Projektni zadatak za 2015/16. godinu može se videti ovde.