Zatita podataka

Nastavnici
O predmetu
Nastavni materijali
Projekat
Laboratorijske vebe
Rokovi


Obavetenja:

13S114ZP - Rezultate ispita u julskom roku moete pogledati ovde.
Uvid u radove bie odran kao sto je ranije najavljeno u petak 13.07.2018. u 10:30h u kabinetu 37.

13E113ZP - Rezultate ispita u julskom roku moete pogledati ovde.
Uvid u radove bie odran kao sto je ranije najavljeno u petak 13.07.2018. u 10:30h u kabinetu 37.

13S114ZP,13E113ZP - Raspored studenata za odbranu projekta moete videti ovde.

13S114ZP - Rezultate drugog kolokvijuma moete pogledati ovde.
Uvid u radove bie odran u etvrtak 24.05.2018. u 09h u kabinetu 37.

13S114ZP - Raspored studenata za regularnu nadoknadu laboratorijske vebe moete videti ovde.
Raspored studenata za dodatnu nadoknadu laboratorijske vebe moete videti ovde.

13E113ZP - Rezultate kolokvijuma moete pogledati ovde.
Uvid u radove bie odran u sredu 09.05.2018. u 15h u kabinetu 37.

13E113ZP - Raspored studenata za regularnu nadoknadu laboratorijske vebe moete videti ovde.
Raspored studenata za dodatnu nadoknadu laboratorijske vebe moete videti ovde.

13E113ZP (MASTER STUDIJE) - Odbrana semestralnih radova e se odrati u sredu 25.04. u sali 1 u Loli sa poetkom u 14:00 .
Studenti treba da poalju radove prema propozicijama najkasnije 24h pre termina odbrane.

13S114ZP - Raspored studenata za treu laboratorijsku vebu moete videti ovde.

13E113ZP - Raspored studenata za treu laboratorijsku vebu moete videti ovde.

13S114ZP - Rezultate prvog kolokvijuma moete pogledati ovde.
Uvid u radove bie odran u cetvrtak 05.04.2018. u 17h u kabinetu 37.

13E113ZP (MASTER STUDIJE) - Teme za semestralni rad moete pogledati ovde.
Raspored studenata po temama moete pogledati ovde.