Praktikum iz objektno orijentisanog programiranja
(13S112POOP)

[ Obaveštenja] [ Informacije o predmetu] [ Materijali sa predavanja] [ Prethodni ispiti] [ Rezultati ispita]


Obaveštenja

28.05.2018.
Postavku drugog projektnog zadatka možete preuzeti ovde.
Odbrana drugog projektnog zadatka biće održana u sedmici nakon junskog ispitnog roka. Tačan datum i termin odbrane biće naknadno objavljeni.

03.05.2018.
Odbrana prvog projektnog zadatka biće održana u ponedeljak, 07.05.2018. godine u lab. 26.
Raspored studenata po grupama možete videti ovde.

15.04.2018.
Postavku prvog projektnog zadatka možete preuzeti ovde.
Primere za testiranje možete preuzeti ovde.

Odbrana prvog projektnog zadatka biće održana u sedmici nakon prvomajskih praznika. Tačan datum i termin odbrane biće naknadno objavljeni.

10.04.2018.
Materijali sa prve laboratorijske vežbe su postavljeni u okviru odgovarajuće sekcije predmetnog sajta.

05.04.2018.
Drugi čas predavanja iz C++ bloka će biti održan u četvrtak, 12.04.2018. od 14 do 16h u lab. 26.

01.04.2018.
Po dogovoru sa studentima, drugi čas predavanja koji je trebalo da bude održan u utorak, 03.04.2018. od 12 do 14h u 62 se odlaže za nedelju posle praznika.
Tačan termin će biti blagovremeno najavljen.

19.03.2018.
Prvi blok predavanja na predmetu iz oblasti C++ će biti održan u dva termina:
- utorak, 27.03.2018. od 12 do 14h u 62 (iteratori, kolekcije, lambda funkcije)
- utorak, 03.04.2018. od 12 do 14h u 62 (upravljanje memorijom, regularni izrazi, nizovi vrednosti)

20.02.2018.
Prva predavanja na predmetu će biti zakazana nakon što se završi prijava studenata za izborne predmete.
Predavanja će biti održavana blokovski, a o terminima će studenti biti blagovremeno obavešteni.


Informacije o predmetu

Praktikum iz objektno orijentisanog programiranja je izborni predmet na drugoj godini studija Odseka za softversko inženjerstvo Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Propozicije polaganja Projektni zadatak C++ (35 poena), projektni zadatak Java (35 poena) i ispit koji se sastoji od nadgradnje projektnog zadatka Java (30 poena)

Fond časova

8 časova predavanja + 30 časova laboratorijskih vežbi

Predmetni nastavnici

dr Saša Stojanović, docent

dr Marko Mišić, docent

Predmetni saradnik

Kristijan Žiža, saradnik u nastaviMaterijali sa kursa


Materijali Fajl Datum poslednje promene
Prvi nastavni blok 13S112POOP_Materijali_blok_1.7z 2016-03-11
Drugi nastavni blok 13S112POOP_Materijali_blok_2.7z 2016-04-05
Treći nastavni blok 13S112POOP_Materijali_blok_3.7z 2016-04-05
Četvrti nastavni blok 13S112POOP_Materijali_blok_4.7z 2016-05-27
Laboratorijska vežba 1 13S112POOP_lab1.zip 2018-04-10
Dopunski materijali Clean Code 2016-05-27

Prethodni ispitni rokovi

Ispitni rok Fajl
Jun 2016. 13S112POOP_Jun2016.zip
Predrok jun 2015. 13S112POOP_Jun2015.zip

Gore
Glavna