Praktikum iz Programiranja 2 (13E111PP2) - 2018/2019.

Predmetni nastavnik

Marko Mišić (marko.misic@etf.bg.ac.rs)

Predmetni asistenti

Živojin Šuštran (zika@etf.bg.ac.rs)
Vladimir Jocović (jocke@etf.bg.ac.rs)
Jovan Đukić (dj@etf.bg.ac.rs)
Dragana Milovančević (dragana.m@etf.bg.ac.rs)
Tamara Šekularac (tasha@etf.bg.ac.rs)

Za komunikaciju sa predmetnim nastavnicima studenti treba da šalju elektronsku poštu sa svojih naloga na serveru mail.student.etf.bg.ac.rs na adresu mejling liste predmeta: 13e111pp2@lists.etf.bg.ac.rs.

Materijali

1. Osnovne informacije o predmetu
2. Opširne informacije o predmetu (pravila predmeta i okvirni raspored aktivnosti)
3. MSVC 2010 - uputstvo i primeri
4. Primer ispitnog zadatka

Poeni nakon do sada održanih odbrana domaćih zadataka će biti objavljeni ovde.

Obaveštenja

14.03.2019.
Uvodna laboratorijska vežba će biti održana u četvrtak, 21.03.2019. u laboratoriji 26.
Na uvodnoj laboratorijskoj vežbi će biti izložen način polaganja predmeta, prikazan rad sa okruženjem Visual Studio i urađeni pokazni primeri.
Raspored studenata po terminima za uvodnu laboratorijsku vežbu možete videti ovde.

Ukoliko postoje bilo kakvi problemi oko termina, studenti treba što pre da se jave docentu Marku Mišiću.

18.02.2019.
Povodom početka novog semestra školske godine, želimo svim kolegama uspešan nastavak tekuće godine studija.
Studenti koji su izabrali ovaj predmet bi trebalo da što pre pažljivo prouče pravila predmeta i raspored aktivnosti.