Baze podataka 1
Elektrotehnički fakultet
Univerzitet u Beogradu
Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Sajt je u izradi. Možete pratiti obaveštenja.

O predmetu

Naziv predmeta:Baze podataka 1
Studijski program:Softversko inženjerstvo - 13S112BP1
Elektrotehnika i računarstvo - 13E113BP1
Broj ESPB:6
Status predmeta:Obavezan
Preduslov:Nema
Cilj predmeta:1. Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i principima sistema za upravljanje bazama podataka.
2. Upoznavanje sa osnovnim konceptima projektovanja baza podataka.
3. Osposobljavanje studenata za dizajn i implementaciju konkretne baze podataka i korišćenje komercijalnih sistema za upravljanje bazama podataka.
Raspodela poena SI:P=L1+L2+L3+L4+K1+K2+I
L1=2, L2=6, L3=6, L4=6, K1=15, K2=15, I=50
Pravila polaganja SI:K1 se moze popraviti samo u terminu održavanja K2, K2 se može popraviti samo u terminu januarskog ispitnog roka. U januarskom ispitnom roku se mogu raditi ispit i/ili popravni drugi kolokvijum (prijava ispita obavezna) ukoliko to student želi.
Raspodela poena IR:P=L1+L2+L3+K+I
L1=6, L2=6, L3=8, K=30, I=50
Pravila polaganja IR:Kolokvijum se može popraviti samo u terminu januarskog ispitnog roka. U januarskom ispitnom roku se može raditi samo ispit ili samo popravni kolokvijum (prijava ispita obavezna).
Struktura zadatka iz SQL-a na kolokvijumuZadatak se sastoji iz podzadataka koji su podeljeni u dve grupe. Prva grupa su lakši zadaci koji pokazuju elementarno znanje iz SQL-a. Druga grupa zadataka su teži zadaci. Zadaci iz prve grupe skaliraju poene koji su dobijeni na zadacima iz druge grupe.

Obaveštenja

10.02.2018.13S113BP1
Rezultate februarskog roka možete videti ovde. Uvid u radove je u ponedeljak (12.02.) u 12:00 u kabinetu 18.
10.02.2018.13E113BP1
Rezultate februarskog roka možete videti ovde. Uvid u radove je u ponedeljak (12.02.) u 12:30 u kabinetu 18.
10.02.2018.13S113BP1
Rezultate januarskog roka nakon popravnih laboratorijksih vežbi možete videti ovde.
10.02.2018.13E113BP1
Rezultate januarskog roka nakon popravnih laboratorijksih vežbi možete videti ovde.
28.01.2018.13E113BP1
Raspored studenata za popravnu laboratorijksu vežbu možete videti ovde.
28.01.2018.13S113BP1
Raspored studenata za popravnu laboratorijksu vežbu možete videti ovde.
24.01.2018.13S113BP1
Rezultate januarskog roka možete videti ovde. Uvid u radove je u četvrtak (25.01.) u 12:00 u kabinetu 18.
24.01.2018.13E113BP1
Rezultate januarskog roka možete videti ovde. Uvid u radove je u četvrtak (25.01.) u 13:00 u kabinetu 18.
10.01.2018.13S113BP1
Rezultate popravnog prvog kolokvijuma možete videti ovde.
Rezultate drugog kolokvijuma možete videti ovde.
Uvid u radove biće organizovan u petak (12.01.) u 17:00 u kancelariji 18.
24.12.2017.13E113BP1
Rezultate kolokvijuma možete videti ovde.
Uvid u kolokvijum biće organizovan u četvrtak (28.12.) u 10:00 u kancelariji 18.
22.12.2017.13S112BP1
Prijavu za četvrtu laboratorijsku vežbu možete da popunite ovde.
Studenti koji nemaju podatke za prijavu, treba prvo da naprave korisnika ovde, a zatim da izvrše prijavu.
Prijava traje do nedelje (24.12.) do 21:00. Raspored sedenja biće naknadno objavljen na sajtu predmeta.
14.12.2017.13E113BP1
Prijavu za treću laboratorijsku vežbu možete da popunite ovde.
Studenti koji nemaju podatke za prijavu, treba prvo da naprave korisnika ovde, a zatim da izvrše prijavu.
03.12.2017.13S112BP1
Prijavu za treću laboratorijsku vežbu možete da popunite ovde.
Studenti koji nemaju podatke za prijavu, treba prvo da naprave korisnika ovde, a zatim da izvrše prijavu.
28.11.2017.13S112BP1
Rezultate prvog kolokvijuma možete videti ovde. Uvid u radove biće organizovan u dva termina:
- sreda 06.12. u 12:00 u Paviljonu Rašović, sala P26
- petak 08.12. u 12:00 u Paviljonu Rašović, sala P26
25.11.2017.13E113BP1
Prijavu za drugu laboratorijsku vežbu možete da popunite ovde.
Studenti koji nemaju podatke za prijavu, treba prvo da naprave korisnika ovde, a zatim da izvrše prijavu.
21.11.2017.13E113BP1
U sredu (22.11.) u 18:00 u sali 311 biće organizovane konsultacije povodom predstojećeg kolokvijuma.
13.11.2017.13S112BP1, 13E113BP1
U sekciji "Materijali sa interneta" nalazi se MySQL installer. Koristeći njega instalirajte MySQL Server i MySQL Workbench klijent aplikaciju. SQL fajl za bazu podataka Kompanija za prevoz nalazi se u sekciji "Dodatni materijal"
11.11.2017.13E113BP1
Dana 13.11. će biti održane vežbe umesto predavanja u terminu od 12:00-14:00 u amfiteatru Lole,
a nakon toga je dodatni čas vežbi u sali 62 (14:00-16:00).
11.11.2017.13S112BP1
Prijavu za drugu laboratorijsku vežbu možete da popunite ovde.
Studenti koji nemaju podatke za prijavu, treba prvo da naprave korisnika ovde, a zatim da izvrše prijavu.
05.11.2017.13E113BP1
Prijavu za prvu laboratorijsku vežbu možete da popunite ovde.
Studenti koji nemaju podatke za prijavu, treba prvo da naprave korisnika ovde, a zatim da izvrše prijavu.
29.10.2017.13E113BP1
Dana 30.10. će biti održane vežbe umesto predavanja u terminu od 12:00-14:00 u amfiteatru Lole.
26.10.2017.13S112BP1
U petak (27.10.) u 15:00 u sali 309 biće organizovane konsultacije povodom predstojećeg kolokvijuma.
22.10.2017.13E113BP1
Dana 23.10. će biti održana predavanja u redovnom terminu od 12:00-14:00 u amfiteatru Lole.
14.10.2017.13S112BP1
Prijavu za prvu laboratorijsku vežbu možete da popunite ovde.
Studenti koji nemaju podatke za prijavu, treba prvo da naprave korisnika ovde, a zatim da izvrše prijavu.
25.09.2017.13S112BP1, 13E113BP1
Prve nedelje semestra (25.09.2017. - 29.09.2017.), časovi vežbi će se održavati po rasporedu.