Baze podataka 1
13S112BP1, 13E113BP1

Elektrotehnički fakultet
Univerzitet u Beogradu
Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Sajt je u izradi. Možete pratiti obaveštenja.

O predmetu

Naziv predmeta:Baze podataka 1
Studijski program:Softversko inženjerstvo - 13S112BP1
Elektrotehnika i računarstvo - 13E113BP1
Broj ESPB:6
Status predmeta:Obavezan
Preduslov:Nema
Cilj predmeta:1. Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i principima sistema za upravljanje bazama podataka.
2. Upoznavanje sa osnovnim konceptima projektovanja baza podataka.
3. Osposobljavanje studenata za dizajn i implementaciju konkretne baze podataka i korišćenje komercijalnih sistema za upravljanje bazama podataka.
Raspodela poena:P=L1+L2+L3+L4+K1+K2+I
L1=4, L2=4, L3=6, L4=6, K1=15, K2=15, I=50
Pravila polaganja:K1 se može popraviti samo u terminu održavanja K2, K2 se može popraviti samo u terminu januarskog ispitnog roka (ili ranije u dogovoru sa studentima). Za uspešno polaganje, potrebno je da se na ispitu ima minimalno 25 poena.
Prezentacija predmeta:Link

Obaveštenja

18.10.2019.13S112BP1
Raspored studenata za ciklus laboratorijskih vežbi možete videti ovde.
4.10.2019.13E113BP1
Časovi predavanja u subotu 5.10.2019. neće biti održani.
29.09.2019.13S112BP1, 13E113BP1
Prve nedelje semestra (30.09.2019. - 06.09.2019.) redovno će se održavati časovi vežbi.