Ponuda za izradu diplomskih i master radova
Naslov: Implementacija programa testMiner

Opis: Program testMiner je namenjen sastavljanju novog testa znanja tehnikom data mining-a, na osnovu postojećih problema, ranije održanih testova i kriterijuma koji ograničavaju izbor problema za test. Problemi, testovi i kriterijumi se pamte u bazi podataka. Aplikacija testBase je na raspolaganju za izmenu i pregled ove baze podatka.

Problemi mogu biti različitih vrsta. Trenutno u bazi postoje samo Pitanja (analitički problemi u kojima se bira jedan od ponuđenih odgovora) i Zadaci (sintetički problemi u kojima se rešenje kreira). Svaki problem je opisan određenim atributima (kao što je vrsta problema ili težina problema). Takođe, svaki problem može pripadati eksplicitno ili implicitno jednoj ili više oblasti iz stabla oblasti. Eksplicitna pripadnost problema oblasti (u listi ili proizvoljnom čvoru stabla oblasti), koju uspostavlja korisnik aplikacije testBase, pretpostavlja implicitnu pripadnost problema i svim nadoblastima date oblasti, na putanji od posmatranog lista ili čvora stabla do korena.

Cilj implementacije ovog programa je automatizacija generisanja testova iz baze problema na osnovu već postojećih testova.

Za više detalja o samoj implementaciji, kao i o alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem maila - Dragan Bojic (bojic@etf.rs), https://www.google.com/images/cleardot.gifIgor Tartalja (tartalja@rcub.bg.ac.rs) i Bojan Furlan (bojan.furlan@etf.bg.ac.rs)


Informacija postavljena dana 23.11.2011. godine


Ponuda za izradu diplomskih radova iz predmeta "Racunarska grafika" u saradnji sa vodecim USA univerzitetimaZa sve informacije videti fajl "Diplomski rad iz RG na projektu sa USA univerzitetima.pdf".
Informacija postavljena dana 03.06.2008. godine


Ponuda za izradu diplomskih radova u firmi PSTechZa sve informacije videti fajl "Izrada Diplomskog Rada u PSTechu.doc".
Apstrakti tema i kontakti nalaze se u fajlu "Diplomski u PSTechu.doc".

Informacija postavljena dana 07.12.2006. godine


Gore
Glavna