Pronalaženje skrivenog znanja (13M111PSZ)

Obaveštenja

Nastava će se održavati sredom od 15h u sali 55. Ispit u junskom roku biće održan u ponedeljak, 17.6.2019. godine u 18:30 (amfiteatar "Nikola Tesla" - 56).

Informacije o predmetu

Pronalaženje skrivenog znanja je izborni predmet u grupi A na master akademskim studijama Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, modul Računarska tehnika i informatika. Predmet se, uz izmenjeni kurikulum, ponovo održava od školske 2017 / 2018 godine, u prolećnom semestru, sa 2 časa predavanja i 2 časa vežbi nedeljno.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa najpopularnijim modelima mašinskog učenja i metodologijom njihovog pravilnog korišćenja i evaluacije. Kao okruženje za rad sa algoritmima mašinskog učenja na ovom predmetu biće korišćen paket WEKA.

Radi praćenja predmeta očekuje se da studenti imaju predznanje gradiva pokrivenog predmetom Inteligentni sistemi (13E114IS/13S113IS).

Predmet se polaže preko pismenog ispita i preko izrade projekta, pri čemu ispit nosi 40% ocene, a projekat 60%.

Predavači

Nastavu na predmetu Pronalaženje skrivenog znanja izvode:

Konsultacije su moguće u terminu po dogovoru, a najbolje posle termina predavanja/vežbi.

Nastavni materijali

Slajdovi sa predavanja:

Preporučena literatura za upoznavanje sa funkcionalostima paketa WEKA je: