Архитектура рачунара


Тест

Општа правила

У оквиру предмета Архитектура рачунара организоване су лабораторијске вежбе. Рад студената у лабораторији организује се само у летњем семестру, паралелно са предавањем и вежбама. Лабораторијске вежбе могу радити искључиво студенти који имају право да полажу испит. Лабораторијске вежбе важе једну школску годину.

У оквиру лабораторијских вежби организовано је 5 вежби. Израда сваке лабораторијске вежбе траје 1:45 сата, а вежбе се раде у лабораторији за Рачунарску технику и информатику (25, 26 и 60) и/или Рачунарском центру Електротехничког факултета. Сваки студент добија свој термин за израду вежби. Студенти се могу међусобно замењивати уколико им добијени термин не одговара. Све вежбе се раде самостално.

Студенти се морају припремити за израду лабораторијских вежби коришћењем одговарајућег приручника. Током израде лабораторијске вежбе врши се провера припремљености. Провера припремљености се ради на почетку лабораторијске вежбе тако улазни тест. Улазни тест траје 10 минута и састоји се из 3 питања. Студент мора тачно да одговори на барем 2 да би стекао право да ради вежбу. Током израде вежбе, од студената се захтева да одговоре на питања постављена у приручнику. Свака вежба носи 4 поена уколико је студент успешно одговорио на постављене задатке и питања испитивача. У случају преписивања и/или ометања рада у лабораторији студент може бити удаљен са лабораторијске вежбе.

У једном термину ради се искључиво текућа вежба.

Сваки студент има право надокнаде највише једне вежбе. Надокнада се ради у посебном циклусу који траје као циклус за једну вежбу, после завршетка редовног циклуса. Само у том циклусу студенти могу радити различите вежбе. Лабораторијска вежба са који је студент удаљен се не може надокнадити тако да се студенту за ту лабораторијску вежбу бележи да је остварио нула поена.

Стварање нереда је кажњиво.


Редни број вежбе

Назив вежбе

Текст вежбе

Материјали за припрему

Пример питалица

1

МЕХАНИЗАМ ПРЕКИДА 1

Ј. Ђорђевић, Н. Грбановић, Б. Николић, З. Радивојевић, "Архитектура рачунара : едукациони рачунарски систем : приручник за симулацију са задацима," Академска мисао 2008, Вежба 5 (задаци 1-4) Јован Ђорђевић, "АРХИТЕКТУРА РАЧУНАРА : едукациони рацунарски систем : архитектура и организација рачунарског система," Академска Мисао Београд 2003, 2.1.6 Пример питалица за тест за прву вежбу

2

МЕХАНИЗАМ ПРЕКИДА 2

Ј. Ђорђевић, Н. Грбановић, Б. Николић, З. Радивојевић, "Архитектура рачунара : едукациони рачунарски систем : приручник за симулацију са задацима," Академска мисао 2008, Вежба 5 (задаци 5-8) Јован Ђорђевић, "АРХИТЕКТУРА РАЧУНАРА : едукациони рацунарски систем : архитектура и организација рачунарског система," Академска Мисао Београд 2003, 2.1.6 Пример питалица за тест за другу вежбу

3

СИНХРОНИЗАЦИЈА РАДА ПРЕОЦЕСОРА И КОНТРОЛЕРА СА ДМА ПРИ КОРИШЋЕЊУ СИСТЕМСКЕ МАГИСТРАЛЕ

текст вежбе Јован Ђорђевић, "АРХИТЕКТУРА РАЧУНАРА : едукациони рацунарски систем : архитектура и организација рачунарског система," Академска Мисао Београд 2003, 2.2, 2.3, 3, 5 Пример питалица за тест за трећу вежбу

4

УЛАЗ/ИЗЛАЗ СА КОНТРОЛЕРОМ БЕЗ ДМА

Ј. Ђорђевић, Н. Грбановић, Б. Николић, З. Радивојевић, "Архитектура рачунара : едукациони рачунарски систем : приручник за симулацију са задацима," Академска мисао 2008, Вежба 7 Јован Ђорђевић, "АРХИТЕКТУРА РАЧУНАРА : едукациони рацунарски систем : архитектура и организација рачунарског система," Академска Мисао Београд 2003, 6.1, 6.2 Пример питалица за тест за четврту вежбу

5

ПРОГРАМИРАНИ УЛАЗ/ИЗЛАЗ ПОМОЋУ КОНТРОЛЕРА СА ДМА

Ј. Ђорђевић, Н. Грбановић, Б. Николић, З. Радивојевић, "Архитектура рачунара : едукациони рачунарски систем : приручник за симулацију са задацима," Академска мисао 2008, Вежба 8 Јован Ђорђевић, "АРХИТЕКТУРА РАЧУНАРА : едукациони рацунарски систем : архитектура и организација рачунарског система," Академска Мисао Београд 2003, 6.3 Пример питалица за тест за пету вежбу

ЛИТЕРАТУРА

Материјали за вежбе I-V:
Практикум: Ј. Ђорђевић, Н. Грбановић, Б. Николић, З. Радивојевић, М. Пунт "Архитектура рачунара : едукациони рачунарски систем : приручник за симулацију са задацима," верзија 2013
Верзија приручника 2013 је иста као и из 2008. године, једина разлика је у тексту за вежбу СИНХРОНИЗАЦИЈА РАДА ПРЕОЦЕСОРА И КОНТРОЛЕРА СА ДМА ПРИ КОРИШЋЕЊУ СИСТЕМСКЕ МАГИСТРАЛЕ
Опис система: АРХИТЕКТУРА РАЧУНАРА : едукациони рачунарски систем : архитектура и организација рачунарског система. Јован Ђорђевић
SPECS симулатор (32 bit Windows)
SPECS симулатор (64 bit Windows)

Горе
Главна