Zaštita podataka

Nastavni materijali


Predavanja  Vežbe 
01 Uvodno  01-1 Uvod u kriptografiju 
02 Simetricno sifrovanje  01-2 Uvod u kriptografiju 
03 Privatni kljuc  02 Blok algoritmi i DES 
04 Upravljanje kljucevima  02-1 DES-zadatak 
05 Autentikacija poruka  02-1 DES-zadatak - dodatak 
06 Digitalni potpisi  02-2 DES-zadatak 
07 Autentikacione aplikacije  03 Konacna polja 
08 X509  04 AES 
09 Web sigurnost  04-1 AES-zadatak 
10 IP sigurnost  04-2 SAES 
11 Sigurnosni propusti u razvoju softvera  05 Modovi funkcionisanja 
  06 Poverljivost simetricnih algoritama 
  07 Uvod u teoriju brojeva 
  08 RSA 
  09 Diffie Hellman 
  10 Zastita elektronske poste - PGP 
  11 Zastita elektronske poste - SMIME 
  Java Security 
   12 Zastita sistema - Uljezi 
   13 Zastita sistema - Detekcija upada u sistem 
   14 Zastita sistema - Upravljanje siframa 
   15 Zastita sistema - Zlonameran softver 
   16 Zastita sistema - DDoS 
   17 Zastita sistema - Zastita pomocu uloga 


Gore
Glavna