Praktikum iz Programiranja 1 (13S111PP1, ranije SI1PP1)


[ Način polaganja ispita ] . . [ Materijal za izradu domaćih zadataka ] . . [ Specijalna grupa ]

Predmetni asistenti:
Marko Mišić
Živojin Šuštran
Maja Vukasović
Vladimir Jocović
Jovan Đukić
Tamara Šekularac

Za pitanja u vezi domaćih zadataka studenti treba da šalju elektronsku poštu sa svojih naloga na serveru mail.student.etf.rs na adresu mejling liste predmeta 13s111pp1@lists.etf.rs.

Osnovne informacije o predmetu se mogu videti ovde.
Primer ispitnog zadatka ovde.

Poeni nakon do sada održanih aktivnosti će biti objavljivani ovde.


OBAVEŠTENJA 2017-2018.

22.09.2017. Povodom početka nove školske godine, želimo svim kolegama uspešnu i produktivnu godinu studija.
Studenti bi trebalo da se što pre upoznaju sa pravilima predmeta i rasporedom aktivnosti.
Prva aktivnost na predmetu se može očekivati u četvrtoj nedelji semestra.