Genomska informatika

Nastavnici
O predmetu


Obaveštenja:

[23.02.2023.] Potrebno je da se studenti koji žele da prate predmet prijave na tim na platformi MS Teams.
Možete se prijaviti na tim ovde ili korišćenjem opcije "Join team with a code" sa kodom r0a3uqo.

[23.02.2023.] Svi materijali i informacije o predmetu biće distribuirani putem predmetne liste elektronske pošte, MS Teams kursa predmeta i GitHub repozitorijuma predmeta.

[23.02.2023.] Na predmetu Genomska informatika (13M111GI) u 2022/2023. školskoj godini časovi predavanja i vežbi će se odvijati uživo, u terminima predviđenim rasporedom sa studentskih servisa (četvrtak od 18 časova).