Projektni zadatak za 2016/17. godinu može se videti ovde.