Praktikum iz Programiranja 2 (13E111PP2) - 2019/2020.

Predmetni nastavnik

Marko Mišić (marko.misic@etf.bg.ac.rs)

Predmetni asistenti

Vladimir Jocović (jocke@etf.bg.ac.rs)
Jovan Đukić (dj@etf.bg.ac.rs)
Milana Prodanov (milana@etf.bg.ac.rs)
Aleksa Srbljanović (aleksas@etf.bg.ac.rs)
Tamara Šekularac (tasha@etf.bg.ac.rs)

Za komunikaciju sa predmetnim nastavnicima studenti treba da šalju elektronsku poštu sa svojih naloga na serveru mail.student.etf.bg.ac.rs na adresu mejling liste predmeta: 13e111pp2@lists.etf.bg.ac.rs.

Materijali

1. Osnovne informacije o predmetu
2. Opširne informacije o predmetu (pravila predmeta i okvirni raspored aktivnosti)
3. MSVC 2010 - uputstvo i primeri
4. Primer ispitnog zadatka

Poeni nakon do sada održanih odbrana domaćih zadataka se mogu videti ovde.

Obaveštenja

28.05.2020.
Nadoknada propuštenih domaćih zadataka će biti održana u utorak, 09.06.2020.
Prijavljivanje studenata za nadoknadu domaćih zadataka traje do ponedeljka, 08.06.2020. u 10h putem linka na Moodle kursu predmeta.
Svi ostali detalji u vezi sprovođenja nadoknade su objavljeni na predmetnoj listi elektronske pošte.

18.05.2020.
Tekst petog domaćeg zadatka možete videti ovde.
Dokumentaciju potrebnu za izradu zadatka možete videti ovde.
Ulazne primere za peti domaći zadatak možete videti ovde.
Svi detalji oko predaje domaćeg zadatka će biti blagovremeno objavljeni.

13.05.2020.
Tekst četvrtog domaćeg zadatka možete videti ovde.
Svi detalji oko predaje domaćeg zadatka će biti blagovremeno objavljeni.

24.04.2020.
Tekst trećeg domaćeg zadatka možete videti ovde.
Svi detalji oko predaje domaćeg zadatka će biti blagovremeno objavljeni.

09.04.2020.
Tekst drugog domaćeg zadatka možete videti ovde.
Svi detalji oko predaje domaćeg zadatka će biti blagovremeno objavljeni.

27.03.2020.
Tekst prvog domaćeg zadatka možete videti ovde.
Svi detalji oko predaje domaćeg zadatka će biti blagovremeno objavljeni.

27.03.2020.
Plan nastave u toku vanrednog stanja se može videti ovde.
Molimo studente da redovno prate sajt i listu elektronske pošte predmeta.

07.03.2020.
Uvodna laboratorijska vežba će biti održana u sredu, 11.03.2020.
Na uvodnoj laboratorijskoj vežbi će biti izložen način polaganja predmeta, prikazan rad sa okruženjem Visual Studio i urađeni pokazni primeri.
Raspored studenata po terminima za uvodnu laboratorijsku vežbu možete videti ovde.

Ukoliko postoje bilo kakvi problemi oko termina, studenti treba što pre da se jave docentu Marku Mišiću.

10.02.2020.
Povodom početka novog semestra školske godine, želimo svim kolegama uspešan nastavak tekuće godine studija.
Studenti koji su izabrali ovaj predmet bi trebalo da što pre pažljivo prouče pravila predmeta i raspored aktivnosti.