Performanse računarskih sistema

Nastavnici
Literatura
Domaći zadaci
Ispitni rokovi
Pravila za polaganje ispita


20.3.2019.
Rezultati prvog kolokvijuma za studente SI odseka mogu se videti ovde.