Praktikum iz objektno orijentisanog programiranja
(13S112POOP)

[ Obaveštenja] [ Informacije o predmetu] [ Materijali sa predavanja] [ Prethodni ispiti] [ Rezultati ispita]


Obaveštenja

11.02.2020.
Prva predavanja na predmetu će biti zakazana nakon što se završi prijava studenata za izborne predmete.
Predavanja će biti održavana blokovski, a o terminima će studenti biti blagovremeno obavešteni.


Informacije o predmetu

Praktikum iz objektno orijentisanog programiranja je izborni predmet na drugoj godini studija Odseka za softversko inženjerstvo Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Propozicije polaganja Projektni zadatak C++ (35 poena), projektni zadatak Java (35 poena) i ispit koji se sastoji od nadgradnje projektnog zadatka Java (30 poena)

Fond časova

8 časova predavanja + 30 časova laboratorijskih vežbi

Predmetni nastavnici

dr Saša Stojanović, docent

dr Marko Mišić, docent

Predmetni asistent

Kristijan Žiža, asistentMaterijali sa kursa


Materijali Fajl Datum poslednje promene
Prvi nastavni blok 13S112POOP_Materijali_blok_1.7z 2016-03-11
Drugi nastavni blok 13S112POOP_Materijali_blok_2.7z 2016-04-05
Treći nastavni blok 13S112POOP_Materijali_blok_3.7z 2016-04-05
Četvrti nastavni blok 13S112POOP_Materijali_blok_4.7z 2016-05-27
Dopunski materijali Clean Code 2016-05-27
 
Prva laboratorijska vežba 13S112POOP_Materijali_lab_1.zip 2019-04-07
Druga laboratorijska vežba 13S112POOP_Materijali_lab_2.zip 2019-04-14
Treća laboratorijska vežba 13S112POOP_Materijali_lab_3.zip 2019-06-16

Prethodni ispitni rokovi

Ispitni rok Fajl
Jun 2016. 13S112POOP_Jun2016.zip
Predrok jun 2015. 13S112POOP_Jun2015.zip

Gore
Glavna