Algoritmi i strukture podataka 2 (13S112ASP2, SI2AS2)

[ Informacije o predmetu ] [ Obaveštenja ] [ Domaći zadaci ]
[ Ispitni i kolokvijumski zadaci ] [Rezultati ispita] [ Simulacije ] [ Materijali za pripremu ispita ]
Informacije o predmetu

Algoritmi i strukture podataka 2 je obavezan predmet na drugoj godini studija odseka za Softversko inženjerstvo Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

 

Nedeljno časova

2 predavanja + 2 vežbe

Predavanja

Grupa P1: utorkom od 14:00 do 16:00, sala 309        dr Milo Tomašević, redovni profesor (kabinet 54a)
Grupa P2: ponedeljkom od 14:00 do 16:00, sala 61    dr Milo Tomašević, redovni profesor (kabinet 54a)

Vežbe

Grupa V1: četvrtkom od 14:00 do 16:00 sala 309      Marko Mišić, asistent (kabinet 37)
Grupa V2: petkom od 16:00 do 18:00 sala 309          Maja Vukasović, saradnik u nastavi (kabinet 37)
Grupa V3: utorkom od 16:00 do 18:00 sala 61          Sanja Delčev, saradnik u nastavi (kabinet 37)

Laboratorija

Predviđene su tri laboratorijske vežbe. Održavaju se u predkolokvijumskoj sedmici (odnosno 4., 9. i 14. sedmici). U okviru svake vežbe predviđena je izrada testa znanja i odbrana domaćeg zadatka. Drugi termini za odbranu domaćih zadataka nisu planirani. Nadoknada najviše jednog domaćeg zadatka je moguća samo u slučaju opravdanog odsustva, uz prethodno odobrenje predmetnog profesora ili asistenta.

Polaganje ispita

Propozicije za nastavnu 2015.-2016. su dostupne u dokumentu 13S112ASP2_Propozicije_1516.pdf.


Obaveštenja

14.02.2017.
Rezultati ispita u februarskom ispitnom roku objavljeni su u rubrici Rezultati ispita i kolokvijuma.
Uvid u radove će biti održan u ponedeljak, 20.02.2017. godine u 14:00 u kabinetu 54.


27.01.2017.
Rezultati ispita u januarskom ispitnom roku objavljeni su u rubrici Rezultati ispita i kolokvijuma. U istom dokumentu se nalaze i konačni rezultati kolokvijuma za tekuću generaciju.

Termin uvida u radove: ponedeljak, 30.01.2017. godine u kabinetu 54 od 10:00.

27.12.2016.
Raspored studenata po grupama za treću laboratorijsku vežbu možete videti ovde.

27.12.2016.
Objavljen je treći domaći zadatak u rubrici domaći zadaci.

22.12.2016.
Rezultati drugog kolokvijuma su objavljeni u rubrici Rezultati ispita.
Termin uvida u radove: sreda, 28.12.2016. godine, 12:00, kabinet 54.

23.11.2016.
Raspored studenata po grupama za drugu laboratorijsku vežbu možete videti ovde.

21.11.2016.
Objavljen je drugi domaći zadatak u rubrici domaći zadaci.

14.11.2016.
Rezultati prvog kolokvijuma su objavljeni u rubrici Rezultati ispita.
Studenti mogu da vide svoje radove u sredu 16.11.2016. godine od 12h, u kabinetu 37.

19.10.2016.
Raspored studenata po grupama za prvu laboratorijsku vežbu možete videti ovde.

19.10.2016.
Laboratorijske vežbe: organizovanje laboratorijskih vežbi i izrada testa znanja izvodiće se putem sistema Moodle u okviru eLearning platforme Računarskog centra Univerziteta u Beogradu.
Studenti najpre treba da se prijave na sistem (otvore korisnički nalog, ako prethodno nisu otvorili za potrebe drugog kursa) i od sistema traže pristup kursu "Algoritmi i strukture podataka 2 2016/2017".
Pristupna šifra za kurs će biti saopštena na časovima vezbi i distribuirana putem mejling liste predmeta.
Prilikom prijavljivanja studenti treba da koriste isključivo fakultetsku e-mail adresu. Svaki nalog napravljen upotrebom neke druge e-mail adrese biće obrisan.

18.10.2016.
Objavljena je postavka prvog domaćeg zadatka.

03.10.2016.
Svim studentima želimo uspešan početak nove školske godine.


Domaći zadaci

Domaći zadatak Fajl
#1 13S112ASP2_DZ1_1617.pdf

#2 13S112ASP2_DZ2_1617.pdf
#2 13S112ASP2_DZ2_materijali_1617.zip

#3 13S112ASP2_DZ3_1617.pdf

#3 13S112ASP2_DZ3_materijali_1617.zip


Ispitni i kolokvijumski zadaci

Ispitni rok Fajl
Februar 2008-2009. (22.02.2009.) SI2AS2_Feb09.pdf
Januar 2007-2008. (24.01.2008.) SI2AS2_Jan_0708.pdf
1. kolokvijum 2008-2009. (29.10.2008.) SI2AS2_K1_0809.pdf
1. kolokvijum 2009-2010. (29.10.2009.) SI2AS2_K1_0910.pdf
1. kolokvijum 2011-2012. (24.10.2011.) SI2AS2_K1_1112.pdf
Ponovljen 1. kolokvijum 2011-2012. (09.01.2012.) SI2AS2_K1p_1112.pdf
1. kolokvijum 2014-2015. (28.10.2014.) SI2AS2_K1_1415.pdf
1. kolokvijum 2015-2016. (20.10.2015.) 13S112ASP2_k1_2015.pdf
2. kolokvijum 2008-2009. (04.12.2008.) SI2AS2_K2_0809.pdf
2. kolokvijum 2009-2010. (01.12.2009.) SI2AS2_K2_0910.pdf
Ponovljen 2. kolokvijum 2008-2009. (20.01.2009.) SI2AS2_K2p_0809.pdf
Ponovljen 2. kolokvijum 2009-20100. (22.01.2010.) SI2AS2_K2p_0910.pdf
Ponovljen 2. kolokvijum 2010-2011. (11.01.2011.) SI2AS2_K2p_1011.pdf
Ponovljen 2. kolokvijum 2011-2012. (09.01.2012.) SI2AS2_K2p_1112.pdf
2. kolokvijum 2014-2015. (29.11.2014.) SI2AS2_K2_1415.pdf
2. kolokvijum 2015-2016. (24.11.2016.) 13S112ASP2_k2_2015.pdf
3. kolokvijum 2009-2010. (22.01.2010.) SI2AS2_K3_0910.pdf
3. kolokvijum 2010-2011. (11.01.2011.) SI2AS2_K3_1011.pdf
3. kolokvijum 2011-2012. (09.01.2012.) SI2AS2_K3_1112.pdf
3. kolokvijum 2013-2014. (20.01.2014.) SI2AS2_K3_1314.pdf
3. kolokvijum 2014-2015. (12.01.2015.) SI2AS2_K3_1415.pdf
3. kolokvijum 2015-2016. (11.01.2016.) 13S112ASP2_k3_2015.pdf
3. kolokvijum 2016-2017. (20.01.2017.) 13S112ASP2_k3_2016.pdf
Februar 2014-2015. (02.02.2015.) SI2AS2_Feb_1415.pdf
Februar 2015-2016. (01.02.2016.) 13S112ASP2_feb_2016.pdf

Rezultati ispita i kolokvijuma

Ispitni rok Fajl
Februar 2016-2017. (10.02.2017.) 13S112ASP2_Feb17_rez.pdf
Januar 2016-2017. (20.01.2017.) 13S112ASP2_Jan17_rez.pdf
2. kolokvijum 2016-2017. (06.12.2016.) 13S112ASP2_K2_16_rez.pdf
1. kolokvijum 2016-2017. (01.11.2016.) 13S112ASP2_K1_16_rez.pdf

Gore
Glavna