Zatita podataka

Nastavnici
O predmetu
Nastavni materijali
Projekat
Laboratorijske vebe
Rokovi


Obavetenja:

13E113ZP (MASTER STUDIJE) - Poene za semestralni rad moete pogledati ovde.

13S114ZP - Studenti koji su prijavili ispit u junskom ispitnom roku treba da se izjasne o nainu polaganja ovde najkasnije do petka (26.05.2017.) u 20:00.

13E113ZP - Studenti koji su prijavili ispit u junskom ispitnom roku treba da se izjasne o nainu polaganja ovde najkasnije do petka (26.05.2017.) u 20:00.

13S114ZP - Studenti koji ele da brane projekat u predroku treba da se prijave ovde najkasnije do petka (26.05.2017.) u 20:00.

13E113ZP - Studenti koji ele da brane projekat u predroku treba da se prijave ovde najkasnije do petka (26.05.2017.) u 20:00.

13S114ZP - Rezultate drugog kolokvijuma moete pogledati ovde.
Uvid u radove je u etvrtak (18.05.) u 12h u kancelariji 54a.

13E113ZP - Rezultate kolokvijuma moete pogledati ovde.
Uvid u radove je u etvrtak (18.05.) u 12h u kancelariji 54a.

13S114ZP,13E113ZP - Tekst projektnog zadatka kao i materijali potrebni za realizaciju zahteva postavljeni su na Moodle platformu. Pristupna lozinka kursa je COALA2017.

13S114ZP - Rezultate prvog kolokvijuma moete pogledati ovde.
Uvid u radove bie odran u ponedeljak 10.04. u 11h u kabinetu 54a.