Prof. dr Veljko Milutinović

Profesor Veljko Milutinović je dugogodišnji nastavnik Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Posle dugogodišnjeg rada u SAD, vraća se početkom 90-ih godina na Katedru za računarsku tehniku i informatiku na ETF-u.

Profesor Milutinović je sada gostujući profesor sa "Indiana University Bloominton", SAD, koji je visoko rangiran na najnovijoj U.S.NewsReport listi za godinu 2020.

O predmetu

Predmet KREATIVNOST U ELEK. i RAČUNARSTVU je napravljen po ugledu na isti predmet na Univerzitetu MIT. Profesor Milutinović, kroz svoj višedecenijski internacionalni rad i predavanja u SAD (na IU, Purdue, MIT, Harvard, itd.), sakupio je dragocena iskustva koja sada deli sa studentima ETF-a.

Gradivo predmeta

U prvoj četvrtini predmeta su metode koje indukuju kreativnost, koje su zajednički generisali svi doktori nauka sa katdere RTI, i objavili u 2017. u Elsevier časopisu "Advances in Computers", a nastvalja se sa drugim metodama, generisanim u SAD, EU, itd.

U drugoj četvrtini, predmet pokriva primere kreativnosti u domenu računarskog hardvera i programiranja u Javi, za potrebe akceleracije kritičnih aplikacija u oblastima koje pokriva ETF (svi primeri su iz Silicijumske doline).

U trećoj četvrtini, predmet pokriva kreativnost u softveru, sa primerima iz oblasti DataMining (ML, AI, CM, SWeb), i u kojem studenti programiraju u modernim jezicima koji se koriste u aktuelnim aplikacijama.

U četvrtoj četvrtini, primeri se tiču kreativnosti u domenu informacionih sistema i uključuju programiranje (studenti biraju probleme i programske jezike u datim okvirima).

Domaći zadaci

Od 4 domaća zadatka, jedan je pregledni, a tri su programiranje.

Više informacija

Link do veb sajta predmeta: http://home.etf.rs/~vm/os/index.html
Stavka: CREATIVITY

E-pošta

Prof. Veljko Milutinović: vm@etf.bg.ac.rs