Programiranje 2 - SI1P2

Programiranje 2 je obavezan predmet na prvoj godini studija. Obrađuju se sledeće teme:
- Predstavljanje realnih brojeva
- Programski jezik C

Način polaganja ispita

Propozicije za 2016/2017. godinu možete videti ovde