Programiranje 2 - 13S111P2 - Odsek za Softversko inženjerstvo


[ Način polaganja ispita ] . . [ Materijal za pripremu ispita ] . . [ Rešenja pitanja i zadataka sa prethodnih rokova ]


Predmetni nastavnici:
Milo Tomašević
Jelica Protić
Marko Mišić (marko.misic@etf.bg.ac.rs)

Predmetni saradnici:
Milana Prodanov (milana@etf.rs)
Vladimir Jocović (jocke@etf.bg.ac.rs)
Jovan Đukić (dj@etf.rs)
Aleksa Srbljanović (aleksas@etf.rs)


OBAVEŠTENJA (2019-2020)

06.04.2020.
Rezultate prvog kolokvijuma, održanog 10.03.2020., možete videti ovde.
23.03.2020.
Plan nastave u toku vanrednog stanja može se videti ovde.
Detaljnija uputstva u vezi sa korišćenjem platformi za elektronsko učenje se mogu videti na listi elektronske pošte predmeta.

07.03.2020.
Raspored studenata za polaganje prvog kolokvijuma može se videti ovde.
Raspored studenata na studentskim servisima nije validan.
Podsećamo i da svaki student pre kolokvijuma mora da ima nalog na Moodle platformi, kao i da je prijavljen na kurs Programiranje 2 2019/2020 (šifra je SIP22020). Nalog mora da bude napravljen sa studentskim mejlom. U suprotnom, nalog će biti obrisan.

19.02.2020.
Čas auditornih vežbi za grupu V1 (četvrtak 20.02.2020, 12-14h) se neće održati usled sprečenosti predmetnog asistenta. O nadoknadi časa studenti će biti naknadno obavešteni.

10.02.2020.
Povodom početka novog semestra školske godine, želimo svim kolegama uspešan nastavak tekuće godine studija.
Studetni bi što pre trebalo da se upute u sadržaj i pravila predmeta.