Baze podataka 1
Elektrotehnički fakultet
Univerzitet u Beogradu
Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Sajt je u izradi. Možete pratiti obaveštenja.

O predmetu

Naziv predmeta:Baze podataka 1
Studijski program:Softversko inženjerstvo - 13S112BP1
Elektrotehnika i računarstvo - 13E113BP1
Broj ESPB:6
Status predmeta:Obavezan
Preduslov:Nema
Cilj predmeta:1. Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i principima sistema za upravljanje bazama podataka.
2. Upoznavanje sa osnovnim konceptima projektovanja baza podataka.
3. Osposobljavanje studenata za dizajn i implementaciju konkretne baze podataka i korišćenje komercijalnih sistema za upravljanje bazama podataka.
Raspodela poena SI:P=L1+L2+L3+L4+K1+K2+I
L1=2, L2=6, L3=6, L4=6, K1=15, K2=15, I=50
Pravila polaganja SI:K1 se moze popraviti samo u terminu održavanja K2, K2 se može popraviti samo u terminu januarskog ispitnog roka. U januarskom ispitnom roku se mogu raditi ispit i/ili popravni drugi kolokvijum (prijava ispita obavezna) ukoliko to student želi.
Raspodela poena IR:P=L1+L2+L3+K+I
L1=6, L2=6, L3=8, K=30, I=50
Pravila polaganja IR:Kolokvijum se može popraviti samo u terminu januarskog ispitnog roka. U januarskom ispitnom roku se može raditi samo ispit ili samo popravni kolokvijum (prijava ispita obavezna).
Struktura zadatka iz SQL-a na kolokvijumuZadatak se sastoji iz podzadataka koji su podeljeni u dve grupe. Prva grupa su lakši zadaci koji pokazuju elementarno znanje iz SQL-a. Druga grupa zadataka su teži zadaci. Zadaci iz prve grupe skaliraju poene koji su dobijeni na zadacima iz druge grupe.

Obaveštenja

13.11.2017.13S112BP1, 13E113BP1
U sekciji "Materijali sa interneta" nalazi se MySQL installer. Koristeći njega instalirajte MySQL Server i MySQL Workbench klijent aplikaciju. SQL fajl za bazu podataka Kompanija za prevoz nalazi se u sekciji "Dodatni materijal"
11.11.2017.13E113BP1
Dana 13.11. će biti održane vežbe umesto predavanja u terminu od 12:00-14:00 u amfiteatru Lole,
a nakon toga je dodatni čas vežbi u sali 62 (14:00-16:00).
11.11.2017.13S112BP1
Prijavu za drugu laboratorijsku vežbu možete da popunite ovde.
Studenti koji nemaju podatke za prijavu, treba prvo da naprave korisnika ovde, a zatim da izvrše prijavu.
05.11.2017.13E113BP1
Prijavu za prvu laboratorijsku vežbu možete da popunite ovde.
Studenti koji nemaju podatke za prijavu, treba prvo da naprave korisnika ovde, a zatim da izvrše prijavu.
29.10.2017.13E113BP1
Dana 30.10. će biti održane vežbe umesto predavanja u terminu od 12:00-14:00 u amfiteatru Lole.
26.10.2017.13S112BP1
U petak (27.10.) u 15:00 u sali 309 biće organizovane konsultacije povodom predstojećeg kolokvijuma.
22.10.2017.13E113BP1
Dana 23.10. će biti održana predavanja u redovnom terminu od 12:00-14:00 u amfiteatru Lole.
14.10.2017.13S112BP1
Prijavu za prvu laboratorijsku vežbu možete da popunite ovde.
Studenti koji nemaju podatke za prijavu, treba prvo da naprave korisnika ovde, a zatim da izvrše prijavu.
25.09.2017.13S112BP1, 13E113BP1
Prve nedelje semestra (25.09.2017. - 29.09.2017.), časovi vežbi će se održavati po rasporedu.