Programiranje 2 - Materijal za pripremu ispita


Materijal za vežbe na tabli i pripremu ispita možete preuzeti odavde. Osim zadataka sa vežbi, ovi materijali sadrže i nekoliko rešeenih ispitnih zadataka.

Pored zadataka iz ovih materijala, na vežbama je obrađeno ili preporučeno i dosta zadataka iz zbirke prof. Krausa: 1.1. 1.2. 1.4. 1.5. 2.3. 2.6.c 2.10. 3.3. 3.4. 3.7. 3.8. 4.2. 4.5. 6.3. 6.6. 6.21. 7.6. 7.7. 7.8. 7.10. 8.1. 8.7.

Prezentacije korišcene na predavanjima

C, Uvod i tipovi
C, Operatori, kontrolne strukture, dinamička memorija
C, Standardni ulaz i izlaz
C, Funkcije
C, Strukture i liste
C, Datoteke

Prezentacije korišćene na vežbama

Dvočas 1 - 2: Predstavljanje realnih brojeva
Dvočas 3 - 6: Uvod u C
Dvočas 7 - 8: Pokazivači i dinamička alokacija memorije
Dvočas 8 - 9: Stringovi, dinamička alokacija memorije i uvod u funkcije
Dvočas 10: Funkcije, obrada programskog sistema
Dvočas 11 - 12: Strukture i ulančane liste
Dvočas 13: Datoteke
Dvočas 13: Datoteke - nova verzija
Dvočas 14: Ispitni zadaci

Dodatni materijali

Dodatak 1: Implementacija pametne liste
Dodatak 2: Pripremni zadaci za kolokvijum

Rešeni ispitni zadaci

Radnu verziju materijala koji sadrže rešene ispitne zadatke možete preuzeti odavde.