Projektni zadatak za 2017/18. godinu može se videti ovde.