Funkcionalno programiranje

[ Obaveštenja] [ Informacije o predmetu] [ Materijali za predavanja i vežbe]Obaveštenja

27.2.2024.
Povodom početka novog semestra školske godine, želimo svim koleginicama i kolegama uspešan nastavak tekuće godine studija. Nastava će početi 5.03.2024. godine. Nastava se izvodi uživo u učionicama prema rasporedu na studentskim servisima.
Link za pristup timu "13M111FP 2021/22" sa snimcima predavanja i vežbi od prosle godine se nalazi ovde. Kod za pristup timu je: rutwtnt. Pristup je moguć samo sa zvaničnih studentskih adresa e-pošte.

Informacije o predmetu

Funkcionalno programiranje je izborni predmet u grupi A na master akademskim studijama Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u izbornom području softversko inženjerstvo.
Ne postoji formalni uslov za praćenje predmeta. Od studenata se očekuje predznanje gradiva kursa Objektno orijentisano programiranje 2 (jezik Java).

Cilj predmeta je upoznavanje, razumevanje i ovladavanje konceptima funkcionalnog programiranja kroz jezik Scala.

Nastavno osoblje
Predmetni nastavnik: doc. dr Živojin Šuštran (zika@etf.bg.ac.rs)
Predmetni asistent: Predrag Obradović (pedjao@etf.bg.ac.rs)
Raspored Predavanja: utorak 18-20h, sala 313
Vežbe: utorak 20-22h, sala 70


Materijali za predavanja i vežbe

Preporučena literatura:


Materijali sa vežbi:
Vežbe na tabli (verzija 26.02.2019)


Materijali sa predavanja Datum poslednje izmene
FP_P_00_Predstavljanje 08.03.2022.
FP_P_01_Uvod 26.02.2019.
FP_P_02_Elementi jezika 26.02.2019.
FP_P_03_Klase 12.03.2019.
FP_P_04_Kontrolne strukture 31.03.2019.
FP_P_05_Uparivanje obrazaca 03.04.2019.
FP_P_06_Crte 03.04.2019.
FP_P_07_Liste 09.04.2019.
FP_P_08_Kolekcije 16.04.2019.
FP_P_09_Interoperabilnost sa Javom 16.04.2019.
FP_P_10_Konkurentno programiranje 14.05.2019.
FP_P_11_Spark 17.05.2022.
   
Materijali sa ve�bi Datum poslednje izmene
FP_V_01 26.02.2019.
FP_V_02 05.03.2019.
FP_V_03 12.03.2019.
FP_V_04 31.03.2019.
FP_V_05 03.04.2019.
FP_V_06 09.04.2019.
FP_V_07 16.04.2019.
   Gore
Glavna