Obaveštenja


18.02.2019.
Rezultati februarskog roka iz Praktikuma iz korišćenja računara nalaze se u sekciji rezultati.
Uvid u radove biće održan u utorak 19.02.2019. u 18h u kancelariji 37.

22.01.2019.
Rezultati januarskog roka iz Praktikuma iz korišćenja računara nalaze se u sekciji rezultati.
Uvid u radove biće održan u četvrtak 24.01.2019. u 12h u kancelariji 37.

19.01.2019.
Raspored studenata za januarski rok može se videti ovde.
Studenti su u obavezi da poštuju navedeni raspored sedenja u salama. Raspored studenata na studentskim servisima nije validan.

12.01.2019.
Ispit u januaru iz predmeta Praktikum iz korišćenja računara održava se u ponedeljak 21.01.2019. u periodu 15-18h. Da bi studenti mogli da polažu ovaj ispit u januarskom roku neophodno je da popune sledeću formu. Rok za popunjavanje forme je petak 18.01.2019. 23:59h. Nakon tog roka će biti objavljen raspored studenata po salama i dalja prijava neće biti moguća.

Prijavom ispita u januaru preko ove ankete i izlaskom na isti poništavaju se poeni osvojeni u predroku.

28.12.2018.
Rezultati predroka iz Praktikuma iz korišćenja računara nalaze se u sekciji rezultati.

27.12.2018.
Rezultati predroka iz Praktikuma iz korišćenja računara biće objavljeni na sajtu predmeta do petka 28.12.2018. do 13h, a eventualni uvid u radove biće održan istog dana u 16h u kancelariji 37.

21.12.2018.
Raspored studenata za predrok:
Odsek SI: Raspored SI
Odsek OO: Raspored OO
Studenti su u obavezi da poštuju navedeni raspored sedenja u salama.

17.12.2018.
Predrok iz PKR-a:
Predrok iz predmeta Praktikum iz korišćenja računara održava se u nedelju 23.12.2018. u dva termina u periodu 10-15h. Da bi studenti mogli da polože ovaj ispit u predroku neophodno je da:

  • Popune formu za prijavu za predrok do četvrtka 20.12.2018. 23:59h. Forma se nalazi na sledećem linku. Nakon tog roka će biti objavljen raspored studenata po salama i dalja prijava neće biti moguća.
  • Prijave ispit u januarskom ispitnom roku preko studentskih servisa.
  • Spreme gradivo za ispit. Ispitno gradivo pokrivaju druga, treća i četvrta laboratorijska vežba, odnosno Microsoft Office paket (Word, Excel, PowerPoint). Predmet je ove godine izmenjen, pa rokovi od prethodnih godina nisu merodavni. Neophodno je pripremiti stavke koje su pokazivane na laboratorijskim vežbama od strane demonstratora.

03.12.2018.
Peta laboratorijska vežba:
Prijava za lab vežbu vrši se na sledećem linku. Ova laboratorijska vežba nije demonstraciona i njoj treba da prisustvuju SAMO studenti koji nisu odbranili predispitne obaveze, a to žele, kao i studenti koji nisu zadovoljni poenima sa predispitnih obaveza.

22.11.2018.
Četvrta laboratorijska vežba:
Prijava za lab vežbu vrši se na sledećem linku.

16.11.2018.
Treća laboratorijska vežba:
Prijava za lab vežbu vrši se na sledećem linku.

08.11.2018.
Druga laboratorijska vežba:
Prijava za lab vežbu vrši se na sledećem linku. Pre same prijave, neophodno je kreirati nalog (ukoliko već niste) ili se samo ulogovati (ako ste već za neki predmet kreirali nalog na servisu za lab vežbe).

Počevši od druge laboratorijske vežbe moguće je pristupiti odbrani predispitnih poena (30% ocene). Gradivo koje treba spremiti je gradivo obuhvaćeno prvom laboratorijskom vežbom.

01.11.2018.
Raspored studenata za prvu laboratorijsku vežbu:
Odsek SI: Raspored SI
Odsek OO: Raspored OO

Informacije o predmetu

Predmet se u školskoj 2018/2019. godini drži kao izborni predmet na prvoj godini osnovnih akademskih studija (I semestar).

Raspored časova
(13E111PKR, 13S111PKR)
jesenji semestar 2018/2019:
(13E111PKR) Utorak, 10:00-12:00, neparna nedelja, učionica Lola-A [P1]
(13S111PKR) Utorak, 12:00-14:00, parna nedelja, učionica 61 [P1]
(13S111PKR) Utorak, 12:00-14:00, neparna nedelja, učionica 61 [P2]
(13S111PKR) Petak, 08:00-10:00, parna nedelja, učionica 309 [P3]
Laboratorijske vežbe: održavaju se blokovski, u toku semestra
Obaveštenja: preko zvaničnih mejling listi:
13s111pkr@lists.etf.rs (za Odsek za SI)
13e111pkr@lists.etf.rs (za OO odsek)
Cilj kursa: Upoznavanje studenata sa osnovnim elementima personalnih računara sa aspekta korisnika, kao i upućivanje u korišćenje operativnog sistema za personalne računare Microsoft Windows, Interneta i njegovih osnovnih usluga Web i e-mail, kao i softverskog paketa za uobičajene poslovne namene Microsoft Office. Osposobljavanje studenata za samostalno istraživanje i proučavanje navedenih paketa i njihovo korišćenje u praksi.
Sadržaj kursa: Personalni računari: organizacija računara, procesor i matična ploča, memorijski medijumi, ostali uređaji, softverske komponente. Operativni sistem MS Windows: organizacija podataka, miš i tastatura, grafički elementi, Windows Explorer, rad sa programima, dodatni programi. Internet i servisi Web i e-mail: Internet, servisi Interneta, adresiranje na Internetu, Web i Internet Explorer, e-mail i MS Outlook Express. Obrada teksta – MS Word: namena i koncepti, pokazni primer, radna površina, rad sa datotekama, elementi dokumenta, postupci i alati. Tabelarna izračunavanja – MS Excel: namena i koncepti, pokazni primer, radni prostor, podaci i tipovi, izrazi, referenciranje ćelija, funkcije, formatizacija izgleda, grafikoni, šabloni. Prezentacije na računaru – MS PowerPoint: namena i koncepti, pokazni primer, šta i kako prezentovati.
Propozicije polaganja:

Ispit se sastoji iz dva dela:

  • Prvi deo

    Polaže na laboratorijskim vežbama. Gradivo koje obuhvata je: Microsoft Windows, Internet pretraživač i e-mail klijent. Student sam bira kada želi da odgovara, u toku jedne od laboratorijskih vežbi, izuzev prve, jer se tada obrađuje odgovarajuće gradivo. Maksimalan broj poena koji se može osvojiti je 30.

  • Drugi deo

    Polaže se na računaru u nekoj od laboratorija na fakultetu. Oblasti za ovaj deo ispita su: Microsoft Word, Excel i PowerPoint. Samo pred prvi ispitni rok, januarski, organizuje se predrok, što studentima daje mogućnost da obaveze na ovom predmetu završe pre januarskog ispitnog roka. Ispit traje 2 sata, maksimalan broj poena koji se može osvojiti je 70.

Nastavnici

Predavanja

Predavanja možete preuzeti ovde:

  • Uvod, Microsoft Windows, Internet, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Word i Microsoft Office Excel [PDF]

Laboratorijske vežbe

Materijale sa laboratorijskih vežbi možete preuzeti ovde:

Operativni sistem MS Windows i korišćenje Interneta Internet [PDF]
Rad sa tastaturom i prečice [PDF]
Microsoft Office Word Microsoft Word postavka [PDF]
Microsoft Equation editor [PDF]
Microsoft Word materijali [ZIP]
Microsoft Office Excel Microsoft Excel postavka [PDF]
Microsoft Excel materijali [ZIP]
Microsoft Office PowerPoint Microsoft PowerPoint postavka [PDF]
Microsoft PowerPoint materijali [ZIP]

Rezultati predispitnih i ispitnih obaveza


2018/2019 Rezultati - predispitne obaveze Predispitne
Rezultati - predrok Predrok
Rezultati - januar Januar
Rezultati - februar Februar