Praktikum iz objektno orijentisanog programiranja
(13S112POOP)

[ Obaveštenja] [ Informacije o predmetu] [ Materijali sa predavanja]

[ Prethodni ispiti] [ Rezultati ispita]
Obaveštenja


10.06.2017.
Postavku drugog projektnog zadatka možete preuzeti ovde.
Odbrana drugog projektnog zadatka biće održana u sedmici nakon junskog ispitnog roka. Tačan datum i termin odbrane biće naknadno objavljeni.

26.04.2017.
Odbrana prvog projektnog zadatka biće održana u petak, 05.05.2017. godine u lab. 60.
Raspored studenata po grupama možete videti ovde.

05.04.2017.
Postavku prvog projektnog zadatka možete preuzeti ovde.
Primere za testiranje možete preuzeti ovde.

Odbrana prvog projektnog zadatka biće održana u sedmici nakon prvomajskih praznika. Tačan datum i termin odbrane biće naknadno objavljeni.

22.03.2017.
Prvi blok predavanja na predmetu iz oblasti C++ će biti održan u dva termina:
- petak, 31.03.2017. od 14 do 16h u 309 (iteratori, kolekcije, lambda funkcije)
- petak, 07.04.2017. od 14 do 16h u 309 (upravljanje memorijom, regularni izrazi, nizovi vrednosti)

21.02.2017.
Prva predavanja na predmetu bice zakazana nakon što se završi prijava studenata za izborne predmete.


Informacije o predmetu

Praktikum iz objektno orijentisanog programiranja je izborni predmet na drugoj godini studija Odseka za softversko inženjerstvo Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Propozicije polaganja Projektni zadatak C++ (35 poena), projektni zadatak Java (35 poena) i ispit koji se sastoji od testa znanja i programskog zadatka (30 poena)

Fond časova

7 predavanja + 30 laboratorijske vežbe

Predmetni nastavnik

dr Saša Stojanović, docent

Predmetni saradnik

Marko Mišić, asistentMaterijali sa predavanja


Materijali Fajl Datum poslednje promene
Prvi nastavni blok 13S112POOP_Materijali_blok_1.7z 2016-03-11
Drugi nastavni blok 13S112POOP_Materijali_blok_2.7z 2016-04-05
Treći nastavni blok 13S112POOP_Materijali_blok_3.7z 2016-04-05
Četvrti nastavni blok 13S112POOP_Materijali_blok_4.7z 2016-05-27
Dopunski materijali Clean Code 2016-05-27

Prethodni ispitni rokovi

Ispitni rok Fajl
Jun 2016. 13S112POOP_Jun2016.zip
Predrok jun 2015. 13S112POOP_Jun2015.zip

Rezultati ispita

Obaveza Fajl

Gore
Glavna