Algoritmi i Strukture podataka

Materijali sa predavanja SI2AS2


Prezentacije sa predavanja

SI2AS2_Predavanja_I.pdf (pretraživanje, postavljen 12.10.2015.)
SI2AS2_Predavanja_II.pdf (sortiranje, postavljen 27.12.2014.)Materijali sa vežbi

SI1AS1 i SI2AS2: Vežbe na tabli (verzija 03.01.2010.)

Prezentacije sa vežbi

SI2AS2_Blok1.7z (postavljen 18.10.2016.)
SI2AS2_Blok2.7z (postavljen 21.11.2016.)
SI2AS2_Blok3.7z (postavljen 28.12.2015.)

Dodatni materijali

Stabla Opšteg Pretraživanja (izvorni kod programa i projekat za Visual C++ 6.0)Diplomski i master radovi

Jelić Vladimir [dipl] Analiza i implementacija kriptografskih heš funkcija Jun 2010
Milić Uglješa [dipl] Paralelizacija algoritama za kompresiju bez gubitaka Oktobar 2011
Vitorović Stefan [mast] Analiza i implementacija hip struktura podataka Septembar 2016

Gore
Glavna