Nedeljni pregled za sve sale   Rezervisanje (samo za autorizovane)
Rezervacije sale 26 za 6. mesec 2017. godine
Uputstvo (ver. 23.01.2015.)  Sala: 25 26 60 26B     Mesec: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Godina:  
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
1.(cet)
9:00-16:00: Katarina Milenković: PORT - nadoknade
2.(pet)
8:00-15:00: Filip Hadžić: ar nadoknada
3.(sub)
4.(ned)
5.(pon)
8:00-11:30: Milanka Đorđević: Ispit - USP
11:30-22:00: Milanka Đorđević: Ispit - 111pp2
6.(uto)
7.(sre)
15:00-18:15: Zaharije Radivojević: IEP ispit
18:15-18:30: Katarina Milenković: Priprema za ispit
18:30-22:00: Milana Prodanov: OO2 SI ispit
8.(cet)
11:30-15:00: Milanka Đorđević: Ispit - RG
9.(pet)
9:00-18:00: Katarina Milenković: PORT-ispit
10.(sub)
15:00-18:00: Milanka Đorđević: Ispit - 112POS
11.(ned)
12.(pon)
8:00-15:00: Maja Vukasović: ZP: Odbrana projekata
15:00-18:00: Milanka Đorđević: Ispit - 112VD
13.(uto)
8:00-14:30: Maja Vukasović: ZP: Odbrana projekata
14:30-15:00: Drazen Drašković: Priprema laba za ispit
15:00-22:00: Milanka Đorđević: Ispit - 113PIA
14.(sre)
15:00-22:00: Milanka Đorđević: Ispit - 112RM1
15.(cet)
10:00-20:00: Sanja Delčev: rezervacija
16.(pet)
17.(sub)
18.(ned)
19.(pon)
20.(uto)
21.(sre)
22.(cet)
23.(pet)
24.(sub)
25.(ned)
26.(pon)
27.(uto)
28.(sre)
29.(cet)
30.(pet)