Projektovanje računarskih mreža

(Master studije)Nastavnik: doc. dr Slavko Gajin, slavko.gajin@rcub.bg.ac.rs

Sadržaj kursa: Kurs se odnosi na savladavanje teorijskih i praktičnih veština projektovanja i konfigurisanja računarskih mreža. Ispit se sastoji iz usmene odbrane projekta, koji se samostalno radi u simulatoru računarskih mreža. Uslov za izlazak na ispit su uspešno realizovane vežbe, koje se takođe rade u simulatoru, i predaju se pre ispita. Za uspešnu realizaciju projekta, neophodno je teorijsko predznanje iz predmeta Računarske mreže 1 (RM1) i Računarske osnove Interneta (ROI) sa osnovnih akademskih studija ETF-a, a posebno sledeće oblasti: LAN, VLAN, ARP, RIP, OSPF, BGP, DNS, HTTP.

Realizacija kursa: Predavanja, vežbe i konsultacije se sprovode u predviđenim terminima, prema potrebi i interesovanju studenata, kao i kroz on-line aktivnosti i konsultacije preko platfrome za elektronsko učenje i rad na simulatoru.

Pristup kursu: Pristup kursu se ostvaruje preko RCUB platfrome za elektronsko učenje na adresi: elearning.rcub.bg.ac.rs, na sledeći način:

  • Izabrati "Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu"
  • Izabrati kurs "Projektovanje računarskih mreža"
  • Registrovati se na RCUB platfromu za elektronsko učenje (ako prethodno niste bili registrovani) - opcija "Create new account", nakon čega se unosi željeno korisničko ime i lozinka, personalni podataci i email adresa, na koju se dobija link za aktivaciju korisničkog naloga.
  • Upisati se na kurs - potreban je ključ za upis, koji se pojedinačno traži od predmetnog nastavnika na adresu slavko.gajin@rcub.bg.ac.rs slanjem sa studentske email adrese ETF-a.  • Glavna