Архитектура и организација рачунара 2


Општа правила

У оквиру предмета Архитектура и организација рачунара 2 организоване су лабораторијске вежбе. Рад студената у лабораторији организује се само у летњем семестру, паралелно са предавањем и вежбама. Лабораторијске вежбе могу радити искључиво студенти који имају право да полажу испит. Лабораторијске вежбе важе једну школску годину.

У оквиру лабораторијских вежби организовано је 5 вежби. Израда сваке лабораторијске вежбе траје 2 сата, а вежбе се раде лабораторијама за Рачунарску технику и информатику и/или у Рачунарском центру Електротехничког факултета. Сваки студент добија свој двочасовни термин за израду вежби. Студенти се могу међусобно замењивати уколико им добијени термин не одговара. Све вежбе се раде самостално.

Свака вежба носи 4 поена уколико је студент успешно одговорио на постављене задатке.

У једном термину ради се искључиво текућа вежба.

Сваки студент има право надокнаде највише једне вежбе. Може се надокнадити само вежба на коју студент није дошао. Надокнада се ради у посебном циклусу који траје као циклус за једну вежбу, после завршетка редовног циклуса. Само у том циклусу студенти могу радити различите вежбе.

Стварање нереда је кажњиво.


Редни број вежбе

Назив вежбе

Материјали за припрему

1

Имплементација инструкција у симулатору

Припремни материјал

2

Имплементација сложенијих инструкција, начина адресирања и обрада прекида Припремни материјал

3

Рачунање времена у симулатору различитих конфигурација кеш меморија. Алгоритми замене: FIFO и LRU Припремни материјал

4

Рачунање времена у симулатору различитих конфигурација кеш меморија. Алгоритми замене: PSEUDO LRU и 1b Припремни материјал

5

/ Припремни материјал

ЛИТЕРАТУРА

Симулатор за вежбе 1 и 2: Процесор v2.9.0
Симулатор за вежбу 3 и 4: Kеш меморијa

Опис архитектуре и организације процесора: Јован Ђорђевић, "Архитектура и организација рачунара: Рачунарски систем за рад у лабораторији - Архитектура и организација рачунарског система", Београд 2015.

Горе
Главна