Архитектура и организација рачунара 2


Општа правила

У оквиру предмета Архитектура и организација рачунара 2 организоване су лабораторијске вежбе. Рад студената у лабораторији организује се само у летњем семестру, паралелно са предавањем и вежбама. Лабораторијске вежбе могу радити искључиво студенти који имају право да полажу испит. Лабораторијске вежбе важе једну школску годину.Редни број вежбе

Назив вежбе

1

Анализирање меморијских захтева

2*

Виртуелизација

3

Предвиђање скокова


ЛИТЕРАТУРА

Симулатор за вежбу 1: Kеш меморијa
Виртуелна машина за вежбу 1: Ubuntu 64-bit AOR2
Симулатор за вежбу 3: Предвиђање скока

Опис архитектуре и организације процесора: Јован Ђорђевић, "Архитектура и организација рачунара: Рачунарски систем за рад у лабораторији - Архитектура и организација рачунарског система", Београд 2015.

Горе
Главна