Objektno orijentisano programiranje 1
(13E112OO1, 13S112OO1, IR2OO1, SI2OO1)

[ Stari sajt za vežbe ] [ Obaveštenja] [ Informacije o predmetu] [ Materijali za predavanja i vežbe]

[ Ispitni i kolokvijumski zadaci ] [ Laboratorijske vežbe ] [ Rezultati laboratorijskih vežbi, kolokvijuma i ispita]
Obaveštenja

09.02.2018.
Odseci SI/IR/OS/OT/OG: Rezultati februarskog ispitnog roka mogu se videti u sekciji Rezultati. Termin uvida u radove biće naknadno objavljen.

03.02.2018.
Odseci IR/OS/OT/OG: Satnica i raspored po salama za polaganje ispita se može videti ovde.

21.01.2018.
Odseci SI/IR/OS/OT/OG: Rezultati ispita mogu se videti u sekciji Rezultati. Uvid u radove će biti održan u ponedeljak, 22.01.2018. u sali 60 sa početkom u 13h.

23.12.2017.
Odseci IR/SI/OS/OT/OG: Postavka drugog domaćeg zadatka je postavljena u sekciji Laboratorijske vežbe. Gradivo koje treba spremiti za test uključuje Izvođenje, Izuzetke i Šablone.

21.12.2017.
Odseci SI, IR/OS/OT/OG: Raspored studenata za treću laboratorijsku vežbu je postavljen u sekciji Laboratorijske vežbe. Studenti mogu međusobno da zamene termine (pronađu drugog studenta sa kojim će da zamene termin) bez javljanja profesoru i predmetnim asistentima.

17.12.2017.
Odsek SI: Rezultati drugog kolokvijuma mogu se videti u sekciji Rezultati. Termin uvida u radove će biti naknadno objavljen.

09.12.2017.
Odseci IR/OS/OT/OG: Rezultati prvog kolokvijuma mogu se videti u sekciji Rezultati. Termin uvida u radove će biti naknadno objavljen.

20.11.2017.
Odsek SI: Raspored studenata za drugu laboratorijsku vežbu je postavljen u sekciji Laboratorijske vežbe. Studenti mogu međusobno da zamene termine (pronađu drugog studenta sa kojim će da zamene termin) bez javljanja profesoru i predmetnim asistentima.

19.11.2017.
Odsek SI: Postavka prvog domaćeg zadatka je postavljena u sekciji Laboratorijske vežbe.

11.11.2017.
Odseci IR/OS/OT/OG: Postavka prvog domaćeg zadatka je postavljena u sekciji Laboratorijske vežbe.

11.11.2017.
Odseci IR/OS/OT/OG: Raspored studenata za drugu laboratorijsku vežbu je postavljen u sekciji Laboratorijske vežbe. Studenti mogu međusobno da zamene termine (pronađu drugog studenta sa kojim će da zamene termin) bez javljanja profesoru i predmetnim asistentima.

10.11.2017.
Odsek SI: Rezultati prvog kolokvijuma mogu se videti u sekciji Rezultati. Termin uvida u radove će biti naknadno objavljen.

25.10.2017.
Odsek SI: Raspored studenata za prvi kolokvijum koji će biti u petak (27.10.2017.) u 19:30 možete pogledati ovde.

22.10.2017.
Odseci IR/OS/OT/OG: Raspored studenata za prvu laboratorijsku vežbu je postavljen u sekciji Laboratorijske vežbe. Studenti mogu međusobno da zamene termine (pronađu drugog studenta sa kojim će da zamene termin) bez javljanja profesoru i predmetnim asistentima.

14.10.2017.
Na prvoj laboratorijskoj vežbi se radi test znanja na sistemu Moodle. Potrebno je da se studenti koji žele da rade test prijave za predmet Objektno-orijentisano programiranje 1 2017/2018 na sistemu Moodle. Prilikom prijavljivanja za predmet studenti obavezno treba da koriste svoju studentsku e-mail adresu (@student.etf.rs). Prijave na kurs koje potiču sa drugih adresa biće obrisane. Studenti koji nemaju valjanu prijavu neće biti u mogućnosti da rade test znanja. Za prijavu na kurs, koristiti lozinku koja će biti dostavljena elektronskom poštom. Pristup sistemu Moodle.

14.10.2017.
Odsek SI: Raspored studenata za prvu laboratorijsku vežbu je postavljen u sekciji Laboratorijske vežbe.

13.10.2017.
Subota 14.10. je radna, po rasporedu od ponedeljka. Držaće se redovan čas predavanja u terminu 14-16 za grupu P2.

25.09.2017.
Svim studentima želimo uspešan početak nove školske godine.
Informacije o predmetu

Objektno orijentisano programiranje 1 je obavezan predmet na drugoj godini studija Odseka za računarsku tehniku i informatiku i Odseka za softversko inženjerstvo Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predmet je izborni za studente Odseka za signale i sisteme i Odseka za telekomunikacije i informacione tehnologije.

Propozicije polaganja


za sve odseke Propozicije 2017/18

Nedeljno časova

2 predavanja + 2 auditorne vežbe + 1 laboratorijske vežbe

Predavanja

Odsek IR, OS, OT, OG P1: Utorkom od 14:00 do 16:00, Lola-1   
Odsek IR, OS, OT, OG P2: Ponedeljkom od 14:00 do 16:00, sala 313   
dr Igor Tartalja, vanredni profesor
Odsek SI P1: Utorkom od 16:00 do 18:00, sala 309   
Odsek SI P2: Ponedeljkom od 16:00 do 18:00, sala 61   
dr Igor Tartalja, vanredni profesor
Vežbe
Odseci IR, OS, OT, OG V1: Utorkom od 09:00 do 11:00, sala 313    Sofija Purić, asistent
Odseci IR, OS, OT, OG V2: Sredom od 12:00 do 14:00, sala 312    Uroš Radenković, saradnik u nastavi
Odseci IR, OS, OT, OG V3: Četvrtkom od 08:00 do 10:00, sala 55    Vladimir Jocović, saradnik u nastavi
Odsek SI V1: Četvrtkom od 16:00 do 18:00, sala 309    Marko Mićović, saradnik u nastavi
Odsek SI V2: Sredom od 14:00 do 16:00, sala 61    Vladimir Jocović, saradnik u nastavi
Odsek SI V3: Petkom od 14:00 do 16:00, sala 311    Uroš Radenković, saradnik u nastavi
Kontakt
dr Igor Tartalja (tartalja@etf.bg.ac.rs),  vanredni profesor (kabinet 18)
Vladimir Jocović (jocke@etf.bg.ac.rs), saradnik u nastavi (kabinet 37)
Uroš Radenković (uki@etf.bg.ac.rs), saradnik u nastavi (kabinet 37)
Marko Mićović (micko@etf.bg.ac.rs), saradnik u nastavi (kabinet 37)


Materijali za predavanja i vežbe

Preporučena literatura:
Udžbenik: Kraus L., Programski jezik C++ sa rešenim zadacima, 10. izdanje, Akademska misao, 2016.
Zbirka: Kraus L., Rešeni zadaci iz programskog jezika C++, 5. izdanje, Akademska misao, 2016.

Dopunska literatura i materijali:
- Zvaničan sajt standarda jezika C++: https://isocpp.org/std/the-standard. Na ovom sajtu se može besplatno preuzeti poslednja radna verzija dokumenta standarda jezika C++
- Sajt sa pregledom i opisom najvažnijih biblioteka jezika C++: http://www.cplusplus.com/


Materijali Fajl Datum poslednje promene
Predavanja 00 O predmetu OOP1 (IR, OS, OT, OG)
00 O predmetu OOP1 (SI)
01 Uvod.pdf
02 Prosirenja C.pdf
03 Klase i objekti.pdf
04 Preklapanje operatora.pdf
05 Izvodjenje.pdf
06 Izuzeci.pdf
07 Prostori imena.pdf
08 Generici.pdf
09 Standardna biblioteka.pdf
10 Ulaz-izlaz.pdf
2017-09-25
2017-09-25
2017-09-25
2016-10-13
2016-10-24
2016-11-01
2016-11-22
2015-12-02
2015-12-02
2015-12-07
2011-12-19
2011-12-19


Ispitni i kolokvijumski zadaci

Ispitni rok Fajl
Zavrsni kolokvijum SI (14.01.2018.) OO1K3SI180114.pdf
Zavrsni kolokvijum IR/OS/OT/OG (14.01.2018.) OO1K2IR180114.pdf
Kolokvijum 2 SI (02.12.2017.) OO1K2SI171202.pdf
Kolokvijum IR/OS/OT/OG (25.11.2017.) OO1KIR171125.pdf
Kolokvijum 1 SI (27.10.2017.) OO1K1SI171027.pdf
Ispit (15.01.2017.) OO1I170115.pdf
Kolokvijum 2 SI (09.12.2016.) OO1K2SI161209.pdf
Kolokvijum IR (27.11.2016.) OO1KIR161127.pdf
Kolokvijum 1 SI (04.11.2016.) OO1K1SI161104.pdf
Ispit (22.01.2016.) OO1I160122.pdf
Kolokvijum 2 SI (27.11.2015.) OO1K2SI151127.pdf
Kolokvijum IR (15.11.2015.) OO1KIR151115.pdf
Kolokvijum 1 SI (23.10.2015.) OO1K1SI151023.pdf
Ispit (23.01.2015.) OO1I150123.pdf
Kolokvijum 2 SI (05.12.2014.) OO1K2SI141205.pdf
Kolokvijum IR (23.11.2014.) OO1KIR141123.pdf
Kolokvijum 1 SI (31.10.2014.) OO1K1SI141031.pdf
Ispit (16.01.2014.) OO1I140116.pdf
Kolokvijum 2 SI (29.11.2013.) OO1K2SI131129.pdf
Kolokvijum IR (17.11.2013.) OO1KIR131117.pdf
Kolokvijum 1 SI (25.10.2013.) OO1K1SI131025.pdf
PRETHODNE ROKOVE POTRAŽITI NA STAROM SAJTU

Laboratorijske vežbe

Treća laboratorijska vežba

Odseci IR/SI/OS/OT/OG: Postavka drugog domaćeg zadatka može se videti ovde. Pročitati napomene pri dnu dokumenta.

Odsek SI: Raspored studenata po terminima za treću laboratorijsku vežbu (29.12.2017.) možete videti ovde.

Odseci IR/OS/OT/OG: Raspored studenata po terminima za treću laboratorijsku vežbu (29.12.2017.) možete videti ovde.

Druga laboratorijska vežba

Odsek SI: Raspored studenata po terminima za drugu laboratorijsku vežbu (24.11.2017.) možete videti ovde.

Odsek SI: Postavka prvog domaćeg zadataka može se videti ovde. Pročitati napomene pri dnu dokumenta.

Odseci IR/OS/OT/OG: Raspored studenata po terminima za drugu laboratorijsku vežbu (17.11.2017.) možete videti ovde.

Odseci IR/OS/OT/OG: Postavka prvog domaćeg zadataka može se videti ovde. Pročitati napomene pri dnu dokumenta.

Prva laboratorijska vežba

Odseci IR/OS/OT/OG: Raspored studenata po terminima za prvu laboratorijsku vežbu (27.10.2017.) možete videti ovde.

Odsek SI: Raspored studenata po terminima za prvu laboratorijsku vežbu (18.10. i 19.10.2017.) možete videti ovde.


Rezultati laboratorijskih vežbi, kolokvijuma i ispita

Obaveza Fajl
Ispit SI (09.02.2018.) 13S112OO1I20180209
Ispit IR/OS/OT/OG (09.02.2018.) 13E112OO1I20180209
Ispit SI (21.01.2018.) 13S112OO1I20180121
Ispit IR/OS/OT/OG (21.01.2018.) 13E112OO1I20180121
Drugi kolokvijum SI (02.12.2017.) 13S112OO1K220172018
Prvi kolokvijum IR/OS/OT/OG (25.11.2017.) 13E112OO1K120172018
Prvi kolokvijum SI (27.10.2017.) 13S112OO1K120172018

Gore
Glavna