Основи рачунарске технике 2
литература

Колоквијум 1
Материјали за предавања - глава 1: Пројектовање уређаја
Материјали за предавања - глава 1: Пројектовање уређаја презентација
Колоквијум 2
Материјали за предавања - глава 2: Увод у архитектуру и организацију рачунара
Материјали за предавања - глава 2: Увод у архитектуру и организацију рачунара презентација
Материјали за предавања - глава 3: Архитектура рачунара
Колоквијум 3
Материјали за предавања - глава 4: Организација рачунара

Колоквијум 1
Материјали за вежбе на табли - глава 1: Пројектовање уређаја
Колоквијум 2
Материјали за вежбе на табли - глава 2: Архитектура рачунара - хардвер
Материјали за вежбе на табли - глава 2: Архитектура рачунара - софтвер
Колоквијум 3
Материјали за вежбе на табли - глава 3: Пројектовање дела процесора

Колоквијум 1
Ј. Ђорђевић, З. Радивојевић, М. Пунт, Ј. Протић, Д. Милићев, А. Миленковић, Б. Николић , “Основи рачунарске технике: пројектовање уређаја - збирка решених задатака,” Академска мисао, 2014..

Горе
Главна