Programiranje 1 - Materijal za pripremu ispita

Prezentacije korišćene na predavanjima

1: Uvod, formati mašinskih instrukcija
2: picoComputer
3: Sintaksne notacije
4: Uvod u Pascal
5: Pascal, tipovi podataka
6: Pascal, kontrolne strukture
7: Pascal, potprogrami
8: Pascal, pokazivači i liste
9: Pascal, rad sa datotekama
10: Analiza složenosti algoritama

Prezentacije korišćene na vežbama

Dvočas 1: Uvod OO i Uvod SI
Dvočas 1: Bulova algebra
Dvočas 2-3: Predstavljanje celih brojeva
Dvočas 4-5: picoComputer
Dvočas 6: Sintaksne notacije
Dvočas 7-8: Pascal, uvod i kontrolne strukture
Dvočas 9-10: Pascal, nizovi i potprogrami
Dvočas 11: Pascal, rad sa datotekama
Dvočas 12-13: Pascal, dinamičke strukture podataka
Dvočas 14: Analiza složenosti algoritama

Dodatan materijal za vežbe na tabli:
1. PDF dokument koji pokriva kompletno gradivo koje se obrađuje na vežbama (Verzija: 30.12.2009.)
2. Zip arhiva sa zadacima iz Pascal-a i složenosti algoritama - izvorni tekstovi programa (Verzija: 24.11.2004.)
3. Priprema za kolokvijum

Razvojna okruženja

Simulator za piko-asembler (pCAS) možete preuzeti ovde:
- Izvorni kod verzije 1.0 (Pascal).
- verzija 1.0 (16-bitna, za stare operativne sisteme).
- verzija 1.1 (32-bitna, za novije operativne sisteme, uključujući Windows Vista i Windows 7).

Programi za pCAS (studentski radovi):
- Izračunavanje faktorijela velikih brojeva. Autor: Ognjen Golubović, 2010/0038 (novembar 2010.)

Integrisano razvojno okruženje MessyLab, koje podržava rad sa pC, možete preuzeti odavde.
Više informacija o samom okruženje možete naci ovde.

Besplatno razvojno okruženje Free Pascal možete preuzeti sa ove lokacije.
Besplatno razvojno okruženje Dev Pascal možete preuzeti sa ove lokacije.
Studenti takođe mogu koristiti razvojno okruženje Turbo Pascal, verzije 5.5 ili 7.0 koje mogu pronaći na internetu.

Za nedoumice u vezi sa programskim jezikom Pascal, na raspolaganju je i Pascal ISO Standard