PredavanjaSreda 14:00-16:00, sala 309, P1         Marija Punt, maki@etf.rs, kabinet 37


VežbeCetvrtak 16:00-18:00, sala 311, V1     Sofija Purić, sofija.puric@etf.rs, kabinet 37