Praktikum iz Programiranja 1 (13E111PP1, ranije OO1PP1) - 2018/2019.

Predmetni nastavnik:
Marko Mišić
Predmetni asistenti:
Živojin Šuštran
Maja Vukasović
Vladimir Jocović
Jovan Djukić
Tamara Sekularac

Za komunikaciju sa predmetnim nastavnicima studenti treba da šalju elektronsku poštu sa svojih naloga na serveru mail.student.etf.rs na adresu mejling liste predmeta 13e111pp1@lists.etf.rs koja će uskoro biti kreirana.
Poruka poslata na listu će automatski biti dostavljena i predmetnim nastavnicima i svim studentima prijavljenim na predmet.

Materijali

1. Osnovne informacije o predmetu
2. Opširne informacije o predmetu (pravila predmeta i okvirni raspored aktivnosti)
3. Primer ispitnog zadatka
4. Materijali za izradu domaćih zadataka
5. Slike sa odbrane domaćih zadataka

Poeni nakon do sada održanih aktivnosti će biti objavljivani ovde.

Obaveštenja

15.10.2018.
Zbog nedovoljnog broja prijavljenih studenata, predmet tekuće školske godine neće biti držan na Odseku ER.
Zainteresovanim studentima se predlaže da prate tekstove domaćih zadataka na stranici predmeta Odseka SI.

30.09.2018.
Povodom početka nove školske godine, želimo svim kolegama uspešnu i produktivnu godinu studija.
Studenti koji su izabrali ovaj predmet bi trebalo da se što pre upoznaju sa pravilima predmeta i rasporedom aktivnosti.
Prva aktivnost na predmetu se može očekivati krajem oktobra ili početkom novembra.