Baze podataka 1
Elektrotehnički fakultet
Univerzitet u Beogradu
Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Sajt je u izradi. Možete pratiti obaveštenja.

O predmetu

Naziv predmeta:Baze podataka 1
Studijski program:Softversko inženjerstvo - 13S112BP1
Elektrotehnika i računarstvo - 13E113BP1
Broj ESPB:6
Status predmeta:Obavezan
Preduslov:Nema
Cilj predmeta:1. Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i principima sistema za upravljanje bazama podataka.
2. Upoznavanje sa osnovnim konceptima projektovanja baza podataka.
3. Osposobljavanje studenata za dizajn i implementaciju konkretne baze podataka i korišćenje komercijalnih sistema za upravljanje bazama podataka.
Raspodela poena SI:P=L1+L2+L3+L4+K1+K2+I
L1=1, L2=3, L3=3, L4=3, K1=15, K2=15, I=60
Pravila polaganja SI:K1 se moze popraviti samo u terminu održavanja K2, K2 se može popraviti samo u terminu januarskog ispitnog roka. U januarskom ispitnom roku se mogu raditi ispit i/ili popravni drugi kolokvijum (prijava ispita obavezna) ukoliko to student zeli. Ukoliko se radi popravni drugi kolokvijum on vredi 15 poena.
Raspodela poena IR:P=L1+L2+L3+K+I
L1=3, L2=3, L3=4, K=30, I=60
Pravila polaganja IR:Kolokvijum se može popraviti samo u terminu januarskog ispitnog roka. U januarskom ispitnom roku se može raditi samo ispit ili samo popravni kolokvijum (prijava ispita obavezna). Ukoliko se radi popravni kolokvijum on vredi 30 poena.
Struktura zadatka iz SQL-a na kolokvijumuZadatak se sastoji iz podzadataka koji su podeljeni u dve grupe. Prva grupa su laksi zadaci koji pokazuju elementarno znanje iz SQL-a. Druga grupa zadataka su teži zadaci. Zadaci iz prve grupe skaliraju poene koji su dobijeni na zadacima iz druge grupe.

Obaveštenja

13S113BP1
Rezultate julskog roka možete videti ovde. Uvid u radove je u ponedeljak (26.06.) u 17:00 u Paviljonu Rašović u sali P26.
13E113BP1
Rezultate julskog roka možete videti ovde. Uvid u radove je u ponedeljak (26.06.) u 17:00 u Paviljonu Rašović u sali P26.
13S113BP1
Rezultate februarskog roka možete videti ovde. Uvid u radove je u četvrtak (23.02.) u 12:00 u kabinetu 18.
13E113BP1
Rezultate februarskog roka možete videti ovde. Uvid u radove je u četvrtak (23.02.) u 13:00 u kabinetu 18.
13E113BP1
Rezultate popravnog kolokvijum rađenog u februarkom roku možete videti ovde. Uvid u radove je u četvrtak (23.02.) u 13:00 u kabinetu 18.
13S113BP1
Rezultate januarskog roka možete videti ovde. Uvid u radove je u sredu (01.02.) u 15:00 u kabinetu 18.
13E113BP1
Rezultate januarskog roka možete videti ovde. Uvid u radove je u sredu (01.02.) u 15:00 u kabinetu 18.
13E113BP1
Rezultate kolokvijuma možete videti ovde.
13S112BP1, 13E113BP1
Poslat je mail na listu predmeta preko kog možete da se upoznate sa procedurom oko popravnog kolokvijuma.
13S112BP1
Rezultate popravke prvog kolokvijuma možete videti ovde. Termin uvida u radove biće naknadno objavljen.
13S112BP1
Rezultate drugog kolokvijuma možete videti ovde. Termin uvida u radove biće naknadno objavljen.
13S113BP1
Raspored studenata po salama za četvrtu laboratorijsku vežbu možete videti ovde.
13E113BP1
Nadoknadni časovi vežbi biće održani 09.01. u 10:00 u sali 312.
13E113BP1
Raspored studenata po salama za treću laboratorijsku vežbu možete videti ovde.
13S112BP1
Dosadašnje rezultate na laboratorijskim vežbama možete videti ovde. Uvid u radove biće organizovan u januarskom ispitnom roku.
13E113BP1
Dosadašnje rezultate na laboratorijskim vežbama možete videti ovde. Uvid u radove biće organizovan u januarskom ispitnom roku.
13S112BP1
Raspored studenata po salama za treću laboratorijsku vežbu možete videti ovde.
13S112BP1
Rezultate kolokvijuma možete videti ovde. Termin uvida u radove biće naknadno objavljen.
13S112BP1
U ponedeljak 21.11. neće biti predavanja za grupu P1 iz predmeta Baze podataka 1.Čas će se naknadno održati.
13E113BP1
Raspored studenata po salama za drugu laboratorijsku vežbu možete videti ovde.
13S112BP1
Raspored studenata po salama za drugu laboratorijsku vežbu možete videti ovde.
13E113BP1
Raspored studenata po salama za prvu laboratorijsku vežbu možete videti ovde.
13S112BP1
Grupa 5 na laboratorijksim vežbama, biće sa prvobitnog termina od 08:15-10:30 pomerena na novi termin - 28.10.2016. od 11:30-13:45, sala P25..
13S112BP1
Raspored studenata po salama za prvu laboratorijsku vežbu možete videti ovde.
13S112BP1, 13E113BP1
Studenti koji su zainteresovani da rade laboratorijkse vežbe treba da popune sledeću prijavu.
Rok za prijavu je subota (22.10.) do 17:00.
Studenti koji nisu dobili obaveštenje putem elektronske pošte, potrebno je da pošalju elektronsko pismo na hadzic.filip@etf.rs, kako bi bili dodati na listu predmeta.
U ponedeljak 03.10. neće biti predavanja iz predmeta Baze podataka 1.
Čas će se naknadno održati.