O takmičenju

Takmičenje u Android programiranju organizuje se prvi put na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, u saradnji kompanije Schneider Electric i Katedre za računarsku tehniku i informatiku. Takmičenje je otvoreno za sve studente osnovnih akademskih i master akademskih studija u Srbiji.

Projekat ima za cilj osmišljavanje kreativne inovacije na temu energetske efikasnosti, korišćenjem znanja programiranja i dizajna mobilne aplikacije. Tema aplikacije može da obuhvati bilo koji segment energetske efikasnosti - energetska efikasnost u domaćinstvu, energetska efikasnost u poslovnom okruženju, aplikacija koja podiže svest o energetskoj efikasnosti, itd.

Android aplikacije su postali deo našeg svakodnevnog života i moramo da učestvujemo u poboljšanju kvaliteta usluga, koje takva platforma pruža. Ovim takmičenjem daje se šansa da studenti steknu veliko iskustvo, istaknu svoje kreativne sposobnosti, da nauče da implementiraju aplikacije u novim alatima, ali i da istraže jednu novu oblast i svojim produktom podignu svest kod ljudi o pravilnom iskorišćenju energije.

Organizatori

Schneider Electric

Kao internacionalna kompanija specijalizovana u oblasti upravljanja energijom u preko 100 zemalja sveta, Schneider Electric nudi integrisana rešenja u oblastima energetike i infrastrukture, industrijskih procesa, automatizacije u objektima, data centrima kao i u sektoru stanovanja i građevinarstva. Schneider Electric čini da energija bude sigurna, pouzdana, efikasna i produktivnija. Kompanija broji preko 130 000 zaposlenih koji pomažu pojedincima i organizacijama da iskoriste svoje potencijale na pravi način.

Više informacija o kompaniji i njenim rešenjima možete naći na: www.schneider-electric.rs

 

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Elektrotehnički fakultet (ETF) ima dugu tradiciju u nastavi računarstva: 1971. godine osnovana je Katedra za obradu podataka, koja je 1981. dobila današnje ime - Katedra za računarsku tehniku i informatiku (RTI). Odsek za računarsku tehniku i informatiku (RTI) formiran je 1993. godine, a reformisan 2003. godine. U poslednjih nekoliko decenija većina disciplina računarske tehnike doživela je izuzetnu ekspanziju. potrebe tržišta za stručnjacima profila inženjera iz oblasti softverske tehnike izuzetno su narasle, kako u svetskim, tako i u domaćim razmerama. Kao posledica, u poslednje vreme je i kod nas počela da se posvećuje veća pažnja visokoškolskom obrazovanju u oblasti razvoja softvera. Prateći ove trendove, ETF je 2004. godine osnovao novi Odsek za softversko inženjerstvo (SI) pri Katedri za RTI. Predmeti koje drže nastavnici Katedre za RTI su u skladu sa preporukama najvećih svetskih strukovnih organizacija IEEE Computer Society i ACM i po ugledu na računarske predmete na najvećim svetskim univerzitetima.

Kalendar događaja

4.9.2014. - Predavanje na temu energetske efikasnosti, predavač: Marko Knežević (Schneider Electric). Slajdove sa predavanja možete preuzeti OVDE.

9.9.2014. - Početak prve faze takmičenja - prijave timova, takmičara i ideja (kratak opis, od 100 do 250 reči).

20.10.2014. - Završetak prve faze prijave timova.

10.12.2014. - Završetak druge faze takmičenja (predaja aplikacija).

Sredina decembra - Predstavljanje aplikacija i svečana ceremonija dodele nagrada na Elektrotehničkom fakultetu.

Pravila takmičenja

1. Učesnici takmičenja moraju biti aktivni studenti, nekog od univerziteta u Republici Srbiji, koji su stariji od 18 godina, a koji nisu napunili 30 godina starosti do trenutka završetka prijave timova.

2. Članovi žirija, zaposleni na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i zaposleni kompanije Schneider Electric nemaju pravo da učestuju u takmičenju.

3. Aplikacija mora biti urađena za Android platform. Plagijati nisu dozvoljeni.

4. Aplikacija mora da se pridržava teme o energetskoj efikasnosti. Aplikacija u sebi treba da sadrži logo Schneider Electric na vidnom mestu prilikom učitavanja aplikacije ili u ikonici iste. Logo možete preuzeti na sledećem linku.

5. Aplikacija se radi u timovima, a svaki tim može da se sastoji od maksimalno 3 člana.

6. Jedan tim može realizovati samo jednu aplikaciju na ovom takmičenju.

7. Student može biti član samo jednog tima na ovom takmičenju.

8. Ukoliko učesnik na bilo koji način prekrši Pravila i uslove takmičenja, on će biti diskvalifikovan od strane organizatora. Svi učesnici takmičenja, pored ovih pravila, moraju da poštuju i sva pravila za Android platformu: Android Market Content Policy for Developers (uključujući pravila Android Market Developer Distribution Agreement i dr.) koje se mogu naći na adresi: http://www.android.com/us/developer-content-policy.html. Potrebno je da aplikacija podržava verzije Android sistema 4.0 i više. Obavezno navesti dodatne funkcionalnosti koje koristi aplikacija i razloge za to, ukoliko se koriste neki API za više verzije od ove.

9. Aplikacija mora biti nova i nikada objavljena, na bilo kom online tržištu ili na drugoj virtuelnoj platform, pre završetka takmičenja.

10. Timovi moraju dostaviti izvorni kod aplikacije i APK datoteku, arhivirane u ZIP formatu, do završetka takmičenja (dostaviti rešenja do 10.12.2014. u 23:59).

11. Prava i ideje najbolje tri aplikacije zadržava Schneider Electric, sa mogućnošću da aplikacije besplatno objavi na Google-ovom PlayStore-u, bez mogućnost korišćenja iste u komercijalne svrhe.

12. Organizatori zadržavaju pravo da aplikacije po proceni stručnog žirija isključe iz takmičenja, ukoliko prijavljene aplikacije na bilo koji način ugrožavaju pravila fer pleja ili krše autorska ili druga prava intelektualne svojine, kao i da su neprimerenog sadržaja ili imaju za cilj prikupljanje podataka od krajnjih korisnika, sa lošim namerama.

13. Učesnik potvrđuje i garantuje da je vlasnik svih prava intelektualne svojine, a naročito autorskih prava za aplikaciju koju prijavljuje na takmičenje. Učesnik potvrđuje i garantuje da treća lica neće prema organizatorima isticati bilo kakve zahteve, niti imati bilo kakva potraživanja u vezi sa aplikacijom koju je učesnik prijavio na takmičenje. U slučaju da treća lica istaknu prema kompaniji Schneider Electric bilo kakve zahteve i potraživanja u vezi sa aplikacijom koju je učesnik prijavio na takmičenje, a naročito zahteve koje treća lica temelje na pravima intelektualne svojine, učesnik je saglasan i prihvata da će snositi posledice takvih zahteva od strane trećih lica i da će sve takve zahteve bez odlaganja otkloniti od kompanije Schneider Electric.

14. Učešćem na takmičenju, učesnik je saglasan da verziju aplikacije koju je poslao Schneider Electric-u ne može dalje da iskorišćava ekonomski (ne može da proda, da u zakup ili na bilo koji drugi način njome ekonomski raspolaže).

15. Učesnik ima pravo da aplikaciju koju je poslao Schneider Electric-u dalje razvija, i da je u narednim verzijama učini komercijalnom. U slučaju da učesnik kreira nove verzije aplikacije, neće imati pravo da od Schneider Electric-a potražuje bilo kakvu naknadu na osnovu korišćenja prve verzije aplikacije, koja je Schneider Electric-u poslata po osnovu ovog takmičenja.

16. Sve dalje informacije o takmičenju, eventualne izmene i dopune Pravila i uslova takmičenja i kriterijuma za takmičenje, biće dostupne na ovoj internet adresi. Organizator zadržava pravo izmene i dopune Pravila i uslova takmičenja tokom celog perioda trajanja takmičenja i biće obavezujuće za učesnike takmičenja od dana objave.

Registracija

 

Ime tima: *
Prvi član tima (tim lider):*
Fakultet:*
Indeks:*
Drugi član tima:
Fakultet:
Indeks:
Treći član tima:
Fakultet:
Indeks:
Kontakt adresa e-pošte:*
Kontakt telefon:
Kratak opis aplikacije: *
Polja označena * su obavezna!

Login

 

Korisničko ime:
Lozinka:

Kontakt

Za više informacija oko takmičenja i tehnička pitanja možete nam pisati na: android.etf@gmail.com