Pronalaženje skrivenog znanja (13M111PSZ)

Obaveštenja

Nastava će se u školskoj 2020 / 2021. godini održavati ponedeljkom od 17h preko aplikacije Teams. Prvi čas će biti održan 08.03.2021.

Informacije o predmetu

Pronalaženje skrivenog znanja je izborni predmet u grupi A na master akademskim studijama Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, modul Računarska tehnika i informatika. Predmet se, uz izmenjeni kurikulum, ponovo održava od školske 2017 / 2018 godine, u prolećnom semestru, sa 2 časa predavanja i 2 časa vežbi nedeljno.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim modelima mašinskog učenja i metodologijom njihovog pravilnog korišćenja i evaluacije.

Radi praćenja predmeta očekuje se da studenti imaju predznanje gradiva pokrivenog predmetom Inteligentni sistemi (13E114IS/13S113IS).

Predmet se polaže preko pismenog ispita i preko izrade projekta, pri čemu ispit nosi 40% ocene, a projekat 60%. Primer ispitnih zadataka je dat ovde.

Predavači

Nastavu na predmetu Pronalaženje skrivenog znanja izvode:

Konsultacije su moguće u terminu po dogovoru, a najbolje posle termina predavanja/vežbi.

Nastavni materijali

Slajdovi sa predavanja:

Preporučena literatura za upoznavanje sa funkcionalostima paketa WEKA, koji se može koristiti kao okruženje za rad sa algoritmima mašinskog učenja, je: