Analiza socijalnih mreža (13M111ASM) - master studije


Predmetni nastavnici

Marko Mišić (marko.misic@etf.bg.ac.rs)
Jelica Protić (jeca@sezampro.rs)

Predmetni saradnik

Predrag Obradović (pedjao@etf.bg.ac.rs)

Materijali

1. O predmetu
2. Materijal za pripremu ispita
3. Laboratorijske vežbe
4. Projektni zadaci
5. Rokovi
6. Teme za master radove

Obaveštenja

Najveći broj obaveštenja će studentima biti dostavljan putem predmetne liste elektronske pošte 13m111asm@lists.etf.rs.

24.12.2023.
Drugi projektni zadatak na predmetu je analiza konkretnog skupa podataka.
Tekst drugog projektnog zadatka se može videti u okviru sekcije Projektni zadatak na sajtu i Moodle kursu predmeta.
Drugi projektni zadatak nosi 40 poena.
Dodatne informacije o drugom projektnom zadatku su objavljene na listi predmeta.

08.11.2023.
Prvi projektni zadatak na predmetu je obrada i prezentovanje jednog konkretnog problema iz oblasti analize socijalnih mreža.
Svaki student treba da odabere i predstavi jedan rad iz arhive u sekciji Projektni zadatak predmetnog sajta ili predloži predmetnom nastavniku odgovarajuću temu.
Prvi projektni zadatak nosi 20 poena.
Detaljnije informacije o prvom projektnom zadatku su objavljene na listi i Moodle kursu predmeta.

Prijava radova za prezentovanje se može obaviti putem sledećeg linka na Moodle kursu predmeta.
Obavezno proveriti da li je tema uspešno prijavljena.
Prijavu rada za prezentovanje treba uraditi što pre.

11.10.2023.
Upis master studija je završen i dovoljan broj studenata se prijavio na predmet.
Nastava će početi od ponedeljka, 16.10.2023., uživo, po rasporedu sa studentskih servisa.

U slučaju promene epidemiološke situacije, kao i za konsultacije biće korišćena MS Teams platforma.
Kod za pristup timu "13M111ASM" na platformi MS Teams: 9tanqn9
Dovoljno je uneti kod u polje "Pridružite se timu pomoću koda"/"Join a team with a code" i bićete automatski dodati.

02.10.2023.
Od školske 2017/2018. na master studijama Odseka za softversko inženjerstvo nudi se predmet Analiza socijalnih mreža u zimskom semestru.
Zainteresovani studenti mogu da prijave predmet prilikom upisa na master studije.
Nastava će biti održavana nakon završetka upisa na master studije o čemu će studenti biti blagovremeno obavešteni.
Više informacija o predmetu se može videti u okviru odgovarajuće sekcije predmetnog sajta.