Racunarske Osnove Interneta - Lab vezbe

Lab vežbe  ROI 2009/2010

Raspored studenata SI3ROI za prvu lab vežbu – BGP :

Prvi termini za lab vežbe za studente koji slušaju Računarske osnove Interneta su:

IR4ROI: Grupa 1: petak 23.10.2009. od 8:00 do 10:00

               Grupa 2: petak 23.10.2009. od 10:00 do 12:00

               Grupa 3: petak 23.10.2009. od 12:00 do 14:00

               Grupa 4: petak 23.10.2009. od 14:00 do 16:00

Lab vežbe se održavaju u sali 25 u paviljonu ispod zgrade Fakulteta.

Studenti treba da se prijave za dolazak u jednu od grupa na sledećim linkovima:

·         IR4ROI: http://www.doodle.com/mrq8degqf2gynzm7

Samo prijave koje sadrže sve zahtevane podatke će biti uzete u obzir. U slučaju da pojedine grupe imaju mali broj zainteresovanih polaznika, ti polaznici mogu da budu pridruženi drugim grupama. Studenti se prijavljuju sada za sve vežbe tokom semestra. Naknadne prijave neće biti moguće!

Konačni spiskovi studenata po grupama će biti objavljeni na ovoj strani:

·         za IR4ROI: u utorak 20.10.2009. do 15h

Vežbe nisu obavezne, ali se preporučuju zbog praktične demonstracije rada pojedinih protokola i mrežnih uređaja i zbog potencijalnog dobijanja dela poena na ispitu u slučaju dobro pokazanog znanja (do 5% po lab vežbi). Poeni će se dobijati ukoliko se do početka vežbi osposobi eLearning AMRES portal za rad sa vežbama i njihovo ocenjivanje na način na koji je to rađeno u predmetu Računarske mreže.

Lab vežbe  ROI 2008/2009

Raspored lab vezba BGP 23.10.2008. - IR4ROI

Raspored lab vezba BGP 3.12.2008. - IR4ROI

Raspored lab vezba BGP 19.12.2008. - IR4ROI
Gore

Glavna