Računarske mreže 2

Poštovane koleginice i kolege, nastava na predmetu Računarske mreže 2 za RTI i SI će se u školskoj 2020/21 održavati online.

Molimo sve studente osnovnih studija koji su zainteresovani da slušaju ovaj predmet u školskoj godini 2020/21 da se prijave na odgovarajuće MS Teams grupe i to:

Grupa SI preko ovog linka i

Grupa RTI preko ovog linka.


Molimo sve studente master studija koji žele da slušaju predmet Računarske mreže 2/Odabrana poglavlja iz računarskih mreža u školskoj godini 2020/21 da se jave predmetnom nastavniku kako bi dobili ključ za pristup elearning platformi. Trenutni raspored časova je:

SI P – ponedeljak 08:00-10:00

SI V – petak 10:00-12:00

RTI P – utorak 10:00-12:00

RTI V – četvrtak 08:00-10:00


Prezentacije i propozicije predmeta za školsku 2020/21:


Prezentacija predmeta Računarske mreže 2 - osnovne studije SI


Prezentacija predmeta Računarske mreže 2 - osnovne studije IR


Prezentacija predmeta Računarske mreže 2 - master studije

Nastavni materijal za predmet uključuje: Elektronski udžbenik, prezentacije i video snimke predavanja. Prezentacije i video snimci će biti distribuirani preko stranice predmeta na elearning platformi Univerziteta u Beogradu. Ključevi za pristup ovoj stranici i registraciju će biti distribuirani na prvim predavanjima.

Za studente koji žele da imaju prezentaciju prvog predavanja na prvom času, ona je dostupna i na sledećem linku:

Prezentacija Arhitektura interneta i BGP


Gore

Glavna