Funkcionalno programiranje

[ Obaveštenja] [ Informacije o predmetu] [ Materijali za predavanja i vežbe]

[ Ispitni i kolokvijumski zadaci ] [ Rezultati kolokvijuma i ispita]
Obaveštenja

13.03.2019.
Prva laboratorijska vežba će biti održana u ponedeljak 18.03.2019. godine u 17h, u sali 70.

13.03.2019.
U utorak 19.03.2019. godine neće biti nastave na predmetu. Prvi naredni čas biće održan u utorak 26.03.2019. godine.

17.02.2019.
Nastava će se održavati utorkom od 18h u sali 313. Prvi čas biće održan u utorak 26.02.2019. godine.


Informacije o predmetu

Funkcionalno programiranje je izborni predmet u grupi A na master akademskim studijama Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u izbornom području softversko inženjerstvo.
Ne postoji formalni uslov za praćenje predmeta. Od studenata se očekuje predznanje gradiva kursa Objektno orijentisano programiranje 2 (jezik Java).

Cilj predmeta je upoznavanje, razumevanje i ovladavanje konceptima funkcionalnog programiranja kroz jezik Scala.

Propozicije polaganja


FP_Propozicije_1819

Nastavno osoblje Predmetni profesor: prof. dr Zoran Jovanović
Predmetni asistent: Dragana Milovančević (dragana.m@etf.bg.ac.rs)
Raspored Predavanja: utorak 18-20h, sala 313
Vežbe: utorak 20-22h, sala 313, sala 70


Materijali za predavanja i vežbe

Preporučena literatura:


Materijali sa vežbi:
Vežbe na tabli (verzija 26.02.2019)


Materijali sa predavanja Datum poslednje izmene
FP_P_00_Predstavljanje 26.02.2019.
FP_P_01_Uvod 26.02.2019.
FP_P_02_Elementi jezika 26.02.2019.
FP_P_03_Klase 12.03.2019.
   
Materijali sa vežbi Datum poslednje izmene
FP_V_01 26.02.2019.
FP_V_02 05.03.2019.
FP_V_03 12.03.2019.
   

Ispitni i kolokvijumski zadaci

Ispitni rok Fajl
Ispit jun 2017 FP_I_201706_resenje.pdf
Kolokvijum 2017 FP_K_2017_resenje.pdf

Rezultati kolokvijuma i ispita

Ispitni rok Fajl
U pripremi

Gore
Glavna