Funkcionalno programiranje

[ Obaveštenja] [ Informacije o predmetu] [ Materijali za predavanja i vežbe]

[ Ispitni i kolokvijumski zadaci ] [ Rezultati kolokvijuma i ispita]
Obaveštenja


10.07.2019.
Objavljeni su poeni nakon ispita u julskom ispitnom roku.

05.07.2019.
Ispit u julskom ispitnom roku biće održan u utorak 09.07.2019. godine u sali 70 sa početkom u 15h.
Svi studenti koji žele da rade ispit treba da naprave nalog na sistemu Moodle.
Uputstva za prijavu na Moodle kurs i predaju projekata poslata su na listu predmeta.

21.06.2019.
Objavljeni su poeni nakon ispita u junskom ispitnom roku.

09.06.2019.
Ispit u junskom ispitnom roku biće održan u utorak 18.06.2019. godine. u sali 70 sa početkom u 15h.
Svi studenti koji žele da rade ispit treba da naprave nalog na sistemu Moodle
i prijave se na kurs Funkcionalno programiranje 2018/2019, prema uputstvima koja su poslata na listu predmeta.

08.06.2019.
Odbrana projekata u junskom ispitnom roku biće organizovana u ponedeljak 10.06. u sali P26B prema sledećem rasporedu:
Studenti čiji je broj indeksa (bez godine upisa) neparan broj: 16.15h
Studenti čiji je broj indeksa (bez godine upisa) paran broj: 17.15h

14.05.2019.
Raspored preostalih aktivnosti do kraja semestra je:

21.05.
Odbrane semestralnih radova (od 18.15h, sala 313)

28.05.
Priprema za ispit i završne konsultacije za projekat (od 18.15h, sala 313)
Poslednji čas vežbi (od 20h, sala 70)

10.05.2019.
Objavljeni su rezultati druge laboratorijske vežbe.

22.04.2019.
Postavku projektnog zadatka možete preuzeti ovde.

17.04.2019.
Druga laboratorijska vežba će biti održana u utorak 23.04.2019. godine u 16.30h, u sali 70.

09.04.2019.
Objavljeni su rezultati prve laboratorijske vežbe.

13.03.2019.
Prva laboratorijska vežba će biti održana u ponedeljak 18.03.2019. godine u 17h, u sali 70.

13.03.2019.
U utorak 19.03.2019. godine neće biti nastave na predmetu. Prvi naredni čas biće održan u utorak 26.03.2019. godine.

17.02.2019.
Nastava će se održavati utorkom od 18h u sali 313. Prvi čas biće održan u utorak 26.02.2019. godine.


Informacije o predmetu

Funkcionalno programiranje je izborni predmet u grupi A na master akademskim studijama Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u izbornom području softversko inženjerstvo.
Ne postoji formalni uslov za praćenje predmeta. Od studenata se očekuje predznanje gradiva kursa Objektno orijentisano programiranje 2 (jezik Java).

Cilj predmeta je upoznavanje, razumevanje i ovladavanje konceptima funkcionalnog programiranja kroz jezik Scala.

Propozicije polaganja


FP_Propozicije_1819

Nastavno osoblje Predmetni profesor: prof. dr Zoran Jovanović
Predmetni asistent: Dragana Milovančević (dragana.m@etf.bg.ac.rs)
Raspored Predavanja: utorak 18-20h, sala 313
Vežbe: utorak 20-22h, sala 313, sala 70


Materijali za predavanja i vežbe

Preporučena literatura:


Materijali sa vežbi:
Vežbe na tabli (verzija 26.02.2019)


Materijali sa predavanja Datum poslednje izmene
FP_P_00_Predstavljanje 26.02.2019.
FP_P_01_Uvod 26.02.2019.
FP_P_02_Elementi jezika 26.02.2019.
FP_P_03_Klase 12.03.2019.
FP_P_04_Kontrolne strukture 31.03.2019.
FP_P_05_Uparivanje obrazaca 03.04.2019.
FP_P_06_Crte 03.04.2019.
FP_P_07_Liste 09.04.2019.
FP_P_08_Kolekcije 16.04.2019.
FP_P_09_Interoperabilnost sa Javom 16.04.2019.
FP_P_10_Konkurentno programiranje 14.05.2019.
   
Materijali sa vežbi Datum poslednje izmene
FP_V_01 26.02.2019.
FP_V_02 05.03.2019.
FP_V_03 12.03.2019.
FP_V_04 31.03.2019.
FP_V_05 03.04.2019.
FP_V_06 09.04.2019.
FP_V_07 16.04.2019.
   

Zadaci sa laboratorijskih vežbi, kolokvijuma i ispita

Ispitni rok Fajl
Lab2 2019 FP_LAB2_2019.pdf
Lab1 2019 FP_LAB1_2019.pdf
Ispit jun 2017 FP_I_201706_resenje.pdf
Kolokvijum 2017 FP_K_2017_resenje.pdf

Rezultati laboratorijskih vežbi, kolokvijuma i ispita

Ispitni rok Fajl
Ispit Jul (09.07.2019) FP_jul_19_rezultati.pdf
Ispit Jun (18.06.2019) FP_jun_19_rezultati.pdf
Druga laboratorijska vežba (23.04.2019) FP_lab2_19_rezultati.pdf
Prva laboratorijska vežba (18.03.2019) FP_lab1_19_rezultati.pdf

Gore
Glavna