Programiranje 1 - Materijal za pripremu ispita

Prezentacije korišćene na predavanjima

1: Uvod, formati mašinskih instrukcija (05.10.2021.)
2: picoComputer (02.11.2020.)
3: Sintaksne notacije (16.11.2020.)
4: Uvod u Python (18.11.2020.)
5: Python, kontrolne strukture i liste (02.12.2020.)
6: Python, funkcije (02.12.2020.)
7: Python, kolekcije (29.12.2020.)
8: Python, ulaz i izlaz (29.12.2020.)
9: Python, izuzeci (29.12.2020.)
10: Python, regularni izrazi (29.12.2020.)
11: Python, pseudoslučajni brojevi (13.01.2021.)
12: Python, pitalice, dodatni materijali (13.01.2021.)
13: Python, primeri

Prezentacije korišćene na vežbama

1: Uvod OO i Uvod SI
2: Predstavljanje celih brojeva
3: picoComputer
4: Sintaksne notacije
5: Python: Uvod
6: Python: Kontrolne strukture, Liste
7: Python: Funkcije, Moduli
8: Python: Liste, Stringovi, Torke
9: Python: Skupovi, Rečnici, Datoteke
10: Python: Regularni izrazi, Izuzeci

Dodatni materijal

1: PDF dokument koji pokriva kompletno gradivo koje se obrađuje na vežbama (Verzija: 30.12.2009.)
2: Priprema za kolokvijum (Verzija: 08.11.2012.)
3: Pripremni zadaci za kolokvijum i ispit (Verzija: 09.01.2019.)

Razvojna okruženja

Integrisano razvojno okruženje MessyLab, koje podržava rad sa pC, možete preuzeti odavde.
Više informacija o samom okruženje možete naci ovde.

Veb razvojno okruženje picoSim, koje podržava rad sa pC, možete koristiti ovde.

Simulator za piko-asembler (pCAS) možete preuzeti ovde:
- Izvorni kod verzije 1.0 (Pascal).
- verzija 1.0 (16-bitna, za stare operativne sisteme).
- verzija 1.1 (32-bitna, za novije operativne sisteme, uključujući Windows Vista i Windows 7).

Programi za pCAS (studentski radovi):
- Izračunavanje faktorijela velikih brojeva. Autor: Ognjen Golubović, 2010/0038 (novembar 2010.)

Materijali sa ranijih godina - Pascal

Prezentacije korišćene na predavanjima

1: Uvod u Pascal
2: Pascal, tipovi podataka
3: Pascal, kontrolne strukture
4: Pascal, potprogrami
5: Pascal, pokazivači i liste
6: Pascal, rad sa datotekama
7: Analiza složenosti algoritama

Prezentacije korišćene na vežbama

1: Bulova algebra
2: Pascal, uvod i kontrolne strukture
3: Pascal, nizovi i potprogrami
4: Pascal, rad sa datotekama
5: Pascal, dinamičke strukture podataka
6: Analiza složenosti algoritama

Dodatni materijal

1: Zip arhiva sa zadacima iz Pascal-a i složenosti algoritama - izvorni tekstovi programa (Verzija: 24.11.2004.)

Razvojna okruženja

Besplatno razvojno okruženje Free Pascal možete preuzeti sa ove lokacije.
Besplatno razvojno okruženje Dev Pascal možete preuzeti sa ove lokacije.
Studenti takođe mogu koristiti razvojno okruženje Turbo Pascal, verzije 5.5 ili 7.0 koje mogu pronaći na internetu.
Za nedoumice u vezi sa programskim jezikom Pascal, na raspolaganju je i Pascal ISO Standard