Основи рачунарске технике 1
Литература

Предавања

Материјали са предавања проф.Ј.Ђорђевића (* кликнути на одређено поглавље за преузимање ПДФ фајла)
 • Колоквијум 1
 • Књига: "Основи рачунарске технике", Ј.Ђорђевић, З.Радивојевић, М.Пунт, Ж.Станисављевић, 2017 издавач: Академска мисао, Београд

  Вежбе

  Збирка: "Основи рачунарске технике: прекидачке мреже - збирка решених задатака", Ј.Ђорђевић, З.Радивојевић, Д.Драшковић, Ж.Станисављевић, М.Пунт, К.Миленковић, 2016 издавач: Академска мисао, Београд

  Errata
  Збирка: "Основи рачунарске технике: пројектовање уређаја - збирка решених задатака", Ј.Ђорђевић, З.Радивојевић, М.Пунт, Ј.Протић, Д.Милићев, А.Миленковић, Б.Николић, 2014 издавач: Академска мисао, Београд


  Горе
  Главна