Praktikum iz Programiranja 2 (OO1PP2) - 2013/2014.

Predmetni asistenti

Marko Mišić (marko.misic@etf.bg.ac.rs)
Živojin Šuštran (zika@etf.bg.ac.rs)
Nenad Vitorović (nenad.vitorovic@etf.bg.ac.rs)
Sofija Purić (sofija.puric@etf.bg.ac.rs)

Za komunikaciju sa predmetnim nastavnicima studenti treba da šalju elektronsku poštu sa svojih naloga na serveru mail.student.etf.bg.ac.rs na adresu mejling liste predmeta: oo1pp2@lists.etf.bg.ac.rs.

Materijali

1. Osnovne informacije o predmetu
2. Opširne informacije o predmetu (pravila predmeta i okvirni raspored aktivnosti)
3. MSVC 2010 - uputstvo i primeri
4. Primer ispitnog zadatka

Poeni nakon do sada održanih odbrana domaćih zadataka se mogu videti ovde.

Obaveštenja

09.07.2014.
Osvojeni poeni i ocene nakon svih aktivnosti u julskom ispitnom roku se mogu videti ovde.
Mole se studenti da provere unete poene i da ukoliko ima bilo kakvih problema se jave predmetnom asistentu Marku Mišiću putem elektronske pošte najkasnije do petka, 11.07.2014. u 10h.
Nakon tog roka će biti unete ocene svima koji imaju validnu ispitnu prijavu.

04.07.2014.
Ispit u julskom ispitnom roku će biti održan u utorak, 08.07.2014. od 15:00 u laboratorijama 25 i 26.
Svi prijavljeni studenti treba da se pojave u zakazano vreme.

23.06.2014
Osvojeni poeni i ocene nakon svih aktivnosti u junskom ispitnom roku se mogu videti ovde.
Mole se studenti da provere unete poene i da ukoliko ima bilo kakvih problema se jave predmetnom asistentu Marku Mišiću putem elektronske pošte najkasnije do srede, 25.06.2014. u 10h.
Nakon tog roka će biti unete ocene svima koji imaju validnu ispitnu prijavu.

20.06.2014.
Raspored studenata za nadoknadu domaćeg zadatka, u ponedeljak, 23.06.2014. se može videti ovde.

20.06.2014.
Raspored studenata za polaganje ispita u terminu jun 2, u ponedeljak, 23.06.2014. se može videti ovde.
Ispit će početi od 9h.

17.06.2014
Prijavljivanje studenata za termin ispita u ponedeljak, 23.06.2014. je omogućeno do petka, 20.06.2014. u 10:00. putem sledećeg linka.
Prijave se mogu videti ovde.
Nakon toga će biti objavljeni tačni termini i mesto polaganja.

17.06.2014.
Osvojeni poeni i ocene nakon odbrana svih domaćih zadataka i ispitnog roka jun 1 se mogu videti ovde.
Mole se studenti da provere unete poene i da ukoliko ima bilo kakvih problema se sto pre jave predmetnom asistentu Marku Mišiću putem elektronske pošte.

15.06.2014.
Raspored studenata za polaganje ispita u terminu jun 1, u utorak, 17.06.2014. se može videti ovde.
Primer ispitnog zadatka se može videti ovde.

06.06.2014.
Prijavljivanje studenata za termin ispita u utorak, 17.06.2014. je omogućeno do subote, 14.06.2014. u 10:00 putem sledećeg linka.
Prijave se mogu videti ovde.
Nakon toga će biti objavljeni tačni termini i mesto polaganja.

Prijavljivanje studenata za nadoknađivanje propuštenog domaćeg zadataka u terminu ponedeljak, 23.06.2014. je omogućeno do srede, 19.06.2014. u 20:00. putem sledećeg linka.
Prijave se mogu videti ovde.
Nakon toga će biti objavljen tačan termin i mesto obavljanja nadoknade.

06.06.2014.
Ispit iz Praktikuma iz programiranja 2 u junskom ispitnom roku će biti održan u sledeća dva termina:
- jun 1, utorak, 17.06.2014.
- jun 2, ponedeljak, 23.06.2014.
Studenti mogu da izađu na ispit u oba termina, a nakon drugog termina će biti svedene konačne ocene.

Termin za nadoknadu propuštenih domaćih zadataka će biti održan u ponedeljak, 23.06.2014. Podsećaju se studenti da se nadoknada plaća i da moraju uplatiti fakultetu odgovarajući iznos za propuštenu laboratorijsku vežbu i da molbu za odbranu zajedno sa uplatnicom donesu na odbranu.
Svi detalji oko plaćanja se mogu videti ovde i ovde.
Studentima koji ne regulišu navedenu obavezu neće biti priznati poeni stečeni na ponovljenoj odbrani.

23.05.2014.
Aktivnosti na predmetu se nakon vanredne situacije nastavljaju od naredne nedelje po korigovanom rasporedu.
Raspored studenata po terminima za odbranu petog domaćeg zadatka je objavljen ovde.
Raspored studenata po terminima za odbranu četvrtog domaćeg zadatka je objavljen ovde.

Ukoliko postoje bilo kakvi problemi oko termina, studenti treba što pre da se jave asistentu Marku Mišiću.

19.05.2014.
Zbog vanredne situacije u zemlji zbog poplava i odluke Univerziteta i Dekana ETF, ove nedelje se neće držati nastava,
niti bilo kakve nastavne obaveze na Univerzitetu u Beogradu. Samim tim, neće se držati ni odbrane DZ4 ove nedelje.
Sve aktivnosti će biti pomerene za sledeću nedelju, a o načinu i mestu održavanja odbrana DZ4, kao i DZ5 ćete biti blagovremeno obavešteni,
nakon što Nastavno-naučno veće ETF-a donese odluku o načinu nadoknade propuštenih časova.

18.05.2014.
Tekst petog domaćeg zadatka možete videti ovde.
Dokumentaciju potrebnu za izradu zadatka možete videti ovde.
Ulazne primere za peti domaći zadatak možete videti ovde.
Raspored studenata po terminima za odbranu petog domaćeg zadatka je objavljen ovde.

Ukoliko postoje bilo kakvi problemi oko termina, studenti treba što pre da se jave asistentu Marku Mišiću.

13.05.2014.
Tekst četvrtog domaćeg zadatka možete videti ovde.
Raspored studenata po terminima za odbranu četvrtog domaćeg zadatka je objavljen ovde.

Ukoliko postoje bilo kakvi problemi oko termina, studenti treba što pre da se jave asistentu Marku Mišiću.

06.05.2014.
Tekst trećeg domaćeg zadatka možete videti ovde.
Raspored studenata po terminima za odbranu trećeg domaćeg zadatka je objavljen ovde.

Ukoliko postoje bilo kakvi problemi oko termina, studenti treba što pre da se jave asistentu Marku Mišiću.

29.04.2015.
Drugi demonstracioni čas će biti održan u četvrtak, 08.05.2014. u laboratoriji 26.
Raspored studenata prema terminima za drugi demonstracioni čas se može videti ovde
Na času će biti pokazani još neki detalji u vezi sa radom u programskom jeziku C i razvojnom okruženju Visual Studio.
Studenti koji nisu dovoljno upoznati sa ovim razvojnim okruženjem bi trebalo da prisustvuju času.

Ukoliko postoje bilo kakvi problemi oko termina, studenti treba što pre da se jave asistentu Marku Mišiću.

08.04.2014.
Tekst drugog domaćeg zadatka možete videti ovde.
Raspored studenata po terminima za odbranu drugog domaćeg zadatka je objavljen ovde.

Ukoliko postoje bilo kakvi problemi oko termina, studenti treba što pre da se jave asistentu Marku Mišiću.

25.03.2014.
Tekst prvog domaćeg zadatka možete videti ovde.
Raspored studenata po terminima za odbranu prvog domaćeg zadatka je objavljen ovde.

Ukoliko postoje bilo kakvi problemi oko termina, studenti treba što pre da se jave asistentu Marku Mišiću.

19.03.2014.
Uvodna laboratorijska vežba će biti održana u četvrtak, 27.03.2014. u laboratoriji 26, paviljon Rašović.
Na uvodnoj laboratorijskoj vežbi će biti izložen način polaganja predmeta, prikazan rad sa okruženjem Visual Studio i urađeni pokazni primeri.
Raspored studenata po terminima za uvodnu laboratorijsku vežbu možete videti ovde.

Ukoliko postoje bilo kakvi problemi oko termina, studenti treba što pre da se jave asistentu Marku Mišiću.

08.03.2014.
Prvu aktivnost na predmetu (demonstracionu lab. vežbu) studenti mogu očekivati nakon pete sedmice semestra.
Okvirni plan aktivnosti za ceo semestar se može videti na dnu stranice Informacije o predmetu.

18.02.2014.
Povodom početka novog semestra školske godine, želimo svim kolegama uspešan nastavak tekuće godine studija.
Studenti koji su izabrali ovaj predmet bi trebalo da što pre pažljivo prouče pravila predmeta i raspored aktivnosti.