Performanse računarskih sistema

Nastavnici
Literatura
Domaći zadaci
Ispitni rokovi
Pravila za polaganje ispita


27.4.2018.
Rezultati drugog kolokvijuma za studente SI odseka mogu se videti ovde.
29.3.2018.
Rezultati prvog kolokvijuma za studente SI odseka mogu se videti ovde.