Архитектура и организација рачунара 2 
Литература

Предавања
Реализација процесора са више магистрала (06.05.2013)
Реализација управљачке јединице (06.05.2013)
Опримизације рада кеш еморије
Виртуелизација
Транслација инструкција
Векторски процесори
Симулације
Вежбе
Стандардне архитектуре и организације: 1
Напредне архитектуре и организације: 1, 2, 3, 4
Збирка
Радна верзија збирке (14.09.2014)
Додатни материјали
Подсетник: организација процесора - ОРТ2
Подсетник: магистрала
Јава - Колекције
Јава - Улаз/излаз
Јава - Корисницки интерфејси

НАПОМЕНА: Уколико уочите грешке у материјалима молимо да о томе обавестите предметне наставнике
Горе
Главна