obaveštenja

05.09.2014. OO1PKR, SI1PKR
Ispit u oktobarskom roku se održava u Paviljonu "Rašović", u laboratoriji 25, dana 16.09.2014. od 11:30.

10.12.2012. OO1PKR, SI1PKR
Grupe i termine za predrok možete pogledati ovde: SI1PKR spisak | OO1PKR spisak.
Predrok se održava u subotu 14. decembra 2013. godine, u Paviljonu Rašović, u laboratorijama P25 i P26, kao i u zgradi fakulteta, u laboratoriji 60.
Potrebno je biti najkasnije 5 minuta pre termina polaganja ispred sale u kojoj ste raspoređeni. Na ispit poneti studentski identifikacioni dokument - indeks i ličnu kartu (ili pasoš). Vežbanka nije potrebna, jer se ispit radi na računaru. Gradivo obuhvata poznavanje MS Word, MS Excel i MS PowerPoint (kao primer za vežbanje pogledati sekciju: Ispitni rokovi).

Svi studenti se nalaze na ovim spiskovima, sortiranim prema brojevima indeksa. Ukoliko se neko od studenata ne nalazi na spisku, treba da se javi na: draskovic@etf.bg.ac.rs (Subject: PKR predrok - Prijava). Ukoliko neko ne želi da izađe na ispit u predroku, nije u obavezi da se javlja predmetnim nastavnicima i saradnicima.

NAPOMENA: STUDENTI TREBA DA PRIJAVE ISPIT ZA JANUARSKI ROK PREKO PORTALA E-STUDENT, da bi im se ocena evidentirala, bez obzira da li polažu u predroku ili u januarskom roku.
Prijava ispita za januarski rok traje od 9. do 15. decembra 2013.god.


3.12.2013. OO1PKR, grupa E2 Za grupu E2 termin laboratorijske vezbe je pomeren sa 5.12.2013. od 17:30h-19:30h na petak 6.12.2013. od 19:30h-21:30h. Mesto održavanja ostaje isto, sala 60.

29.11.2013. OO1PKR, SI1PKR
Ispit u predroku biće održan u subotu 14. decembra 2013. godine. Svi studenti su automatski prijavljeni za predrok. Zbog velikog broja studenata, predrok će biti održan u više termina u toku istog dana. Tačni termini i raspored studenata po terminima biće objavljeni naknadno, do 10. decembra, na sajtu predmeta. Ispit se radi na računaru, a za pripremu ispita pogledati stranicu "Ispitni rokovi".

29.11.2013. OO1PKR, SI1PKR U toku poslednjeg termina vežbi, u nedelji od 2. do 6. decembra 2013., svi studenti koji nisu odgovarali usmeno (za predispitnih 30 poena), imaće priliku da odgovaraju poslednji put u školskoj 2013/2014. godini. Takvi studenti treba da se jave dežurnom asistentu ili demonstratoru, na početku vežbi.

23.10.2013. SI1PKR Grupe za laboratorijske vežbe možete pogledati ovde.
Termine za laboratorijske vežbe možete pogledati ovde.
Nije dozvoljena je zamena termina bez konsultovanja predmetnog asistenta, jer su grupe usklađene sa drugim praktikumima. Sve laboratorijske vežbe se održavaju u laboratoriji 60 i u Paviljonu Rašović, u laboratoriji 25.

23.10.2013. OO1PKR Grupe za laboratorijske vežbe možete pogledati ovde.
Termine za laboratorijske vežbe možete pogledati ovde.
Dozvoljena je zamena termina bez konsultovanja predmetnog asistenta, pod uslovom da studenti sami izvrše zamenu međusobno. U suprotnom, ukoliko student ne pronađe zamenu, a dođe u neki drugi termin, nije mu garantovano mesto u laboratoriji ako je laboratorija popunjena. Sve laboratorijske vežbe se održavaju u laboratoriji 60 i u Paviljonu "Rašović", u laboratorijama 25 i 26.

23.10.2013. OO1PKR, SI1PKR Povodom početka nove školske godine, želimo svim kolegama uspešnu i produktivnu godinu studija.
Studenti bi trebalo da se što pre upoznaju sa pravilima predmeta i rasporedom aktivnosti.

obaveštenja od prošle školske godine