radno mesto. Raspored studenata biće objavljen do srede 31.10.2018. uveče.

24.10.2018.
Odsek SI: Raspored studenata za prvu laboratorijsku vežbu je postavljen u sekciji Laboratorijske vežbe.

22.10.2018.
Odsek SI: Na prvoj laboratorijskoj vežbi se radi test znanja na sistemu Moodle. Potrebno je da se studenti koji žele da rade test prijave za predmet Objektno-orijentisano programiranje 1 2018/2019 na sistemu Moodle. Prilikom prijavljivanja za predmet studenti obavezno treba da koriste korisnički nalog vezan za svoju studentsku e-mail adresu (@student.etf.rs). Prijave na kurs koje potiču sa drugih adresa biće obrisane. Studenti koji nemaju valjanu prijavu neće biti u mogućnosti da rade test znanja. Za prijavu na kurs, koristiti lozinku koja će biti dostavljena elektronskom poštom. Pristup sistemu Moodle.

01.10.2018.
Prve nedelje će se držati predavanja u redovnim terminima, kao i u posebnim terminima koje će predmetni nastavnici saopštiti na redovnim časovima predavanja.
Vežbe će se držati u redovnim terminima.
Subota 06.10. je radna, po rasporedu od ponedeljka. Držaće se redovni časovi predavanja za grupe 13E112OO1 P2 i 13S112OO1 P2.

01.10.2018.
Svim studentima želimo uspešan početak nove školske godine.Informacije o predmetu

Objektno orijentisano programiranje 1 je obavezan predmet na drugoj godini studija Odseka za računarsku tehniku i informatiku i Odseka za softversko inženjerstvo Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predmet je izborni za studente Odseka za signale i sisteme, Odseka za telekomunikacije i informacione tehnologije i Odseka za energetiku.

Propozicije polaganja


za sve odseke Propozicije 2018/19

Nedeljno časova

2 predavanja + 2 auditorne vežbe + 1 laboratorijske vežbe

Predavanja

Odseci IR, OS, OT, OG P1: Utorkom od 14:00 do 16:00, Lola-A    dr Igor Tartalja, vanredni profesor
Odseci IR, OS, OT, OG P2: Ponedeljkom od 12:00 do 14:00, sala 314    dr Dragan Milićev, redovni profesor
Odsek SI P1: Utorkom od 16:00 do 18:00, sala 309    dr Igor Tartalja, vanredni profesor
Odsek SI P2: Ponedeljkom od 16:00 do 18:00, sala 61    dr Igor Tartalja, vanredni profesor
Odsek SI P3: Utorkom od 14:00 do 16:00, sala Lola 1    dr Dragan Milićev, redovni profesor
Vežbe
Odseci IR, OS, OT, OG V1: Utorkom od 09:00 do 11:00, sala 313    Kristijan Žiža, saradnik u nastavi
Odseci IR, OS, OT, OG V2: Sredom od 12:00 do 14:00, sala 312    Adrian Milaković, saradnik u nastavi
Odseci IR, OS, OT, OG V3: Petkom od 12:00 do 14:00, sala 65    Adrian Milaković, saradnik u nastavi
Odsek SI V1: Četvrtkom od 16:00 do 18:00, sala 309    Marko Mićović, saradnik u nastavi
Odsek SI V2: Sredom od 14:00 do 16:00, sala 61    Vladimir Jocović, saradnik u nastavi
Odsek SI V3: Petkom od 14:00 do 16:00, sala 311    Uroš Radenković, saradnik u nastavi
Odsek SI V4: Utorkom od 18:00 do 20:00, sala Lola-1    Kristijan Žiža, saradnik u nastavi
Kontakt
dr Igor Tartalja (tartalja@etf.bg.ac.rs), vanredni profesor (kabinet 18)
dr Dragan Milićev (dmilicev@etf.bg.ac.rs), redovni profesor (kabinet P24)
Vladimir Jocović (jocke@etf.bg.ac.rs), saradnik u nastavi (kabinet 37)
Uroš Radenković (uki@etf.bg.ac.rs), saradnik u nastavi (kabinet 37)
Marko Mićović (micko@etf.bg.ac.rs), saradnik u nastavi (kabinet 37)
Kristijan Žiža (ziza@etf.bg.ac.rs), saradnik u nastavi (kabinet P23)
Adrian Milaković (aki@etf.bg.ac.rs), saradnik u nastavi (kabinet 37)


Materijali za predavanja i vežbe

Preporučena literatura:
Udžbenik: Kraus L., Programski jezik C++ sa rešenim zadacima, 10. izdanje, Akademska misao, 2016.
Zbirka: Kraus L., Rešeni zadaci iz programskog jezika C++, 5. izdanje, Akademska misao, 2016.

Dopunska literatura i materijali:
- Zvaničan sajt standarda jezika C++: https://isocpp.org/std/the-standard. Na ovom sajtu se može besplatno preuzeti poslednja radna verzija dokumenta standarda jezika C++
- Sajt sa pregledom i opisom najvažnijih biblioteka jezika C++: http://www.cplusplus.com/


Materijali Fajl Datum poslednje promene
Predavanja 00 O predmetu OOP1 (IR, OS, OT, OG)
00 O predmetu OOP1 (SI)
01 Uvod
02 Prosirenja C
03 Klase i objekti
04 Preklapanje operatora
05 Izvodjenje
06 Izuzeci
07 Prostori imena
08 Generici
09 Standardna biblioteka
10 Ulaz-izlaz
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-08
2018-10-22
2016-11-01
2016-11-22
2015-12-02
2015-12-02
2015-12-07
2011-12-19
2011-12-19


Ispitni i kolokvijumski zadaci

Ispitni rok Fajl
Zavrsni kolokvijum SI (13.01.2019.) OO1K3SI190113.pdf
Zavrsni kolokvijum IR/OS/OT/OG (13.01.2019.) OO1K2IR190113.pdf
Kolokvijum 2 SI (06.12.2018.) OO1K2SI181206.pdf
Kolokvijum IR/OS/OT/OG (24.11.2018.) OO1KIR181124.pdf
Kolokvijum 1 SI (01.11.2018.) OO1K1SI181101.pdf
Zavrsni kolokvijum SI (14.01.2018.) OO1K3SI180114.pdf
Zavrsni kolokvijum IR/OS/OT/OG (14.01.2018.) OO1K2IR180114.pdf
Kolokvijum 2 SI (02.12.2017.) OO1K2SI171202.pdf
Kolokvijum IR/OS/OT/OG (25.11.2017.) OO1KIR171125.pdf
Kolokvijum 1 SI (27.10.2017.) OO1K1SI171027.pdf
Ispit (15.01.2017.) OO1I170115.pdf
Kolokvijum 2 SI (09.12.2016.) OO1K2SI161209.pdf
Kolokvijum IR (27.11.2016.) OO1KIR161127.pdf
Kolokvijum 1 SI (04.11.2016.) OO1K1SI161104.pdf
Ispit (22.01.2016.) OO1I160122.pdf
Kolokvijum 2 SI (27.11.2015.) OO1K2SI151127.pdf
Kolokvijum IR (15.11.2015.) OO1KIR151115.pdf
Kolokvijum 1 SI (23.10.2015.) OO1K1SI151023.pdf
Ispit (23.01.2015.) OO1I150123.pdf
Kolokvijum 2 SI (05.12.2014.) OO1K2SI141205.pdf
Kolokvijum IR (23.11.2014.) OO1KIR141123.pdf
Kolokvijum 1 SI (31.10.2014.) OO1K1SI141031.pdf
Ispit (16.01.2014.) OO1I140116.pdf
Kolokvijum 2 SI (29.11.2013.) OO1K2SI131129.pdf
Kolokvijum IR (17.11.2013.) OO1KIR131117.pdf
Kolokvijum 1 SI (25.10.2013.) OO1K1SI131025.pdf
PRETHODNE ROKOVE POTRAŽITI NA STAROM SAJTU

Laboratorijske vežbe

Treća laboratorijska vežba

Odseci IR/OS/OT/OG: Raspored studenata po terminima za treću laboratorijsku vežbu (11.01.2019.) možete videti ovde.
Odsek SI: Raspored studenata po terminima za treću laboratorijsku vežbu (10.01.2019., 11.01.2019.) možete videti ovde.

Odseci SI/IR/OS/OT/OG: Postavka drugog domaćeg zadatka može se videti ovde. Pročitati napomene pri dnu dokumenta.

Druga laboratorijska vežba

Odseci IR/OS/OT/OG: Postavka prvog domaćeg zadataka može se videti ovde. Pročitati napomene pri dnu dokumenta.
Odseci IR/OS/OT/OG: Raspored studenata po terminima za drugu laboratorijsku vežbu (23.11.2018.) možete videti ovde.
Odsek SI: Postavka prvog domaćeg zadataka može se videti ovde. Pročitati napomene pri dnu dokumenta.
Odsek SI: Raspored studenata po terminima za drugu laboratorijsku vežbu (29.11.2018.) možete videti ovde.

Prva laboratorijska vežba

Odseci IR/OS/OT/OG: Raspored studenata po terminima za prvu laboratorijsku vežbu (02.11.2018.) možete videti ovde.
Odsek SI: Raspored studenata po terminima za prvu laboratorijsku vežbu (25.10.2018.) možete videti ovde.


Rezultati laboratorijskih vežbi, kolokvijuma i ispita

Obaveza Fajl
Ispit SI (03.02.2019.) 13S112OO1I20190203
Ispit IR/OS/OT/OG (03.02.2019.) 13E112OO1I20190203
Ispit SI (13.01.2019.) 13S112OO1I20190113
Ispit IR/OS/OT/OG (13.01.2019.) 13E112OO1I20190113
Drugi kolokvijum SI (06.12.2018.) 13S112OO1K220182019
Prvi kolokvijum IR/OS/OT/OG (24.11.2018.) 13E112OO1K120182019
Prvi kolokvijum SI (01.11.2018.) 13S112OO1K120182019

Gore
Glavna