Литература

Предавања

Колоквијум 1 Глава 1: пројектовање уређаја
Глава 1: пројектовање уређаја презентација
Колоквијум 2 Глава 2: увод у архитектуру и организацију рачунара
Глава 2: увод у архитектуру и организацију рачунара презентација
Глава 3: архитектура рачунара
Колоквијум 3 Глава 4: организација рачунара

Вежбе

Колоквијум 1 Глава 1: пројектовање уређаја
Колоквијум 2 Глава 2: архитектура рачунара - хардвер
Глава 2: архитектура рачунара - софтвер
Колоквијум 3 Глава 3: пројектовање дела процесора

Колоквијум 1
Ј. Ђорђевић, З. Радивојевић, М. Пунт, Ј. Протић, Д. Милићев, А. Миленковић, Б. Николић , “Основи рачунарске технике: Пројектовање уређаја - збирка решених задатака,” Академска мисао, 2014.
Колоквијум 3
Ј. Ђорђевић, М. Пунт, З. Радивојевић, Ж. Станисављевић “Архитектура и организација рачунара: Систем за рад са симулатором”, 2018.