Obaveštenja


21.02.2021.
Rezultati februarskog roka
Rezultati februarskog roka iz Uvoda u računarstvo nalaze se u sekciji rezultati.
Uvid u radove biće održan 22.02.2021. u 17h u kancelariji 37.

03.02.2021.
Rezultati januarskog roka
Rezultati januarskog roka iz Uvoda u računarstvo nalaze se u sekciji rezultati.
Uvid u radove biće održan 04.02.2021. u 18h u kancelariji 37.

10.01.2021.
Laboratorijska vežba br. 4 - Primer završnog ispita
Poslednja laboratorijska vežba u ovoj školskoj godini predviđena je kao priprema za finalni ispit. Tekst zadataka i materijali za rad nalaze se u sekciji - Laboratorijske vežbe. Rešenje laboratorijske vežbe, korak po korak, dato je kao video materijal, koji je dostupan na platformi Microsoft Teams, u okviru ovog predmeta (tima).

18.12.2020.
Poeni sa predispitnih obaveza
Poeni sa predispitnih obaveza nalaze se u sekciji rezultati.

13.11.2020.
Prva laboratorijska vežba:
Prijava za lab vežbu vrši se na sledećem linku. Pre same prijave, neophodno je kreirati nalog (ukoliko već niste) ili se samo ulogovati (ako ste već za neki predmet kreirali nalog na servisu za lab vežbe).

01.10.2020.
Predmet "Uvod u računarstvo" predstavlja prvi praktikum koji studente uvodi u svet računarskih nauka, kompjuterskog hardvera i softvera. Predmet se prvi put drži od šk. 2020/21. godine, prema novoj akreditaciji, kao naslednik starog Praktikuma iz korišćenja računara, sa fondom časova od 1 časa predavanja nedeljno i 1 časa laboratorijskih vežbi nedeljno.
Sve informacije o predmetu biće objavljivane na ovoj veb strani i na mejling listi predmeta (koja će biti formirana najkasnije posle druge nastavne nedelje).

Svim studentima prve godine želimo uspešan početak studija i nove školske godine. Nastava iz ovog predmeta krenuće u utorak, 6.10.2020. putem platforme Microsoft Teams i kanala "19E111URA - Uvod u računarstvo" kome možete pristupiti preko OVOG LINKA. Mole se studenti da se prijave u ovaj tim, najkasnije do ponedeljka 5.10.2020. da bi mogli da prate nastavu. Prijave u tim su moguće samo sa zvaničnih adresa e-pošte koje se završavaju sa @student.etf.bg.ac.rs.

Informacije o predmetu

Predmet se u školskoj 2020/2021. godini drži kao izborni predmet na prvoj godini osnovnih akademskih studija (I semestar) na studijskom programu "Elektrotehnika i računarstvo" i vredi 2 kredita (ESPB, Evropski sistem prenosa bodova).

Raspored časova
(19E111URA)
jesenji semestar 2020/2021:
utorak, 10:15-12:00, svake neparne sedmice je dvočas, a predavanja se drže onlajn na MS Teams platformi
Laboratorijske vežbe: održavaju se blokovski, u drugoj polovini semestra, deo časova onlajn, a deo časova (sa ispitivanjem) uživo
Obaveštenja: putem veb strane i zvanične mejling liste: 19e111ura@lists.etf.rs
Cilj kursa: Upoznavanje studenata sa elementima i konceptima realizacije i rada računarskih sistema različite složenosti, počev od personalnih računara, do složenih serverskih infrastruktura. Studenti će se upoznati sa konceptima arhitekture i organizacije računara, realizacije i rada operativnih sistema, mogućnostima interneta i vituelizacije, primeni računarstva u oblaku.
Ishod kursa: Student je upoznat sa pojmovima i konceptima u savremenom računarstvu, kao što su arhitektura i organizacija računara, operativni sistemi za računarske sisteme i mobilne uređaje, internet, vituelizacija, računarstvo u oblaku. Praktičnom nastavom student je osposobljen da realizuje i formatira osnovne tipove dokumenata, kao što su tekstualni, tabelarna izračunavanja, vizuelne prezentacije.
Sadržaj kursa: Personalni računari: hardverske i softverske komponente.
Operativni sistem: osnovni moduli, organizacija podataka, rad sa programima, grafički interfejs, za mobilne uređaje.
Internet i servisi, adresiranje na internetu, aplikacije, budućnost razvoja, Internet stvari (IoT).
Virtuelizacija: osnovni koncepti, serverski i klijentski virtuelni sistemi.
Računarstvo u oblaku: primena, ušteda, vrste, IaaS, PaaS, SaaS.
MS Windows: organizacija podataka, pregled hardverskih komponenti i procesa, instalacija hardvera i softvera, rad sa programima.
Veb i e-pošta: servisi interneta, adresiranje na internetu, veb pregledači, servisi e-pošte i klijenti za e-poštu.
Obrada teksta u MS Word: pokazni primer, radna površina, rad sa datotekama, elementi dokumenta, postupci i alati.
Tabelarna izračunavanja u MS Excel: pokazni primer, radni prostor, podaci i tipovi, izrazi, referenciranje ćelija, funkcije, formatiranje izgleda, grafikoni, šabloni.
Prezentovanje na računaru u MS Power Point: pokazni primer, upotreba šablona i master slajda, animacije, tranzicija između slajdova, šta i kako prezentovati.
Propozicije polaganja:

Obaveze na predmetu imaju dva dela:

  • Prvi deo - predispitne obaveze (30%)

    Predispitno gradivo obuhvata poznavanje operativnih sistema (sa akcentom na Microsoft Windows OS), poznavanje internet pregledača (eng. web browsers) i e-mail klijenta. Neka pitanja mogu biti i u vezi sa gradivom predavanja. Ovaj deo gradiva se polaže u toku semestra, u terminima laboratorijskih vežbi koje će asistenti najaviti na vreme. Maksimalan broj poena koji se može ostvariti kroz predispitne obaveze je 30 poena.

  • Drugi deo - ispitne obaveze (70%)

    Ispit se polaže na fakultetskom računaru u računarskim laboratorijama fakulteta. Oblasti za ispitni deo obuhvataju poznavanje softverskog paketa Microsoft Office (Microsoft Word, Excel i PowerPoint). Ispitni poeni se mogu ostvariti u svakom roku, u kome se organizuje polaganje ispita. Ispit traje 2 sata, a maksimalan broj poena koji se može osvojiti je 70.

Nastavnici

Predavanja

Predavanja možete preuzeti ovde:

  • Uvod, Microsoft Windows, Office - stara prezentacija [PDF]
  • Organizacija računara i računarski hardver [PDF]

Laboratorijske vežbe

Materijale sa laboratorijskih vežbi možete preuzeti ovde:

Operativni sistem MS Windows i korišćenje Interneta Internet [PDF]
Rad sa tastaturom i prečice [PDF]
Microsoft Office Word Microsoft Word postavka [PDF]
Microsoft Equation editor [PDF]
Microsoft Word materijali [ZIP]
Microsoft Office Excel Microsoft Excel postavka [PDF]
Microsoft Excel materijali [ZIP]
Microsoft Office PowerPoint Microsoft PowerPoint postavka [PDF]
Microsoft PowerPoint materijali [ZIP]
Priprema za završni ispit - Word, Excel, PowerPoint Tekst ispitnih zadataka [PDF]
Inicijalni materijali za rad na ispitu [ZIP]
Prvi zadatak - MS Word[PDF]
Drugi zadatak - MS Excel [PDF]
Treći zadatak - MS PowerPoint [PDF]
Rešenje ispita - Konačne verzije svih fajlova [ZIP]

Rezultati predispitnih i ispitnih obaveza


2020/2021 Rezultati - predispitne obaveze Predispitne
Rezultati - januar Januar
Rezultati - februar Februar