obaveštenja

29.09.2015. 13E111PKR Zbog preklapanja sa postojećim grupama vežbi, predavanja iz Praktikuma iz korišćenja računara na stud.programu "Elektrotehnika i racunarstvo" će se održavati ubuduće u novom terminu: neparnim nedeljama, četvrtkom od 8:15, u amfiteatru "Nikola Tesla" (56).
Prvi sledeći termin biće u četvrtak, 8.10.2015.
Prof. Boško Nikolić, predmetni nastavnik

25.09.2015. OO1PKR, SI1PKR Povodom početka nove školske godine, želimo svim koleginicama i kolegama uspešnu i produktivnu godinu studija.
Studenti bi trebalo da se što pre upoznaju sa pravilima predmeta i rasporedom predavanja na portalu e-Student, a informacije o laboratorijskim vežbama će biti naknadno objavljene.

obaveštenja od prošle školske godine