Programiranje 2 - SI1P2 - Odsek za Softversko inženjerstvo


[ Način polaganja ispita ] . . [ Materijal za pripremu ispita ] . . [ Rešenja pitanja i zadataka sa prethodnih rokova ]


Predmetni profesori:
Milo Tomašević
Jelica Protić
Predmenti asistenti:
Marko Mišić (marko.misic@etf.bg.ac.rs)
Živojin Šuštran (zivojin.sustran@etf.bg.ac.rs)
Sofija Purić (sofija.puric@etf.bg.ac.rs)


OBAVEŠTENJA (2016-2017)

28.03.2017.
Rezultate prvog kolokvijuma održanog 20.03.2017. možete videti ovde.
Uvid u radove biće u cetvrtak 30.03.2017. od 14h u kabinetu 37.

21.03.2017.
Rešenja pitanja sa prvog kolokvijuma održanog 20.03.2017. možete videti ovde.

20.02.2017.
Povodom početka novog semestra školske godine, želimo svim kolegama uspešan nastavak tekuće godine studija.
Studetni bi što pre trebalo da se upute u sadržaj i pravila predmeta.