Praktikum iz Programiranja 2 (13S111PP2, SI1PP2) - 2016/2017.


Predmetni asistenti:
Marko Mišić (marko.misic@etf.bg.ac.rs)
Živojin Šuštran (zika@etf.bg.ac.rs)
Sofija Purić (sofija.puric@etf.bg.ac.rs)
Vladimir Jocović (jocke@etf.bg.ac.rs)

Za komunikaciju sa predmetnim nastavnicima studenti treba da šalju elektronsku poštu sa svojih naloga na serveru mail.student.etf.bg.ac.rs na adresu mejling liste predmeta: 13s111pp2@lists.etf.bg.ac.rs.

[ Osnovne informacije o predmetu ]

[ Način polaganja ispita ]

[ Materijal za pripremu ispita i izradu domaćih zadataka ]

[ Primer ispitnog zadatka ]

Poeni nakon do sada održanih odbrana domacih zadataka će biti objavljeni ovde.

Obaveštenja za nastavnu 2016/2017. godinu

28.03.2017. Postavku prvog domaćeg zadatka za specijalnu grupu možete videti ovde.
Raspored studenata po terminima za odbranu prvog domaćeg zadatka je objavljen ovde.

Ukoliko postoje bilo kakvi problemi oko termina, studenti treba što pre da se jave asistentu Marku Mišiću.

28.03.2017. Postavku prvog domaćeg zadatka možete videti ovde.
Raspored studenata po terminima za odbranu prvog domaćeg zadatka je objavljen ovde.

Ukoliko postoje bilo kakvi problemi oko termina, studenti treba što pre da se jave asistentu Marku Mišiću.

27.03.2017. Lista studenata kojima je odobreno polaganje ispita putem specijalne grupe i projekata se može videti ovde.
Prvi demonstracioni čas u specijalnoj grupi će biti održan u sredu, 29.03.2017. od 14 do 17h u laboratoriji 25, paviljon Rašović.
Studenti koji su se prijavili za učešće u specijalnoj grupi bi trebalo da prisustvuju času.

16.03.2017. Studenti koji žele da polažu ispit putem specijalne grupe i projekta treba da se prijave do ponedeljka, 27.03.2017. u 10h putem sledećeg linka.
Prijave se mogu videti ovde.
Nakon toga će biti razmatrane sve prijave i objavljen spisak studenata kojima je odobreno polaganje ispita putem specijalne grupe i projekata.

Polaganje putem specijalne grupe se odvija kroz dva demonstraciona časa i prva dva domaća zadatka. Preporučuje se studentima koji imaju odlično predznanje iz oblasti programskog jezika C i algoritama i struktura podataka.
Polaganje putem projekta zamenjuje poslednja tri domaća zadatka. Studenti u timovima izrađuju jednu funkcionalnu aplikaciju.
Učešće u specijalnoj grupi ne uslovljava rad na projektnim zadacima.
Više informacija o polaganju ispita putem specijalne grupe i projekta se može videti ovde.

Prednost da polažu ispit putem specijalne grupe i projekata imaju studenti koji na predmetima Programiranje 1 i Praktikum iz Programiranja 1 imaju prosek ocena najmanje 9.5.
Prednost će imati kandidati koji imaju generalno bolji uspeh tokom dosadašnjeg studiranja, kao i oni koji iskažu posebnu motivaciju za ovakvim vidom polaganja ispita.
Broj studenata koji će polagati ispita na ovaj način je ograničen.

06.03.2017. Uvodna laboratorijska vežba ce biti održana u periodu od 15.03.2017. do 17.03.2017. u laboratorijama 25 i 60.
Na uvodnoj laboratorijskoj vežbi će biti izložen način polaganja predmeta, prikazan rad sa okruženjem Visual Studio i urađeni pokazni primeri.
Raspored studenata prema terminima za uvodnu laboratorijsku vežbu se može videti ovde

Ukoliko postoje bilo kakvi problemi oko termina, studenti treba što pre da se jave asistentu Marku Mišiću.

20.02.2017. Svim studentima koji polažu predmet želimo uspeha u letnjem semestru tekuće školske godine.
Pravila predmeta za tekuću školsku godinu su objavljena u odgovarajućoj sekciji predmetnog sajta.