Zaštita podataka

Nastavni materijali


Predavanja  Vežbe 
01 Uvodno1  01 Uvod u kriptografiju 
02 Uvodno2  01-1 Uvod u kriptografiju 
03 Privatni kljuc  01-2 Uvod u kriptografiju 
04 Upravljanje kljucevima  02 Blok algoritmi i DES 
05 Autentikacija poruka  02-1 DES-zadatak 
06 Digitalni potpisi  02-1 DES-zadatak - dodatak 
07 Autentikacione aplikacije  02-2 S-DES 
08 x509  03 Konacna polja 
09 IP sigurnost  04 AES 
10 Web sigurnost  04-1 AES-zadatak 
11 Firewall  04-2 S-AES 
   05 Modovi funkcionisanja 
   06 Poverljivost simetricnih algoritama 
   07 Uvod u teoriju brojeva 
   08 RSA 
   09 Diffie Hellman 
   10 Zastita elektronske poste - PGP 
   11 Zastita elektronske poste - SMIME 
   12 Zastita sistema - Uljezi 
   13 Zastita sistema - Detekcija upada u sistem 
   14 Zastita sistema - Upravljanje siframa 
   15 Zastita sistema - Zlonameran softver 
   16 Zastita sistema - DDoS 
   17 Zastita sistema - Zastita pomocu uloga 


Gore
Glavna