Prikaz podataka na Google mapi
(razvoj softvera u saradnji sa Enetel Solutions)

Napomena: Ukoliko se tema radi u grupi, jedan kandidat može realizovati klijentsku stranu a drugi serversku stranu. Realizacija serverske strane može biti predmet master rada.

Napraviti veb aplikaciju koja prikazuje podatke na Google mapi. Aplikacija od serverske strane dobija skup podataka koje treba prikazati. Podaci koje treba prikazati su osnovni geografski podaci: tačke, linije i poligoni. Svi objekti imaju dodatne osobine vezane za prikaz:

Na mapama je broj podataka izuzetno veliki i nije neophodno prikazivati sve podatke na mapi. Na mapi se prikazuje samo deo podataka u zavisnosti od tekućeg zuma (na primer, ako je na mapi prikazan ceo Beograd, učitati samo autoput i nekoliko bulevara, zumiranjem na nivo opštine prikazati još neke ulice, a tek zumiranjem na nivo mesne zajednice prikazati sve ulice). Promenom zuma treba detektovati koja površinana mape je vidljiva u browser-u i taj podatak poslati serveru. Asinhroni poziv se salje na server (zahtev ima vidljivu oblast i nivo zuma) i kada odgovor stigne na klijenta, asinhrono se prikazuje na mapi. Ukoliko se promeni zum ili se promeni vidljiva oblast mape svi započeti asinhroni pozivi se prekidaju i iniciraju novi sa izmenjenim podacima u zahtevima. Klikom na neki od objekata asinhrono se pozivaju metode koje prikupljaju meta podatke o objektu i prikazuju ih u info prozoru iznad objekta na mapi. Aplikacija mora imati sledeće osobine:

Serverska strana treba da obezbedi API za čitanje georeferenciranih podataka iz GIS baze sa kriterijumima zadatih geografskih oblasti. Serverska strana treba da ima sledeće osobine: