Programiranje 1 - Rešenja pitanja sa prethodnih rokova

Odsek OO

Kolokvijumi
1. Kolokvijum 2003/2004: pitanja
2. Kolokvijum 2004/2005: pitanja
3. Kolokvijum 2005/2006: pitanja
4. Kolokvijum 2006/2007: pitanja
5. Kolokvijum 2007/2008: pitanja
6. Kolokvijum 2008/2009: pitanja
7. Kolokvijum (nadoknada) 2008/2009: pitanja
8. Kolokvijum 2009/2010: pitanja
9. Kolokvijum (nadoknada) 2009/2010: pitanja
10. Kolokvijum 2010/2011: pitanja
11. Kolokvijum (nadoknada) 2010/2011: pitanja
12. Kolokvijum 2011/2012: pitanja
13. Kolokvijum (nadoknada) 2011/2012: pitanja
14. Kolokvijum 2012/2013: pitanja
15. Kolokvijum (nadoknada) 2012/2013: pitanja
16. Kolokvijum 2013/2014: pitanja
17. Kolokvijum (nadoknada) 2013/2014: pitanja
18. Kolokvijum 2014/2015: pitanja
19. Kolokvijum (nadoknada) 2014/2015: pitanja
20. Kolokvijum 2015/2016: pitanja
21. Kolokvijum 2016/2017: pitanja
22. Kolokvijum (nadoknada) 2016/2017: pitanja
23. Kolokvijum 2017/2018: pitanja
24. Kolokvijum (nadoknada) 2017/2018: pitanja

Ispiti
1. Oktobar 2004: pitanja i zadaci
2. Februar 2005: pitanja i zadaci
3. Jun 2005: ceo rok
4. Septembar 2005: pitanja i zadaci
5. Oktobar 2005: pitanja i zadaci
6. April 2006: pitanja
7. Januar 2006: pitanja
8. Jun 2006: pitanja
9. Januar 2007: pitanja
10. Jun 2008: pitanja
11. Septembar 2008: pitanja
12. Januar 2009: pitanja
13. Februar 2009: pitanja
14. Jun 2009: pitanja
15. Januar 2010: pitanja
16. Februar 2010: pitanja
17. Septembar 2010: pitanja
18. Oktobar 2010: pitanja
19. Januar 2011: pitanja
20. Februar 2011: pitanja
21. Jun 2011: pitanja
22. Jul 2011: pitanja
23. Septembar 2011: pitanja
24. Oktobar 2011: pitanja
25. Januar 2012: pitanja
26. Februar 2012: pitanja
27. Jun 2012: pitanja
28. Jul 2012: pitanja
29. Septembar 2012: pitanja
30. Oktobar 2012: pitanja
31. Januar 2013: pitanja
32. Februar 2013: pitanja
33. Jun 2013: pitanja
34. Jul 2013: pitanja
36. Septembar 2013: pitanja
37. Oktobar 2013: pitanja
38. Januar 2014: pitanja
39. Februar 2014: pitanja
40. Jun 2014: pitanja
41. Jul 2014: pitanja
42. Januar 2015: pitanja
43. Februar 2015: pitanja
44. Jul 2015: pitanja
45. Januar 2016: pitanja
46. Februar 2016: pitanja
47. Jun 2016: pitanja
48. Jul 2016: pitanja
49. Septembar 2016: pitanja
50. Oktobar 2016: pitanja
51. Januar 2017: pitanja
52. Februar 2017: pitanja
53. Jul 2017: pitanja
54. Septembar 2017: pitanja
55. Januar 2018: pitanja
56. Februar 2018: pitanja

Odsek SI

Kolokvijumi
1. Prvi kolokvijum 2005/2006: pitanja
2. Drugi kolokvijum 2005/2006: pitanja
3. Prvi kolokvijum 2007/2008: pitanja
4. Drugi kolokvijum 2007/2008: pitanja
5. Prvi kolokvijum 2008/2009: pitanja
6. Ponovljen prvi kolokvijum 2008/2009: pitanja
7. Drugi kolokvijum 2008/2009: pitanja
8. Ponovljen drugi kolokvijum 2008/2009: pitanja
9. Treći kolokvijum 2008/2009: pitanja
10. Prvi kolokvijum 2009/2010: pitanja
11. Ponovljen prvi kolokvijum 2009/2010: pitanja
12. Drugi kolokvijum 2009/2010: pitanja
13. Ponovljen drugi kolokvijum 2009/2010: pitanja
14. Treći kolokvijum 2009/2010: pitanja
15. Prvi kolokvijum 2010/2011: pitanja
16. Ponovljen prvi kolokvijum 2010/2011: pitanja
17. Drugi kolokvijum 2010/2011: pitanja
18. Ponovljen drugi kolokvijum 2010/2011: pitanja
19. Treći kolokvijum 2010/2011: pitanja
20. Prvi kolokvijum 2011/2012: pitanja
21. Ponovljen prvi kolokvijum 2011/2012: pitanja
22. Drugi kolokvijum 2011/2012: pitanja
23. Ponovljen drugi kolokvijum 2011/2012: pitanja
24. Treći kolokvijum 2011/2012: pitanja
25. Prvi kolokvijum 2012/2013: pitanja
26. Ponovljen prvi kolokvijum 2012/2013: pitanja
27. Drugi kolokvijum 2012/2013: pitanja
28. Ponovljen drugi kolokvijum 2012/2013: pitanja
29. Treći kolokvijum 2012/2013: pitanja
30. Prvi kolokvijum 2013/2014: pitanja
31. Ponovljen prvi kolokvijum 2013/2014: pitanja
32. Drugi kolokvijum 2013/2014: pitanja
33. Ponovljen drugi kolokvijum 2013/2014: pitanja
34. Treći kolokvijum 2013/2014: pitanja
35. Prvi kolokvijum 2014/2015: pitanja
36. Ponovljen prvi kolokvijum 2014/2015: pitanja
37. Drugi kolokvijum 2014/2015: pitanja
38. Ponovljen drugi kolokvijum 2014/2015: pitanja
39. Treći kolokvijum 2014/2015: pitanja
40. Prvi kolokvijum 2015/2016: pitanja
41. Ponovljen prvi kolokvijum 2015/2016: pitanja
42. Drugi kolokvijum 2015/2016: pitanja
43. Prvi kolokvijum 2016/2017: pitanja
44. Ponovljen prvi kolokvijum 2016/2017: pitanja
45. Drugi kolokvijum 2016/2017: pitanja
46. Treći kolokvijum 2016/2017: pitanja
47. Integralni ispit 2016/2017: pitanja
48. Prvi kolokvijum 2017/2018: pitanja
49. Ponovljen prvi kolokvijum 2017/2018: pitanja
50. Drugi kolokvijum 2017/2018: pitanja
51. Treći kolokvijum 2017/2018: pitanja
52. Integralni ispit 2017/2018: pitanja

Ispiti
1. Januar 2006: pitanja
2. Septembar 2006: pitanja
3. Oktobar 2006: pitanja
4. Januar 2007: pitanja
5. Jun 2008: pitanja
6. Februar 2009: pitanja
7. Februar 2010: pitanja
8. Februar 2011: pitanja
9. Januar 2016: pitanja