Baze podataka 1
Elektrotehnički fakultet
Univerzitet u Beogradu
Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Sajt je u izradi. Možete pratiti obaveštenja.

O predmetu

Naziv predmeta:Baze podataka 1
Studijski program:Softversko inženjerstvo - 13S112BP1
Elektrotehnika i računarstvo - 13E113BP1
Broj ESPB:6
Status predmeta:Obavezan
Preduslov:Nema
Cilj predmeta:1. Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i principima sistema za upravljanje bazama podataka.
2. Upoznavanje sa osnovnim konceptima projektovanja baza podataka.
3. Osposobljavanje studenata za dizajn i implementaciju konkretne baze podataka i korišćenje komercijalnih sistema za upravljanje bazama podataka.
Raspodela poena SI:P=L1+L2+L3+L4+K1+K2+I
L1=1, L2=3, L3=3, L4=3, K1=15, K2=15, I=60
Pravila polaganja SI:K1 se moze popraviti samo u terminu održavanja K2, K2 se može popraviti samo u terminu januarskog ispitnog roka. U januarskom ispitnom roku se mogu raditi ispit i/ili popravni drugi kolokvijum (prijava ispita obavezna) ukoliko to student zeli. Ukoliko se radi popravni drugi kolokvijum on vredi 15 poena.
Raspodela poena IR:P=L1+L2+L3+K+I
L1=3, L2=3, L3=4, K=30, I=60
Pravila polaganja IR:Kolokvijum se može popraviti samo u terminu januarskog ispitnog roka. U januarskom ispitnom roku se može raditi samo ispit ili samo popravni kolokvijum (prijava ispita obavezna). Ukoliko se radi popravni kolokvijum on vredi 30 poena.
Struktura zadatka iz SQL-a na kolokvijumuZadatak se sastoji iz podzadataka koji su podeljeni u dve grupe. Prva grupa su laksi zadaci koji pokazuju elementarno znanje iz SQL-a. Druga grupa zadataka su teži zadaci. Zadaci iz prve grupe skaliraju poene koji su dobijeni na zadacima iz druge grupe.

Obaveštenja